Yritykset lähtevät usein tekemään muutoksia teknologiavetoisesti. Se on ymmärrettävää, sillä yksikään yritys ei pysy kilpailussa mukana ilman modernia teknologiaa. ”Mutta se ei ole itseisarvo, vaan muutoksen työkalu. Ihmiset, ei teknologia, tekevät muutoksen”, sanoo Lauri Vornanen, Senior Sales Executive, Staria.

Yritysten muutoshankkeisiin liittyy usein teknologia ja nykyisin erityisesti digitaalisuuden hyödyntäminen. Organisaatioiden muutoksessa niillä tulisi olla kuitenkin sivurooli. Muutosjohtamisessa ja muutoksen onnistumisessa on ennen kaikkea kyse ihmisistä ja siitä, miten heitä ja organisaation kulttuuria osataan tukea ja ohjata haluttuun suuntaan.

”Meillä on jo pitkään tunnistettu, miten hyvä muutosjohtaminen on oleellinen onnistumisen varmistaja, kun organisaatio siirtyy dataohjautuvaan liiketoimintaan”, Vornanen kertoo.

Vornanen huomauttaa, ettei kaikkia yrityksiä ole perustettu digitaalisena aikakautena niin, että niiden toiminta perustuu alun alkaenkin dataan. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on perustettu ennen digitaalisen murroksen nousua ja siksi erityisesti pk-yritysten on mietittävä omaa datakyvykkyyttään akuuttina asiana juuri nyt.

Onhan teillä Power Sponsoreita?

Staria tekee käyttövalmiita johtamisen sovelluksia avaimet käteen -periaatteella asiakkaiden liiketoimintadataan perustuen. Työkaluna tähän ovat teknologiat. Vornanen kuitenkin muistuttaa, teknologiatyökalujen pitää palvella käyttäjiään. Teknologia on apuväline, jolla saadaan helppoja ja skaalautuvia ratkaisuja päätöstentekijöiden käyttöön.

Organisaatioilla on henkilöstönsä kautta käytettävissään ihmisten osaaminen, taidot ja asenteet. Siitä seuraa, että asioita voidaan tehdä fiksummin, uutta oppien ja uudella tavalla, mutta yhtä lailla oppia pois vanhoista aikansa eläneistä toimintamalleista.

Starialla nähdään tärkeässä roolissa organisaatioiden ns. Power Sponsorit. He ovat henkilöitä, jotka tuovat näkyvästi esiin muutoksen tarpeen, sen tuomat mahdollisuudet ja työn muuttumisen sitä kautta mielekkäämmäksi ja järkevämmäksi.

Power Sponsorit ovat tavoitteellisia edelläkävijöitä ja etulinjassa muutosten johtamisessa. Se, että Power Sponsor löytyy johtoryhmästä tuo merkittävää arvoa. Muutosjohtamisessa johtoryhmän sitoutuminen on kaiken edellytys. Yhtä mielellään Power Sponsor saisi löytyä myös operatiiviselta tasolta vakuuttaen kollegansa muutoksen tärkeydestä ja mahdollisuuksista. Jos organisaatiossa ei löydy yhtään muutosdraivaajana toimivaa henkilöä, on varmaa, että muutos jää telineisiin.

Muutosjohtamisessa yrityskulttuurilla on iso merkitys

Moni pk-yritys on tällä hetkellä suunnittelemassa tai jo muutosmatkalla datakyvykkyytensä kanssa. Matkan tekoa tukee ihmisten lisäksi yrityksen kulttuuri.

”Yrityksessä pitäisi varmistaa, että mahdollisimman moni ottaa luonnolliseksi toimintatavakseen jatkuvan kehittymisen ja myös halun auttaa kaveria uuden oppimisessa. Tämä ei tule kuitenkaan käskemällä, vaan mahdollistamalla organisaatioon kulttuuri, joka tätä tukee.”

”Meidän tyyppisemme Business Partner ei kulttuurin kehittämiseen pikavoittoja pysty tarjoamaan. Toki tuomme esimerkkimme ja oman kokemuksen vastaavista tilanteista sekä ratkaisuillamme tuetaan monin tavoin johtajia muutosjohtamisessa.”

