Kansainvälisen kasvuyrityksen on muistettava monta määräpäivää, veropykälää, asetusta, työehtosopimusta ja prosessia. Yrityksen on hallittava päivittäisten rutiinien lisäksi myös nopeasti muuttuvat kansalliset lainsäädännöt. Yrityksellä on kolme vaihtoehtoa: tehdä itse, ostaa ulkoa tai etsiä itselleen kumppaneita. Helpotusta saa ulkoistamalla taloushallinnon useassa maassa toimivalle palveluntarjoajalle.

Taloushallinnon ulkoistamisen myötä muutkin prosessit helpottuvat kuten henkilöstön kouluttaminen, rekrytointi ja sijaisjärjestelyt. Kumppani on vastuussa siitä, että palvelun laatu on tasaista ja lainmukaista. Osaava kumppani tarjoaa myös parhaaksi todetut prosessit ja järjestelmät, jotka tukevat yrityksen kasvua.

Kansainvälistyvän kasvuyrityksen matkalle osuu useita kompastuskiviä kuten kommunikaatio-ongelmat, prosessien eritahtisuus sekä hidas ja vaihtelevalaatuinen raportointi. Luotettavan tilitoimiston etsiminen ja paikallisen yrityslainsäädännön ja määräysten selvittäminen voivat tehdä uusille markkinoille siirtymisestä monimutkaisen ja pitkän prosessin. Nämä haasteet tekevät kansainvälistymisen jatkuessa taloushallinnosta usein kankeaa ja resursseja kuluttavaa.

1. Kommunikaatio-ongelmat eri maiden kumppaneiden kanssa

Monien tilitoimistokumppanien kanssa toimiminen vaatii yleensä resurssien lisäämistä yrityksen omalle talousosastolle, jotta kumppanien koordinointi, ohjeistaminen ja kouluttaminen onnistuvat.

2. Prosessien eritahtisuus

Kansainvälinen toiminta ja usean maan taloushallinnon pyörittäminen näkyy usein prosessien eritahtisuudessa. Digitaaliset, skaalautuvat palveluprosessit ja teknologinen edelläkävijyys ovat keinoja tehostaa kasvua.

3. Hidas ja vaihtelevalaatuinen raportointi

Kansainväliselle konsernille reaaliaikainen läpinäkyvyys tytäryhtiöihin on elintärkeää. Jos raportointi on hidasta ja vaihtelevalaatuista, voi lukuihin luottaminen olla mahdotonta. Konsernitasolla on myös oltava yhdenmukaiset tilinpäätösten laatimisperiaatteet.

4. Maakohtaisten poikkeavuuksien hallitseminen

Kasvuyrityksen uusiin maihin laajentumisen esteenä on usein tietämättömyys maiden käytäntöjen ja lainsäädännön osalta. Kohdemaan lainalaisuuksien ja kirjanpitotapojen osaaminen ei välttämättä ole yksinkertaista. Viranomaisraportointi (compliance) on haastavaa maakohtaisten erovaisuuksien takia. Yritysten tulee huomioida henkilöstönsä osalta, vaaditaanko esim. työsopimuksiin tai matkustusohjeisiin muutoksia.

Raportti: Mitkä ovat kansainvälisen kasvun suurimmat haasteet ja ratkaisut?

Miten sudenkuopat vältetään?

Starian kansainväliset talouspalvelut on suunniteltu auttamaan kansainvälisesti toimivia kasvuyrityksiä aina viranomaisraportoinneista yhdenmukaisiin tilinpäätösten laatimisperiaatteisiin. Palvelu mahdollistaa konsolidoidun ja reaaliaikaisen läpinäkyvyyden kansainvälisen konsernin tytäryhtiöihin.

Talouspalveluiden ulkoistaminen lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeiden kartoituksesta ja toimintatapojen läpikäymisestä. Tämän jälkeen prosessit optimoidaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ja automatisoidaan hyödyntäen digitaalisia palveluita, ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä sekä Starian ”best practice” -käytäntöjä. Asiakas saa oman, nimetyn tiimin, jonka kautta asiat hoidetaan keskitetysti asiakkaan kaikkien kansainvälisten yhtiöiden osalta. Usein asiakkaan mielestä hallinto- ja kirjanpitoasiat on kätevää hoitaa sellaisen tiimin kanssa, joka puhuu samaa kieltä ja toimii Suomessa, mutta hallitsee kohdemaiden lainalaisuudet sekä kirjanpitotavat.

Kansainvälisillä talouspalveluilla ei ole maantieteellisiä rajoja, vaan laajennamme palvelua maailmanlaajuisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Parhaimmillaan uuden kohdemaan toiminnan voi saada alkamaan todella nopeasti ja hyvän yhteistyökumppanin kanssa toimiessa on helpottavaa tietää, että asiat sujuvat hallinnollisesti joustavasti ja oikein.

Haluatko kuulla lisää kansainvälisten kasvuyritysten haasteista ja miten ne ratkaistaan? Katso webinaaritallenne.

Haluatko lisätietoja? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Staria-talousjohtajan-tietopaketti

Kansainvälistyminen on monivaiheinen kokonaisuus, jonka suunnittelu etukäteen varmistaa parhaan lopputuloksen. Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin kansainvälistymissuunnitelmasi laadintaan. Oppaassa kerromme:

  • Miten kansainvälistyminen muuttaa taloustiimin toimintaa?
  • Millaisia uusia rekisteröinti- ja raportointivelvoitteita kirjanpidossa on huomioitava?
  • Millaisia talousprosesseja on tärkeää kehittää kansainvälistymisen yhteydessä?
  • Miten kansainvälistyvän yrityksen taloustoiminnot kannattaa organisoida?
  • Miksi ulkoistaminen talouspalvelukumppanille on hyvä ratkaisu?
  • Mitä talouspalvelukumppanin valinnassa kannattaa huomioida?

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Terhi Kilpeläinen

Terhi Kilpeläinen
Client Executive, International Financial Services
terhi.kilpelainen@staria.com
+ 358 40 827 5576

Tutustu asiakastarinoihin