Yksinkertaisesti sanottuna: NetSuite on suunniteltu toimimaan liiketoiminnan johtamisen tukena. Useat kilpailevat järjestelmät ovat aikoinaan rakennettu jostakin tietystä liiketoiminta-alueesta käsin (esim. varastonhallinta, HR tai myynti). Alun perin tällaiset järjestelmät suunniteltiin ja rakennettiin tukemaan edellä mainittuja osa-alueita ja vasta myöhemmin järjestelmiin on yritetty sovittaa mukaan muitakin toiminnallisuuksia.

Valitettavasti epäsopivien perustusten päälle on mahdotonta rakentaa toimivaa kokonaisuutta. Toisin sanottuna, kerrostalo ei sovi omakotitalon piirustuksiin. Esimerkiksi jotkut ERP-järjestelmät perustuvat myynnin CRM-järjestelmiin, mutta yritystä rakennettaessa ja sen toiminnassa on paljon muitakin asioita ja osa-alueita, joita tulee huomioida. Siksi järjestelmä, jossa painottuu vain yksi osa-alue, ei voi palvella yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvän järjestelmän kanssa et joudu miettimään ja arvottamaan, mikä osa-alue on yrityksellesi muita tärkeämpi ja mistä voi puolestaan tinkiä.

Ei tarvetta kompromissille

Vaikka tekisitkin ERP-järjestelmää valittaessa painotuksen, että esimerkiksi myynti on yrityksellesi kaikista kriittisin alue ja järjestelmän tulisi tukea tätä liiketoimintayksikköä parhaiten, eivät kaikki yrityksen työntekijät ole kanssasi samaa mieltä. Järjestelmän käyttäjät haluavat luonnollisesti tuotteen, joka on suunniteltu juuri heidän työhönsä sopivaksi. Varastopäällikkö haluaa järjestelmän perustuvan myytävän tuotteen ja varaston ympärille, sillä se on hänen maailmassaan ja perspektiivissään tärkein osa-alue. Hänelle järjestelmä, joka toimii kirjanpidon, myynnin tai HR:n näkökulmasta, on työtä hidastava rasite. Ja sama pätee luonnollisesti toisinkin päin.

NetSuitessa kaikki keskeiset liiketoiminta-alueet (kirjanpito, asiakas, tuote, palvelu, tilaus, henkilö) ovat yhtä korkealla jalustalla ja ne kaikki pelaavat saumattomasti yhteen. Tämän kokonaisuuden lisäksi NetSuitessa on otettu huomioon yritysten erilaiset toimialat. Siinä missä kilpailevia ERP-järjestelmiä on rakennettu joko palveluyrityksille tai tuotelähtöisille yrityksille sopiviksi, NetSuite hylkäsi tämän joko tai -periaatteen kokonaan ja se palvelee yrityksiä toimialasta riippumatta. Siitä löytyy liiketoimintaan sopivat käsitteet, prosessit ja raportit - oli yrityksen tarjoama sitten tuote, palvelu tai näiden kahden hybridi.

Järjestelmä, joka on alkujaan luotu tuotekeskeiselle alalle, mutta jota käytetään palveluyrityksessä (tai päinvastoin), ei toimi optimaalisesti. Todennäköisesti järjestelmä ajaa asiansa jotenkuten, mutta henkilölle se tuntuu loputtomalta suossa tarpomiselta. Yritykseltä palaa jatkuvasti resursseja järjestelmän paikkausyrityksiin, kun sitä yritetään muokata sopivammaksi ja työntekijät halutaan tyytyväisemmiksi. Lopputuloksena käsissä on järjestelmä, jota kukaan ei ymmärrä ja josta kukaan ei pidä.

NetSuite taipuu moniin rooleihin

Yritykset koostuvat työntekijöistä, joilla on useita erilaisia rooleja. Yksi ongelma, joka ERP-järjestelmien hankinnassa saattaa tulla ilmi, on se, että järjestelmähankinnan tekee yleensä yksi tietty ryhmä yrityksen sisällä. Lienee selvää, mikä tällaisessa tilanteessa on riskinä. Hankittu järjestelmä palvelee tämän hankinnan tehneen yksikön tarpeita unohtaen muut liiketoimintayksiköt ja heidän tarpeensa. Esimerkiksi järjestelmä, joka oli alkujaan rakennettu CRM:ksi on täydellinen myynnille, kankea tuotannolle ja painajainen talousosastolle. Lopputuloksena on pitkät käyttöönottoajat, budjettien venymiset, suuret muokkaustyöt ja riman alittavia tuloksia tuottava järjestelmä. Aivan kuten alun kerrostalo vs. omakotitalo vertauskuvassa: kokeneinkaan rakennusmestari ei saa omakotitaloa kerrostaloksi ilman valtavaa ajallista ja rahallista panostusta. Helpommalla olisi päässyt, kun arkkitehdiltä olisi suoraan pyydetty kerrostalon piirustukset.

NetSuite rakennettiin pyörittämään yrityksiä kokonaisuuksina, joissa on otettu huomioon keskeiset liiketoiminta-alueet, yrityksen toimiala ja henkilöstön erilaiset työnkuvat. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien se optimoitiin hallitsemaan useita erilaisia rooleja, joita yrityksissä on. Huolimatta siitä, kirjautuuko NetSuiteen yrityksen myyjä, controller vai varastopäällikkö, se näyttää siltä, kuin se olisi suunniteltu juuri kyseistä henkilöä varten. Tästä johtuen NetSuiten käyttäjät oppivat järjestelmän nopeasti ja pitävät sen käytöstä. Myös käyttöönotto- ja takaisinmaksuajat ovat nopeat, datan laatu on hyvää ja liiketoiminta on tuotteliasta ja tehokasta.

Menestyvien yritysten valinta

NetSuite on tarkoitettu toimimaan liiketoiminnan johtamisen tukena, joten se vastaa sellaisiin monimutkaisuuksiin ja vaihteluihin, joihin yritykset aidosti arjessaan törmäävät. Tästä syystä NetSuite on markkinoiden johtava pilvi ERP, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailijoitaan nopeamman takaisinmaksuajan ja kattavamman palvelun eri toimialat huomioiden. Ei siis liene ihme, että vuonna 2019 eniten investointeja keränneet suomalaiset yritykset ovat kaikki NetSuiten - sekä Starian - asiakkaita (lähde: Talouselämä). Asiakastarinat pääset lukemaan tästä: Seriously, Wolt ja Relex

NetSuite Day oli menestys jälleen – tilaa tallenne!

Staria's NetSuite Day 2022

Vuotuinen NetSuite Day tarjoaa mahdollisuuden syventää ymmärrystä NetSuitesta sekä verkostoitua NetSuite-käyttäjien ja muiden järjestelmästä kiinnostuneiden kanssa.

15.11.2022 järjestetyssä tapahtumassa päästiin seuraamaan inspiroivaa asiakastarinaa Smart Brands Laboratorylta ja paneelikeskustelua, jossa oli mukana SupercellRELEX, Framery ja Efecte. Päivän aikana tutustuttiin myös NetSuiten uusiin ominaisuuksiin asiantuntijan johdolla – ja paljon muuta!

Katso striimitallenne Pohjoismaiden suurimmasta NetSuite-tapahtumasta!

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Kai Kortteinen

Kai Kortteinen
Senior Sales Executive
kai.kortteinen@staria.com
+358 44 7609 432