Taloushallinnon on aina oltava luotettavaa – oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Kansainvälisen konsernin raportointi tuo omat haasteensa, kun tarvitaan luvut useilta tytäryhtiöiltä ympäri maailmaa. Hidas ja laadultaan vaihteleva raportointi onkin monen kasvuyrityksen painajainen. Osa talousjohtajista haaveilee ajallaan saatavasta vertailukelpoisesta datasta, mutta miten muutetaan unelmat todellisuudeksi? Pohdimme tässä blogissa muuttuneita raportoinnin vaatimuksia ja tarjoamme ratkaisun tehokkaaseen kansainväliseen taloushallintoon ja konserniraportointiin.

Raportoinnin muutosten tuulet

Taloushallinnon raportointi ja sen tarpeet ovat käyneet läpi muutosten tuulia. Perinteinen raportointi keskittyi menneisyyden lukuihin, kuten päättyneen kauden lukuihin, kun taas modernissa raportoinnissa huomioidaan entistä enemmän ajantasaista tietoa ja ennustettavuutta. Nykypäivän taloushallintotyössä painopiste on tulevaisuuden ennakoinnissa.

Modernin talousjohtajan tulee ratkaista haaste, jossa omat excel-taulukot korvataan työkalulla, jonka avulla jatkuvasti ajantasaiset tiedot voidaan jakaa läpi organisaation. Talousjohdon keskeisimpänä tehtävänä nähdäänkin yrityksen strategisen päätöksenteon tukeminen tuottamalla relevanttia ja oikea-aikaista tietoa. Täysintegroidut taloushallintojärjestelmät ylläpitävät dynaamista tietovarastoa, josta tiedot ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Raportoinnin haasteita

Talousraportoinnissa tulee huomioida erilaiset laskentasäännökset esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä IFRS. Taloushallinnon on tuotettava konsernille useita erilaisia raportteja eri tarkoituksiin. Haasteiksi koetaan usein yhtenäisten raportointikäytäntöjen ja -periaatteiden puuttuminen. Jos jokainen tytäryhtiö tekee erilaiset raportit vaihtelevilla aikatauluilla, vertailu on mahdotonta. Toisaalta tietojen yhdistäminen useista eri järjestelmistä ja exceleistä vie aikaa ja vaatii manuaalista työtä.

Kansainväliselle konsernille oman lisähaasteen luo luotettavan paikallisen kumppanin löytäminen. Yhtenäisen raportointiaikataulun saavuttaminen voi tuntua mahdottomalta haasteelta, kun toimintaa on useammassa eri maassa.

Unelmista totta

Taloushallinto voidaan hoitaa yrityksessä sisäisesti tai se voidaan ulkoistaa taloushallintopalveluita tarjoavaan yritykseen. Starian ONE STOP® -konsepti on suunniteltu kansainvälisesti toimiville kasvuyrityksille ja palvelu on saatavilla jo 30 maassa. Kansainvälinen taloushallinto on tehty helpoksi, yhden palvelukumppanin avulla hallitset tytäryhtiöitä ympäri maailmaa. Etsimme luotettavat paikalliset kumppanit ja laajennamme toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan uusiin maihin. Tässä listattuna palvelun hyötyjä:

  • Kokonaiskuva koko konsernin taloudellisesta tilanteesta reaaliaikaisesti
  • Tietojen saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta (NetSuite toimii pilvipalveluna)
  • Yhtenäiset ja vertailukelpoiset raportit
  • Kaikki data kätevästi yhdessä paikassa
    • Lähde analytiikkaan ja johdon raportointiin, jonka päälle on helppoa rakentaa esim. BI-ratkaisuja.
  • Konserniraportointi ja -yhdistely tehtävissä suoraan NetSuitesta
  • Varmistettu viranomaisraportoinnin määräysten noudattaminen (compliance)

Onko yrityksellänne haasteita kansainvälisen taloushallinnon kanssa? Katso webinaaritallenteelta, miten haasteet ratkotaan.

Webinaaritallenne Talouspalvelut helposti kansainväliselle konsernille