Aurinkosähköä varastoivat järjestelemät lisäävät omavaraisuutta tulevaisuudessa

“Staria toimitti ripeästi ja asiantuntevasti kansainvälistä kasvuamme tukevan, ketterästi skaalautuvan järjestelmän.

– Jussi Teijonsalo, CEO

Tulevaisuudessa liikumme yhä useammin sähköisillä ajoneuvoilla ja asumme uusiutuvalla energialla lämpiävissä taloissa. Asioiden internet (IoT) puolestaan tekee arkemme sujuvammaksi kuin ikinä ennen ja monet palvelut siirtyvät pilvipohjaisiksi. Energiankulutuksessa vastuullisuus korostuu.

Arkemme tulee siis pyörimään erilaisten sähköä toimiakseen vaativien asioiden ympärillä. Miten taata, että sähköä on aina saatavilla sekä ympäristöystävällisesti että taloudellisesti kannattavasti? Vastaus voi löytyä aurinkosähköstä.

Lappeenrannassa vuonna 2010 perustettu GreenEnergy Finland Oy (GEF) on vuodesta 2014 keskittynyt kehittämään aurinkosähkön käytön, ohjauksen ja varastoinnin ympärille rakentuvia ratkaisuja vastatakseen yllä olevaan kysymykseen. GEF kehittää ja toimittaa käyttövalmiita aurinkosähköjärjestelmiä yksityis- ja yritysasiakkaille, jotka vaihtelevat kesämökeistä ja maatiloista lentokenttiin ja teollisuusyrityksiin.

”Tavoitteenamme on luoda aurinkosähköä varastoiva ja sen kulutusta ohjaava virtuaalivoimalaitoskonsepti, joka tukee uusiutuvien energialähteiden toimintaa osana Suomen energiajärjestelmää”, kertoo GEF:in toimitusjohtaja Jussi Teijonsalo. 

Jussi Teijonsalo, CEO, GreenEnergy Finland

Yritys on viimeisen puolentoistavuoden aikana kasvanut huomattavasti – työntekijöiden määrä on noussut kymmenestä 45:een. Liiketaloudellista kasvua yritys tekee vuonna 2017 yli 100 prosenttia, ja aikoo jatkaa vähintään samaa vauhtia myös ensi vuonna.

Aurinkosähköön investoidaan tällä hetkellä globaalisti ylivoimaisesti eniten – enemmän kuin kaikkiin fossiilisiin energianlähteisiin yhteensä. Uusiutuvan sähkön kysyntä onkin kasvanut nopeasti kestävää kehitystä painottavien ratkaisujen löydettyä paikkansa yritysten vastuullisessa liiketoiminnassa ja kotitalouksien energiankulutuksen järkevöittämisessä.

Alalla on paljon kilpailua sekä kotimaassa että kansainvälisesti, mutta GEF:in virtuaalivoimalaitoksen ympärille rakentuvaa ekosysteemiä vastaavaa järjestelmää Suomen markkinoilta ei vielä löydy. Kansainväliselläkin kentällä vastaavia järjestelmiä kehittää vain muutama.

”Tällä hetkellä aurinkosähkömarkkinoita dominoi Saksa. Monelle tulee yllätyksenä, että pitkistä ja pimeistä talvista huolimatta Suomi on aurinkosähkön tuottajana Pohjois-Saksaan vertautuva alue. Kesäkauden yöttömät yöt kompensoivat talven pimeyttä, ja välikausina aurinkopaneelit keräävät viileämmän ilmaston johdosta paremmin aurinkoenergiaa”, Teijonsalo kertoo. ”Suomi on myös teknologisesti monia maita edellä, mutta taloudellinen markkina on täällä haasteellisempi ja aurinkosähkön yleistyminen siksi hitaampi. Se pakottaa miettimään fiksumpia ja kestävämpiä ratkaisuja.”

