Frost & Sullivanin ja NetSuiten tekemän tutkimuksen mukaan nämä ovat kansainvälisen kasvun viisi tärkeintä haastetta. Äskettäin tehtyyn tutkimukseen osallistui noin 1 500 toimitus-, talous- ja tietohallintojohtajaa eurooppalaisista eri toimialoja edustavista yrityksistä.

  1. Juridinen monimutkaisuus
  2. Henkilöstön rekrytointi
  3. IT-ongelmat
  4. Kielimuurit
  5. Kirjanpito

Niiden henkilöiden osuus, jotka uskovat näiden olevan suuria haasteita, kun yritys haluaa laajentua kansainvälisesti.

Oikeussäännöt ja kirjanpito korkealla listalla

Suurimpana haasteena pidetään oikeudellisten säännösten monimutkaisuutta. Kirjanpitoon liittyvät kysymykset ovat myös viiden suurimman haasteen listalla.
Tutkimuksen mukaan yleinen suuntaus on se, että yritykset pyrkivät yhä lähemmäksi asiakkaitaan. Näin ne saavat tuotteilleen ja palveluilleen lisäarvoa. Monien mielestä se on ratkaiseva tekijä, jotta yritys pärjää kilpailussa ja pystyy kehittämään toimintaansa tulevaisuudessa.

Strategia lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle asiakkaan lähellä

Tämän saavuttamiseksi liiketoiminnalla on oltava selkeämpi strategia, jotta yritys pääsee lähemmäksi asiakkaitaan. Monilta pieniltä kasvuyrityksiltä puuttuu kansainväliseen laajenemiseen tarvittava infrastruktuuri ja kokemus. Suurilla yrityksillä, joilla on jo vuosien kokemus kansainvälisestä yritystoiminnasta, on vakiintuneet rutiinit ja IT-ratkaisut, joilla ne pystyvät vastaamaan moniin yllä olevassa kuvassa kuvailtuihin ja tutkimuksessa esiteltyihin haasteisiin.

Yllämainittujen yritysten IT-organisaatiot ja talousosastot tietävät, miten pitää toimia. Pienempien kansainvälistä laajentumista suunnittelevien yritysten on parannettava osaamistaan ja niiden on myös investoitava järjestelmiin, joilla kansainvälistä taloushallintoa voidaan hoitaa tehokkaasti heti alusta alkaen. Näin pystytään hallitsemaan myös laajentumisesta johtuvia kustannuksia.

Erilaisia tapoja vastata kansainvälisen kasvun haasteisiin

Näihin haasteisiin voidaan vastata monella tavalla. Olemme laatineet oppaan, jossa kuvaillaan eri yritysten lähestymistapoja näiden ongelmia ratkaisemiseksi. Kerromme myös näiden erityyppisten ratkaisujen eduista ja haitoista. Voitte oppaan avulla muokata jo valitsemaanne järjestelmä- ja organisaatiostrategiaa tai varmistaa, että valitsette oikean tien alusta alkaen. Lue lisää ja lataa opas tästä tai alla olevan painikkeen kautta.

LATAA OPAS