Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle toimijalle. Käytännössä se toteutetaan yrityskauppana, jossa organisoitu taloudellinen kokonaisuus luovutetaan uudelle omistajalle. Liikkeen luovutus on tapa hoitaa ulkoistus vastuullisesti siten, että nykyisen henkilöstön työsuhteet säilyvät ennallaan. Liikkeen luovutuksella on mahdollista tavoitella merkittäviä kustannussäästöjä, mutta samalla välttää irtisanomisia. Vastuullisuus on tärkeää työnantajan maineenhallinnan kannalta. Sillä voi olla vaikutusta yhteistyökumppaneiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien suhtautumiseen yritystä kohtaan.

Taloushallinnon ulkoistuksilla ja siten liikkeen luovutuksella tavoitellaan paitsi kustannussäästöjä myös kumppanin tuomaa ammattitaitoa ja panostusta tukifunktioiden aktiiviseen kehittämiseen. Tämä korostuu erityisesti tekoälyn ja robotiikan viedessä alaa nopeasti eteenpäin. Tyypillisesti yrityksen kehittämispanostukset painottuvat asiakasrajapintaan ja hallinnon kehittäminen saattaa jäädä jälkeen. Lisäksi tiimin sisäinen kyky kyseenalaistaa ja uudistaa omia työskentelytapojaan saattaa hidastaa tarvittavien kehitystoimenpiteiden läpiviemistä.

Lue myös: Ulkoistettu taloushallinto - milloin se kannattaa?

Ulkoistavan yrityksen näkökulmasta liikkeen luovutus -mallin etu on, että siirtohetkellä tekijät eivät muutu, vaan tietotaito, prosessit ja hiljainen tieto siirtyy uuden kumppanin hallinnon alle. Kehitys- ja tehostustoimet ja uudistukset voidaan toteuttaa rauhallisesti pidemmällä aikavälillä. Tavoitteellisesti kuitenkin prosesseja tehostetaan merkittävästi jolloin resurssitarve ja siten myös kustannukset alenevat. Joskus ulkoistuksella kuitenkin tavoitellaan taloushallintotiimin henkilöiden nopeaa vaihtamista. Tässäkin tapauksessa liikkeen luovutus on mahdollinen, sillä näille henkilöille voidaan luontevasti organisoida tehtäviä muista asiakkuuksista.

Liikkeen luovutuksessa tiimin työsuhteiden jatkuminen on turvattu. Puhuttaessa taloushallinnon ulkoistuksista luovutuksen saajalla on paljon taloushallinnon tehtäviä, eikä siten tyypillisesti tuotannollistaloudellisia irtisanomisperusteita taloushallinnon työntekijöille. Voimakkaasti kasvavassa yhtiössä osaaville henkilöille löytyy paljon uusia työtehtäviä. Uusien asiakkuuksien myötä taloushallinto-osaamisen monipuolinen kehittäminen on luontevaa ja myös uusia urapolkuja syntyy osaamisen kehittämisestä esimerkiksi järjestelmien ja robotiikan ympäriltä.

Varaa ilmainen talouspalveluiden konsultointi >>>

Liikkeen luovutus työntekijän näkökulmasta

Taloushallinnon työntekijän näkökulmasta liikkeen luovutuksen yhteydessä siirtyminen on iso muutos, joka voi luonnollisesti näyttäytyä uhkaavana, mutta voi tarjota myös paljon mahdollisuuksia. Taloushallintoon erikoistunut työnantaja tarjoaa laajasti kehittymismahdollisuuksia ja paikan alan teknologisen kehittämisen eturintamaan. Uudelle työnantajalle taloushallinto ei ole tukifunktio vaan ydinliiketoimintaa ja koko yrityksen kehittämisen keskiössä.

Omasta kokemuksestaan työnantajan vaihtumisesta kertoo Sonja-Maria Vehka-aho, joka siirtyi Starian palvelukseen vuonna 2011, kun NoHo Partners (silloinen Restamax) ulkoisti taloushallintonsa Starialle:

”Alussa tilanne oli jännittävä, suorastaan pelottava. Starian palveluksessa olen kuitenkin pystynyt ammatillisesti kehittymään ja urapolkuni on ollut mielenkiintoinen. Staria on tukenut kehittymistäni sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla. Olen suorittanut KLT-tutkinnon sekä Johtamisen erityisammattitutkinnon Starian mahdollistamana. Vastaan nykyisin koko NoHon palvelukeskuksesta ja minulla on parikymmentä alaista.”

Starian toteuttamissa liikkeen luovutuksissa henkilöstö pyritään ottamaan hyvin huomioon. Työntekijän oman kiinnostuksen mukaan omaa uraansa voi kehittää joko järjestelmä- tai robotiikkasiantuntijaksi tai vaihtoehtoisesti syventää osaamistaan asiantuntijaksi ammattitutkinnoilla. Panostamme vahvasti esimiestyöhön mm. johtamisen erikoisammattitutkinnolla esimiespäivillä ja viikoittaisilla esimiespalavereilla. Henkilöstön viihtyvyys on Starialle tärkeää, koska sillä on palveluliiketoiminnassa suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Henkilöstötyytyväisyyskyselyjen tulokset ovatkin korkeita, mistä olemme kovin ylpeitä.

Haluatko lisätietoja? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Staria-opas-taloushallinnon-ulkoistamiseen

Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin talouspalvelujen kehittämiseen ja ulkoistushankkeen suunnitteluun. Oppaassa kerromme:

  • Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa?
  • Milloin on oikea hetki ulkoistaa taloushallinto?
  • Mitä taloushallinnossa kannattaa ulkoistaa, ja millä tavoin?
  • Miten valita sopiva kumppani?

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Anu Hemmilä

Anu Hemmilä
Key Account Manager
anu.hemmilan@staria.com
+ 358 50 501 5315

Tutustu asiakastarinoihin