Aurinkosähköjärjestelmä omavaraisen sähköntuotannon mahdollistajana

Omavaraisuus sähköntuotannossa on monen omakotitalon omistajan ja kesämökkeilijän unelma. GEF on viimeiset kaksi vuotta panostanut voimakkaasti kehittämään virtuaalivoimalaitosta, jonka kautta käyttäjä voi paitsi seurata omaa aurinkosähköntuotantoaan myös ohjata sen kulutusta ja varastoida sähköä. Suomessa on jo nyt mahdollista kannattavasti käyttää aurinkosähköä oman kiinteistön ylläpitoon, jolloin riippuvuus tuontisähköstä vähenee eikä sähkönsiirrosta tarvitse maksaa enää ylimääräistä.

”Kotitalouksien aurinkovoimalaitosten kysyntä on kohonnut valtavasti. Energian hinta tulevaisuudessa ei tule nousemaan, mutta energiansiirron kyllä, ja ihmisiä kiinnostavat luonnollisesti mahdollisimman taloudelliset ratkaisut”, kertoo GEF:in projektipäällikkö Otto Tynys.

Kansainväliset markkinat kutsuvat

Voimakas kasvu ja kohoava kysyntä aurinkosähköä varastoivalle järjestelmälle aiheuttavat myös yrityksen sisäisiä kasvuvaatimuksia. Toistaiseksi GEF:in toiminta ja kasvu on tapahtunut pääosin kotimaan markkinoilla, mutta lähitulevaisuudessa liiketoimintaa viedään yhä vahvemmin myös kansainvälisille markkinoille. Yrityksellä on monta rautaa tulessa, ja vireillään olevia projekteja löytyy muun muassa Egyptistä, Meksikosta ja Yhdistyneistä arabiemiraattikunnista.

”Kansainvälistyminen haastaa meitä etsimään ja kehittämään liiketoimintamme kannalta ketterimmin skaalautuvat järjestelmät ja prosessit. Esimerkiksi yrityksen taloushallinnon tulee toimia ongelmitta tuotekehityksen ja liiketoiminnan kasvun rinnalla myös muilla kuin Suomen markkinoilla”, Teijonsalo kommentoi lopuksi. ”Staria valikoitui kumppaniksemme, koska he pystyivät tarjoamaan nämä toiminnot NetSuite-järjestelmällään sekä ripeällä ja asiantuntevalla toteutuksella.”

Haastatellut: Jussi Teijonsalo (CEO) ja Otto Tynys (projektipäällikkö)

GreenEnergy Finland on Staria ONE STOP® -asiakas. GreenEnergy Finlandin edeltävät erilliset järjestelmät yhdistettiin yhden pilvipohjaisen NetSuite-järjestelmän alle, jolloin talous- ja palkkapalvelut keskitettiin yhdelle kumppanille. Muutos tehtiin yrityksen kansainväliseen kasvuun varautuen ja sen mahdollistamiseksi niin palvelu- kuin järjestelmämielessä.

Staria ONE STOP -palvelussa asiakkaan tukena on nimetty yhteyshenkilö sekä asiakaskohtainen tiimi, joka huolehtii taloushallinnon totutuksesta maakohtaisten säädösten mukaisesti. Yhteyshenkilö on myös tukemassa asiakkaiden laajentumista uusiin maihin toteuttamalla muun muassa tarvittavat rekisteröinnit uuden ulkolaisen tytäryhtiön perustamista varten sekä huomioimalla mahdolliset maakohtaiset lainsäädännön tuomat erityispiirteet.

GREENENERGY FINLAND

  • Perustettu: 2010, Lappeenranta
  • Toimiala: Energiantuotanto ja -jakelu
  • Tuotteet: Aurinkosähköjärjestelmät, aurinkopaneelit
  • Yhteistyö Starian kanssa: Staria ONE STOP® talous-, palkka- ja HR-palvelut + NetSuite liiketoiminta-alusta