Yksi tärkeä elementti Starian palveluissa on tiedolla johtamisen polku. Se on kuvaus siitä, missä asiakasyritys keskeisine sidosryhmineen on nyt, mihin halutaan mennä ja miten sinne päästään. Tiedolla johtamisen polku selkiyttää myös muutosjohtamisen viestintää visuaalisuutensa ansiosta.

”Me ratkaisemme asioita liiketoimintalähtöisesti datan hallinnan, raportoinnin ja analytiikan sekä ennusteprosessien kehittämisen kautta. Palveluna tuotettava Data Platform on teknologinen kivijalka, jonka päälle kaikki tiedolla johtamisen sovellukset tehdään. Tähän kuuluu, että mallinnetaan liiketoiminnan dataa sekä autetaan Masterdimension tunnistamisessa”, Vornanen kuvailee.

Lue myös: Aurajoki - BI:stä potkua liiketoiminnan läpinäkyvyyteen

Muutos on myös matka kohti läpinäkyvyyttä

Straria on asiakkaidensa liiketoimintakumppani, kun asiakkaalla tehdään ja tarvitaan kehitystyötä johtamisen sovelluksiin liittyen.

”Olemme helposti lähestyttävä kumppani ja meille on tärkeää, että yhdessä tekemiselle on aito luottamuspohja. Molemmin puolin tulee tietää, kenen kanssa tehdään ja mitä tehdään”, muistuttaa Vornanen.

Hän toteaa, että myös asiakkaan omassa organisaatiossa on syytä ymmärtää ja tietää, kuka tekee mitäkin. Vornasen mukaan on todella tärkeää, että datan hallinnan ja tiedolla johtamisen näkökulmasta yrityksessä tiedetään ja tunnistetaan omat vastuualueet ja että eri funktiot sekä osastot puhaltavat yhteen hiileen yhteisen muutosmatkan maalia kohti.

Datan muuttamiseen tiedoksi liittyy aina myös matka kohti läpinäkyvyyttä. Joillekin organisaatioille läpinäkyvyys voi olla vierasta kulttuurisesti tai edes käyttäytymisnormina.

”Läpinäkyvyys on iso tekijä ja sitä pitää tavoitella. Tiedon jakaminen on ehdotonta, jotta datalla voidaan saavuttaa strategiset tavoitteet. Siksi sen on oltava johtoryhmän agendalla. Kun johto sitoutuu ja haluaa läpinäkyvyyttä, myös strategiset tavoitteet ovat aivan uudella tavalla saavutettavissa. Läpinäkyvyydellä ratkaistaan liiketoiminnan ongelmia, lisätään keskustelua tärkeiden asioiden ympärillä ja raivataan kasvun esteitä. Se on lääke parempiin tuloksiin. Yhä useampi pystyy tekemään enemmän parempia päätöksiä, kun on enemmän parempaa dataa ja tietoa käytettävissä”, Vornanen huomauttaa.

Teknologia on työkalu ja renki. Ihmiset, kulttuuri ja muutoksen johtaminen ovat muutoksen avain. Kun ne ovat läsnä kaikessa dataohjautuvaan liiketoimintaan liittyvässä tekemisessä, muutos onnistuu. Jos lähestytään vain teknologianäkökulmasta, ei onnistuminen ole enää varmaa.

Osallista koko organisaatiosi ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin

New call-to-action

Taloudellinen suunnittelu ja analysointi muuttuu hankalammaksi kansainvälisessä toiminnassa tai kun toimitaan useiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaamme PHM Group toimii 5 maassa ja heidän Group CFO Petri Pellonmaa kertoo 8.6. klo 13 järjestettävässä webinaarissa, miten konserni on onnistuneesti osallistanut koko organisaation ennustepäivitysten tekemiseen ja lukujen analysointiin.

Tule mukaan webinaariin ja huomaat syksyllä tarkastelevasi talouden suunnittelu- ja analysointiprosessejanne uusin silmin. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Haluaisitko kuulla lisää BI-ratkaisuista? Asiantuntijamme auttavat mielellään!

Lauri Vornanen

Lauri Vornanen
Senior Sales Executive, BI & Planning
lauri.vornanen@staria.com
+358 40 770 9219