Talousjohtajan rooli on ajan saatossa muuttunut suuresti. Nykyään talousjohtajat eivät pelkästään hallinnoi yrityksen taloutta, vaan heillä on myös strateginen vastuu ja merkittävä rooli yrityksen eteenpäin viemisessä. Tämä edellyttää, että yrityksen talousdata on saatavilla analysoitavassa muodossa. Datasta tehtävien analyysien on oltava sellaisella tasolla, että niiden pohjalta pystytään tekemään valistuneita liiketoiminnallisia päätöksiä ja ratkaisuja. Tämän toteuttamiseen talousjohtaja tarvitsee sopivat työkalut – tässä kohtaa Business Intelligence astuu kuvaan.

Business Intelligence (BI) -järjestelmä kerää niin operatiivista kuin talouden dataa samaan paikkaan. Data yhdistetään ja siitä muodostetaan reaaliaikaisia analyyseja. Data esitetään dashboardeina, joista yrityksen päättäjien on mahdollista nähdä trendejä ja mahdollisuuksia sekä huomata poikkeamia. Tutustu seuraaviin tapoihin, joilla talousjohtajat hyödyntävät BI-ratkaisuja.

1. Suunnittelu ja analysointi

Budjetteja ja ennusteita ilmentävät dashboardit ovat erinomainen apu yrityksen tavoitteiden asettamiseen. Data muodostetaan trendien, kassavirran, historiatietojen, skenaariomallinnusten ja erilaisten analyysien perusteella. Nykytilannetta voidaan verrata ennusteeseen ja jos tilanne ei vastaa ennustetta, voidaan poikkeamalle etsiä syyt ja tehdä niiden perusteella korjaavia liikkeitä.

2. Operatiivinen raportointi

Operatiivisista dashboardeista nähdään tämänhetkiset ja lyhyen aikavälin tarpeet. Kun talousjohtajan on mahdollista seurata näitä tarpeita reaaliajassa, hän pystyy tekemään nopeita strategisia päätöksiä, jotka hyödyttävät koko yritystä. BI-ratkaisua voidaan esimerkiksi käyttää laskutusten ja saamisten analysointiin ja sen myötä yrityksessä osataan tehdä oikeat toimet kiertoajan lyhentämiseen, jos se on tarpeen.

3. Riskien hallinta

Dashboardit, joilla seurataan yrityksen tärkeimpiä KPI-mittareita, varmistavat, että yrityksen johto on aina tilanteen tasalla ja valmiina reagoimaan poikkeavuuksiin. BI-järjestelmän avulla yritys saa näkyvyyttä investointien riskien arviointiin ja raporttien tarjoamaa valmista dataa voidaan tarvittaessa hyödyntää viranomaisten selvityspyyntöihin.

4. Kuluraportointi ja -hallinta

Matka- ja kululaskuanalyysit sekä työntekijäkuluja mittaavat dashboardit ovat hyödyllisiä työkaluja, sillä niiden avulla voidaan seurata, ettei kulut ylitä niille asetettuja rajoja. Ne auttavat myös kulukäytäntöjen vahvistamisessa. BI-järjestelmä voidaan yhdistää suoraan yrityksen kuluraportointi-, laskutus- ja varausjärjestelmiin.

5. Kassavirran hallinta

BI-järjestelmällä voidaan automaattisesti luoda itsestään päivittyvät osto- ja myyntireskontran ennusteet. Kun tiedetään, onko kassassa yli- vai alijäämää, yrityksen on helpompi päättää, haluaako se hakea uusia kasvumahdollisuuksia vai skaalata kasvua alaspäin. BI-ratkaisun avulla yritys voi myös analysoida projekti- ja hankintakuluja.

6. Liikevaihdon hallinta

BI-järjestelmä ohjaa päätöstä mm. siitä, mitä, milloin, kenelle ja millä hinnalla yrityksen tulisi myydä. Yritykset voivat kerätä dataa hinnoitteluhistoriasta, alennuksista ja ostojen hylkäysmääristä asettaakseen tuotteille ja palveluille oikeat hinnat sekä saadakseen takaisin menetettyjä kauppoja. BI-järjestelmä auttaa myös varastonhallinnassa, sillä sen avulla voidaan paremmin ymmärtää kysyntää, optimoida toimitusketjuja ja hankintoja sekä pysyä kärryillä varaston määrästä.

Staria BI & Planning, Huubia
VARAA STARIA BI & PLANNING DEMO >>>

7. Kannattavuuden hallinta

Kannattavuus riippuu kannattavien asiakkuuksien saamisesta ja säilyttämisestä. BI-järjestelmällä saadaan parempaa ymmärrystä siitä, miten asiakaskäyttäytyminen ja kannattavuus ovat yhteydessä toisiinsa. Tämän BI-järjestelmä saavuttaa laskemalla mm. asiakaskanavien kannattavuutta, alennusten vaikutusta ja asiakkuuksien elinkaarien generoimaa liikevaihtoa.

8. Suorituskyvyn parantaminen

BI-järjestelmällä kerättyä tietoa käytetään suorituskykymittareiden, kuten esim. nettotuloksen, operatiivisten katteiden ja käyttöpääoman seuraamisessa. Nämä luovat perustan tärkeiden KPI-mittareiden asettamisella. KPI-mittareita seurataan reaaliajassa, sillä niistä nähdään, onko yritys pääsemässä tavoitteisiinsa vai ei.

9. Asiakassegmentointi

Yritys voi kerätä BI-järjestelmällä asiakassegmentteihin liittyvää arvokasta dataa, kuten esimerkiksi tietoa tarpeista, kiinnostuksenkohteista, kulutuskäyttäytymisestä, iästä ja sukupuolesta. Kerätty tieto auttaa markkinointiosastoa muodostamaan kohderyhmiä ja luomaan kohdistetumpia kampanjoita, joilla saavutetaan parempaa myyntiä.

Tervetuloa mukaan webinaariimme 12. huhtikuuta!

Webinaari: Tarvitseeko talousosasto erillisen BI-ratkaisun?

Osallistumalla webinaariimme pääset kuulemaan miten Orthex Group on pystynyt kattamaan taloushallinnon tarpeet Starian BI & Planning -ratkaisun avulla. Webinaari sisältää myös lyhyen interaktiivisen demon, jonka aikana pääset tarkemmin tutustumaan Starian BI & Planning -ratkaisuun.

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin!

Opas: Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen – Parempia päätöksiä ja parempaa liiketoimintaa

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka mietit, miten tiedolla johtamista voisi hyödyntää paremmin päätöksentekoon ja matkalla kohti yrityksenne dataohjautuvaa liiketoimintaa.

Tiedolla johtaminen mielletään helposti pelkäksi datan keräämiseksi ja raporttien koostamiseksi. Tuloksellinen tiedolla johtaminen kuitenkin edellyttää, että tiedolla johtamista seuraa koko organisaation läpäisevä tiedolla toimiminen.

Lataa opas >>>

Ps. Oppaat-sivultamme löydät myös lukuisia muita oppaita.

Haluaisitko kuulla lisää RPA-, AI- ja BI-ratkaisuista? Asiantuntijamme auttavat mielellään!

Lauri Vornanen

Lauri Vornanen
Senior Sales Executive, BI & Planning
lauri.vornanen@staria.com
+358 40 770 9219

Petteri Martikainen

Petteri Martikainen
Sales Executive, BI & Planning
petteri.martikainen@staria.com
+358 44 493 9439