Pääomasijoittajat – toisin kuin mm. pankit - ovat aktiivisia omistajia, jotka yleensä toimivat kohdeyritysten hallituksissa antaen yrityksille elintärkeää tietotaitoa ja kokemusta. Private Equity- ja Venture Capitalist -sijoittajat sitoutuvat kohdeyrityksiin pitkäaikaisesti käyttäen niiden kehittämiseen paljon aikaa ja vaivaa – sekä tietysti sijoittavat niihin rahaa. Koska pääomasijoittajat odottavat sijoitukselleen tietyn tasoista tuottoa, he arvioivat huolellisesti jokaisen kohdeyrityksen mahdollisuudet ja riskit.

Koska markkinoilla on enemmän rahoitusta hakevia yrityksiä kuin sijoittajia, kilpailu on kovaa ja huolelliset valmistelut ennen neuvotteluja ovat tärkeitä.

Tutustu myös: Startup-yrityksen talouden suunnittelu ja tuki – käytännöllistä tukea kasvun eri vaiheissa

Mitä parametrejä pääomasijoittajat tarkastelevat?

Jokaisella pääomasijoittajalla on luonnollisesti oma sijoitusstrategiansa ja kriteerinsä kohdeyrityksilleen, mutta yleisesti voidaan sanoa, että Private Equity -sijoittajilla on ns. buy out  -strategia, jonka mukaan he sijoittavat jo kannattaviin yrityksiin, kun taas Venture Capitalist -sijoittajat ottavat enemmän riskejä – he sijoittavat mm. startup-yrityksiin, joilla ei välttämättä ole vielä edes liikevahtoa. Tämä tietenkin vaikuttaa potentiaalisille yrityksille asetettuihin kriteereihin.

Koska tämä blogi käsittelee kasvuyrityksiä, sukelletaan syvemmälle siihen, mitä sijoittajat arvostavat rahoitusta hakevissa kasvuyrityksissä. Tyypillisesti sijoittajat tarkastelevat seuraavia asioita:

  • vahva strateginen asema toimialalla
  • merkittävä kasvupotentiaali
  • vahva johtoryhmä ja yrityskulttuuri
  • uskottava liiketoimintasuunnitelma hallittavissa olevalla riskitasolla

Yrityksen johdon, strategian ja lukujen tulee osoittaa, että sillä on edellytykset kasvuun ja positiiviseen arvonkehitykseen. Vakuuttaaksesi sijoittajat siitä, että yritykselläsi on kaikki edellä mainitut asiat vaaditulla tasolla, tarvitset luotettavaa, reaaliaikaista dataa ja hyvän näkyvyyden liiketoimintaan.

Lue myös: Kansainvälinen kasvu – mitä tarvitaan menestysreseptiin?

Järjestelmien rooli ennen ja jälkeen rahoituksen

Rahoitusta hakevien yritysten on tuettava tarinaansa uskottavilla tiedoilla. Tässä liiketoimintajärjestelmillä on tärkeä rooli.

Yritysten käyttämät järjestelmät ovat tärkeässä osassa "miksi sijoittaa meihin" -perustelujen rakentamisessa. Neuvottelujen aikana sijoittajilla on yleensä monia kysymyksiä ja he esittävät erilaisia tarkentavia selvityspyyntöjä, joten jos järjestelmät eivät pysty tuottamaan dataa vastauksia varten, on yritys vaikean dilemman edessä.

Valitettavan usein sijoittajat huomaavat, että yritysten liiketoiminnan läpinäkyvyys ei riitä suorituskyvyn seuraamiseen tai arvonluontisuunnitelman toteutumisen valvomiseen. Yleensä tällaisessa tapauksessa yritys on kasvanut nopeasti, eikä se ole ehtinyt panostaa järjestelmiin, mikä aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Yleensä tässä kohtaa yritykset ymmärtävät, että seuraavassa kasvuvaiheessa he eivät voi enää käyttää nykyisiä järjestelmiä. Esimerkiksi ERP-järjestelmä on yksi tärkeimmistä yrityksien käyttämistä liiketoimintajärjestelmistä ja alustan vaihtaminen on aina valtava, riskialtis projekti – siksi yritys, jossa ERP-ratkaisu on ajan tasalla, houkuttelee sijoittajia enemmän.

