Staria järjesti 20.4. ilmaisen HR-robotiikkalounaan Tampereen Crazy Townissa. Tapahtuma keräsi yhteen niin HR-ammattilaiset kuin robotiikasta kiinnostuneetkin. Mielenkiintoiset ja keskustelua herättävät teemat houkuttelivat paikalle useita eri ammattikuntien edustajia, ja  aktiivinen yleisö esittikin paljon kysymyksiä ja osallistui keskusteluun.

Tapahtumassa kuultiin kolme eri puheenvuoroa. Ensimmäisestä puheenvuorosta vastasi Merja Fischer, joka käsitteli puheessaan työelämän murrosta. Merja on jäsenenä mm. ministeri Lintilän kansallisessa tekoälytyöryhmässä ja toimii Tekesin Liideri-hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana uudistamassa työntekemisen tapoja suomalaisissa organisaatioissa. Puheenvuoro herätti keskustelua mm. tulevaisuuden ammateista, osaamisen merkityksestä sekä tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan vaikutuksesta työelämään. Erityisen mielenkiintoista keskustelua käytiin sisäisestä motivaattorista ja omasta asenteesta työelämään ja siellä pärjäämiseen. Puheenvuoro päättyikin osuvasti: ”Mitä SINÄ aiot oppia työssäsi ensi viikolla ja miten – miten aiot auttaa muita tekemään oikeita valintoja omasta elämästään?”

Tilaisuuden puhujat Ida Kuvaja, Merja Fischer ja Heta Ritanen

Merjan puheenvuoron jälkeen keskityttiin tarkemmin ohjelmistorobotiikan maailmaan. Starian RPA-konsultti Heta Ritanen avasi konkreettisten esimerkkien avulla ohjelmistorobotiikan etuja, ja kertoi, millaisissa haasteissa Starian robotiikkatiimi on jo päässyt hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa. Yleisö pääsi jopa seuraamaan videolta Staria robotin työskentelyä!

”Miten robotiikka muuttaa HR-ammattilaisen työtä?”. Päivän viimeinen puheenvuoro keskittyi tämän aiheen ympärille ja siitä vastasi Starian HR:n huippuammattilainen, Ida Kuvaja. Puheenvuoro herätti keskustelua siitä, miten digitalisaatio on jo vahvasti osana HR-ammattilaisen arkea ja tulevaisuuden HR tuleekin olemaan digitaalinen suunnannäyttäjä sekä merkityksellisyyden luoja. HR-ammattilaisen on oltava aidosti malliesimerkki uudistumisesta, eikä se taho joka vaatii sitä muilta. Robotiikan avulla HR-ammattilainen pystyy keskittymään entistä enemmän yrityksen tärkeimpään voimavaraan, eli ihmisiin.

Tapahtuman päätteeksi pidettiin HR-workshop, jossa HR-ammattilaiset verkostoituivat yhdessä neljän hengen ryhmiin. Ryhmät saivat kokea miten robotiikan käyttöönottosuunnittelu tapahtuu käytännössä, kun yritys lähtee kartoittamaan mahdollisuuksia robottien ottamiseksi töihin. HR-ammattilaiset kehittelivät yhteisen keskustelun tuotoksena robottien työnkuvauksia, ja pohtivat millaisia rutiinityövaiheita robotti pystyisi HR-tiimissä hoitamaan. Ideoita tuli laidasta laitaan, muun muassa:

  • Työaikarobotti: työaikadatan vertailu, muistutukset henkilöstölle puuttuvista tiedoista
  • Palkkayhteyshenkilön roolin helpottaminen, palkkailmoitusrobotti
  • HR-raportointirobotti, tietojen yhdistäminen useista eri järjestelmistä

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille!