Suomalaisten tutkijoiden perustama kasvufirma nopeuttaa vähittäiskaupan toimitusketjuja yksi kerrallaan

Mitä saadaan, kun kolme logistiikka-alan tutkijaa haluaa perustaa toimitusketjuja tehostavan yrityksen, johon on hauska tulla töihin myös maanantaisin? Tietenkin reilu vuosikymmen myöhemmin yhdeksässä maassa toimiva kasvufirma ja alansa edelläkävijä, jonka asiakastyytyväisyys on puolet alan keskivertoa korkeampi.

Silloisen Teknillisen korkeakoulun kolme logistiikka-alan tutkijaa, Mikko Kärkkäinen, Johanna Småros ja Michael Falck, havaitsivat vuonna 2005 vähittäiskaupan alan toimitusketjujen tehokkuudessa olevan paljon parantamisen varaa. Pelkän tutkimuksen jatkamisen sijaan he päättivät lähteä soveltamaan hyviä teorioita käytäntöön ja ratkaisemaan ongelmakohtia yritystoiminnan kautta. Syntyi RELEX Solutions, vähittäiskaupan alalla toimiville yrityksille kokonaisvaltaisia toimitusketjuratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys.

Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin yritys on kasvanut 4 henkilöstä yli 400, ja kaikki kolme perustajaa ovat edelleen toiminnassa vahvasti mukana toimitusjohtajana, markkinointijohtajana ja Yhdysvaltojen liiketoiminnan johtajana. Keskimäärin RELEX on kasvanut yli 50 prosentin vuosivauhdilla, ja jo pelkästään tänä vuonna yritykseen on rekrytoitu yli 100 uutta työntekijää.

”Meillä on toimistot yhdeksässä ja asiakkaita yli kahdessakymmenessä maassa, ja palvelemme asiakkaitamme maarajojen yli heidän tarpeidensa mukaan. Avasimme vuonna 2015 ensimmäisen Euroopan ulkopuolisen toimiston Atlantaan, Yhdysvaltojen logistiikkakeskukseen, ja toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle”, kertoo RELEXillä vuodesta 2015 alkaen talousjohtajana työskennellyt Johan Haataja. ”Kannattavin valinta ohjelmistotarjoajaksi useammassa eri maassa toimiville ketjuille on RELEXin kaltainen toimija, jonka kautta asiakas saa sekä kansainvälisen verkoston tuen että paikallista osaamista.”

Harvassa ovat ne yritykset, jotka eivät ilmoita toimintansa olevan asiakaslähtöistä. Vielä harvemmassa ovat kuitenkin ne, jotka lupaavat asiakkaalle joko tuloksia tai rahat takaisin. RELEX on yksi näistä yrityksistä. Sen yritysfilosofiaan kuuluu lupaus konkreettisista tuloksista, ja ohjelmiston käyttöönotto on siis käytännössä asiakkaalle riskitön sijoitus.

RELEXin asiakkaiden liikevaihto on keskimäärin useita satoja miljoonia ja suurimmillaan kymmeniä miljardeja, ja yrityksen ohjelmisto onkin kehitetty suurten tietomäärien hallitsemiseksi. Suomessa RELEXin kuluttajalle tutuimpia asiakkaita ovat muun muassa S-Ryhmä, Musti ja Mirri sekä Yliopiston Apteekki.

Tehokkaalla datalouhinnalla alan edelläkävijäksi

Moni suuri toimija on päätynyt valitsemaan RELEXin ohjelmiston omien tai kilpailevien ratkaisujen sijaan. Mikä siis tekee ohjelmistosta niin erinomaisen? Pitkäjänteinen ja jatkuva kehitystyö on osa vastausta.

Ohjelmistoa on kehitetty 11 vuotta ja teknologisesti se edustaa maailman huippuluokkaa. Tietokanta on itse kehitetty, ja muistinvaraiseen laskentaan perustuva ohjelmisto pystyy käsittelemään dataa tehokkaammin ja merkittävästi lyhyemmässä ajassa kuin muilla tietokannoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun esimerkiksi tuhanteen myymälään tehdään kysyntäennusteita, tuotetilauksia ja täydennyksiä jollakin kilpailevalla järjestelmällä, aikaa datan louhintaan voi kulua 2 tuntia. RELEXin ohjelmistolla laskenta ja tilaus on tehty 2 minuutissa.

”Vähittäiskaupan alalla jatkuvasti käsiteltävän datan määrä on ilmeisen valtava, ja samalla kysyntä tehokkaammille ratkaisuille on kova”, Haataja avaa alan haasteita. ”Olimme yksi alan ensimmäisistä yrityksistä, jotka tarjosivat bisnesratkaisuja pilven välityksellä, kun vähittäiskaupassa muuten on herätty tähän globaaliin trendiin vasta viime vuosina.”

Muun muassa verkkokaupan ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten nopeutuessa myös yritysten reagointinopeuden tulee kohota. RELEXin ohjelmistoratkaisulla voidaan tehdä nopeita päätöksiä sekä optimoida asiakasyrityksen toimintaa.

Kansainvälistyvä kasvufirma tarvitsee ketterän taloushallinnon

Kansainvälistymisen ja kasvun sujuvoittamiseksi RELEX tarvitsi ketterän ja luotettavan taloushallinnon kumppanin, ja yhteistyö Starian kanssa alkoi vuonna 2016. Viimeisen puolentoista vuoden aikana RELEX on voimakkaan kasvun takia muuttunut yrityksenä paljon, mikä on asettanut omat haasteensa viiden tytäryhtiön talouspalveluiden siirtyessä samanaikaisesti uudelle palveluntarjoajalle.

Yhteistyöhön on mahtunut paljon onnistumisia heti ensimmäisellä kerralla, mutta myös tekemisen kautta oppimista. Starian proaktiivinen palveluasenne ja erinomainen työn jälki ovat tehneet Haatajaan vaikutuksen.

”Kasvufirmalle kumppanuuden joustavuus on ensisijaisen tärkeää. Kun RELEXillä tapahtuu muutoksia, Staria pystyy reagoimaan niihin nopeasti ja hoitamaan asiat kuntoon. Työläätkin prosessit ja projektit on aina hoidettu kuntoon proaktiivisella asenteella huomattuja kehityksen kohteita työstämällä. Staria on ollut kumppani, joka on saanut todellisia muutoksia aikaan silloin, kun niitä on tarvittu.”

RELEX Solutions on Starian ONE STOP -palveluasiakas. RELEXin kansainvälisillä markkinoilla toimivista tytäryhtiöistä jo viiden (Suomi, Norja, Ruotsi, Saksa ja Ranska) taloushallinto hoidetaan Starian ONE STOP -palveluna. ONE STOP toimii kansainvälisenä alustana yrityksen taloushallinnolle ja palkanlaskennalle.

RELEX SOLUTIONS

  • perustettu: 2005
  • Toimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
  • Asiakkaiden toimialat:Vähittäiskauppa, Valmistava teollisuus, Tukkukauppa
  • Tuotteet: Kysynnän ennustaminen, täydennystilausten automatisointi, tilan- ja valikoimanhallinta, työvoiman optimointi
  • liikevaihto 2016: 18,5 miljoonaa
  • Palveluratkaisu: Staria ONE STOP® talous- ja palkkapalvelut + NetSuite liiketoiminta-alusta