ERP-ratkaisu on myös tärkeässä asemassa, kun sijoittajat miettivät, mitä kohdeyrityksissä tulisi kehittää tulevina vuosina. Jos yritys käyttää pääasiassa Exceliä, esimerkiksi suorituskyvyn hallinta ja näkyvyyden parantaminen asiakkuuksien ja tuotteiden kannattavuuteen on vaikeaa. Tästä johtuen ERP-projekti on usein tehtävä.

Lisäksi on myös tärkeää pohtia, kuinka saada tietoa useista järjestelmistä johtoryhmän "ohjaamoon". Sijoittajat eivät ole kiinnostuneita pelkästään taloustiedoista, vaan myös kaikesta muusta datasta, jolla on merkitystä yrityksen KPI-mittareiden kannalta. Business Intelligence -ratkaisulla on tärkeä rooli järjestelmäarkkitehtuurissa, mm. operatiivista dataa arvostetaan yhä enemmän päätöksenteossa. Hyvä BI-ratkaisu on helppokäyttöinen, käyttäjien muokattavissa ja heti käyttövalmis.

Lue myös: Aurajoki - BI:stä potkua liiketoiminnan läpinäkyvyyteen

IPO on NetSuite

Tiesitkö?
63% listautuneista teknologiayrityksistä käyttää NetSuitea (vuodesta 2011 lähtien).

Lisäksi 42 % vuonna 2021 yksisarvisiksi tulleista yrityksistä on NetSuite-käyttäjiä.

Miksi listautuneet yritykset valitsevat NetSuiten liiketoiminta-alustakseen?

NetSuite sopii hyvin listautuneille ja listautuville yrityksille, koska se luotiin nopeasti kasvavien yrityksien tarpeisiin – erityisesti pk- ja startup-yritysten tarpeita silmällä pitäen. NetSuite on suunniteltu siten, että kun keskisuuret yritykset kasvavat suuriksi, niiden ei tarvitse vaihtaa toiseen ERP-ratkaisuun – he tietävät voivansa luottaa NetSuiteen, vaikka kasvaisivat esimerkiksi 10 miljardin euron yritykseksi. Tämä on valtava etu listautumisessa, koska yksikään yritys ei halua tehdä ERP-projektia useampaan otteeseen.

Sen lisäksi, että NetSuite luotiin kasvaville yrityksille, listautuneiden NetSuite-käyttäjien määrä on kasvanut erityisesti viime vuosina, mikä on lisännyt listautuneiden yritysten kiinnostusta NetSuitea kohtaan entisestään. NetSuite nähdään yhä enemmän brändinä, joka todella auttaa yrityksiä menestymään. Tällä hetkellä NetSuitella on maailmanlaajuisesti yli 5 500 PE- tai VC-rahoitettua asiakasta, joista muutama esimerkki ovat Spotify, Voi, Wolt, RELEX Solutions, Vinted, Storytel, Rohlik, Tink, Seriously, Swappie, Starship Technologies ja Smartly.

Lue myös: NetSuite riski- ja pääomarahoitusta hakeville yrityksille

Osallista koko organisaatiosi ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin

New call-to-action

Taloudellinen suunnittelu ja analysointi muuttuu hankalammaksi kansainvälisessä toiminnassa tai kun toimitaan useiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaamme PHM Group toimii 5 maassa ja heidän Group CFO Petri Pellonmaa kertoo 8.6. klo 13 järjestettävässä webinaarissa, miten konserni on onnistuneesti osallistanut koko organisaation ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin.

Tule mukaan webinaariin ja huomaat syksyllä tarkastelevasi talouden suunnittelu- ja analysointiprosessejanne uusin silmin. Lue lisää ja ilmoittaudu!