NetSuite-liiketoiminta-alustan perusajatuksena on tukea kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville suomalaisille yrityksille voi olla paljon etua NetSuiten käytön aloittamisesta jo varhaisessa vaiheessa. Alustan käyttö kannattaa toisin sanoen aloittaa jo ennen kuin ilmenee monimutkaisia liiketoiminnan tarpeita.

Oikea toiminta heti alusta alkaen tehostaa taloushallinnon prosesseja ja auttaa säästämään resursseja. Se on kasvuyritykselle elintärkeä asia. Järjestelmän vaihtaminen on aina paljon hankalampaa kuin oikeanlaisten edellytysten luominen alusta alkaen. Useissa kasvuyrityksissä ei riitä aikaa pohtia talouden hallinnan tulevia tarpeita ennen kuin ne muuttuvat konkreettisiksi.

Miten NetSuite tukee kansainvälisiä lokalisointeja?

Tässä artikkelissa on kuvattu, miten NetSuite tukee lokalisointeja. Saat kuvan siitä, mitä voit odottaa nykyaikaiselta järjestelmältä kasvuyrityksen kehittämisen näkökulmasta.

VARAA ILMAINEN NETSUITE-DEMO >>>

Kansainvälistäminen ja lokalisointi ovat eri asioita

Järjestelmän kansainvälistämisellä tarkoitetaan tavallisesti sen mukauttamista eri liiketoimintakulttuurien ja kielten vaatimuksiin. Lokalisoinnilla puolestaan tarkoitetaan järjestelmän mukauttamista paikallisiin markkinoihin. Jotta mukauttaminen onnistuu, järjestelmän perustan on oltava suunniteltu sitä varten.

Kansainvälistäminen tarkoittaa seuraavia NetSuite-alustassa:

 • kieli
 • asettelu
 • kuvakkeet
 • työnkulut
 • maakohtaiset tiedot
 • valuuttojen hallinta.

Lokalisoinnissa keskitytään seuraaviin:

 • käännökset
 • data, jonka perusteena ovat esimerkiksi paikallinen verotuskäytäntö ja siitä johtuvat vaatimukset
 • paikalliset erikoistyönkulut ja -prosessit
 • erikoisraportit.

NetSuite tukee lokalisointitarpeita

NetSuiten SuiteApp-konseptilla on tärkeä merkitys paikallisten tarpeiden täyttävien erikoisratkaisujen luomisessa.

SuiteApp mahdollistaa NetSuite-alustan yhteistyökumppaneille sellaisten sovellusten kehittämisen, jotka voidaan lisätä standardijärjestelmään siitä aiheutumatta häiriöitä järjestelmässä. Eri alojen asiantuntijat ja yhteistyökumppanit voivat kehittää SuiteApps-sovelluksia käyttämällä lokalisointia tukevia erikoistoimintoja ja -ratkaisuja. Suurin osa SuiteApps-sovelluksista asennetaan standardisovelluksen osana.

Seuraavat NetSuiten ominaisuudet ovat tärkeitä lokalisoinneissa:

 • mukautukset ja paikallisiin vaatimuksiin mukautetut raportit – NetSuite-alustan maakohtaiset SuiteApps-sovellukset
 • käyttöönottokumppanin osaaminen kyseiseen maahan
 • SuiteApps-sovelluksia kehittävien yhteistyökumppaneiden SuiteApp-verkosto
 • lisäosia paikallisen osaamisen perustalta kehittäneet muut yhteistyökumppanit.

Staria on kehittänyt NetSuite-lokalisoinnit, joita käytetään niissä maissa, joissa NetSuite ei tarjoa vielä valmista ratkaisua. Lisätietoja aiheesta on jäljempänä tässä artikkelissa.

Esimerkkejä tärkeistä toiminnoista, jotka tukevat tehokkaita lokalisointeja NetSuite-järjestelmässä:

 • useiden tytäryhtiöiden ja liiketoiminta-alueiden hallinta
 • kirjanpito samanaikaisesti usealla eri tavalla
 • eri tilikaudet talous- ja veroraportteja varten
 • SuiteGL pääkirjan toiminnan joustavaan mukauttamiseen
 • IFRS kelpoisuutta tukevat ominaisuudet
 • sähköiset maksuratkaisut eri maita varten
 • SuitePayments API maksukäytäviin integrointia varten
 • SuiteShipping API kuljetusyritysten järjestelmiin integrointia varten
 • SuiteTax API laskelmien tekemiseen paikallisten verosääntöjen vaatimusten mukaisesti
 • kansainvälisten osoitteiden käsittely ja päivämäärien eri esitysmuodot.

Erikoissäännöt lokalisointitarpeet täyttävän NetSuite-liiketoiminta-alustan toteutuksessa

Yleisesti puhutaan lakisääteisistä vaatimuksista ja sääntelyvaatimuksista. Lakisääteiset vaatimukset perustuvat lakiin, kun taas sääntelyvaatimukset perustuvat erityyppisten viranomaisten ja toimialajärjestöjen sääntöihin.

Liiketoiminta-alustan toteutuksessa on noudatettava erilaisia sääntöjä, joista erityisesti seuraavien osa-alueiden säännöt ovat tärkeitä:

 • paikalliset tai alakohtaiset prosesseja tai raportointia koskevat säännöt
 • kirjanpitostandardit
 • valuuttakontrollit ja valuutanhallinnan eri standardit
 • verolaskelmat
 • lähdeveron hallinta
 • veroraportit
 • veroilmoitukset
 • verotarkastustiedostot
 • erityyppisten liikeasiakirjojen asettelu
 • sähköinen maksujen käsittely
 • velkojen perintäsäännöt ja -prosessit.

Starian NetSuite-lokalisoinnit

Staria on kehittänyt NetSuite-lokalisoinnit (SuiteApps), jotka ovat käytettävissä NetSuiten lokalisoimiseksi niissä maissa, joihin Oracle NetSuite ei tarjoa valmista ratkaisua. Sovellukset on suunniteltu täyttämään paikalliset vaatimukset taloudellisten transaktioiden ja maksuprosessien hallinnassa.

Staria kehittää jatkuvasti uusia lokalisointeja asiakkaidemme tarpeisiin, niitä on tarjolla mm. seuraaviin maihin:

Huomioithan, että Starian kehittämät Pohjoismaiden SuiteApp-lokalisoinnit (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) ovat NetSuiten hallinnoimia bundleja. Saat lisätietoja niistä omalta NetSuite-yhteyshenkilöltä.

New call-to-action

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Dennis Laakso

Dennis Laakso
Sales & Partnership Executive
dennis.laakso@staria.com
+ 358 44 3200 366

Tutustu NetSuite-asiakastarinoihin