Netvisor on pilvipohjainen taloushallinnon ohjelmisto, joka skaalautuu yrityksen kokoon ja käyttäjämääriin. Yli 30 000 yritystä on jo valinnut Netvisorin ja yhä suuremmat yritykset päätyvät valitsemaan järjestelmän, sillä erinomaisen integroitavuuden kautta se soveltuu myös osaksi laajempaa järjestelmäkokonaisuutta.

Netvisor on kotimainen ohjelmisto ja sen tuotekehitykseen panostetaan vuosittain merkittävästi. Netvisorin tuotekehityksessä työskentelee yli 80 asiantuntijaa kehittämässä nykyisiä toimintoja ja luomassa koko ajan uutta käyttäjien työn helpottamiseksi.

Tänä vuonna Netvisorin automaation kehittäminen jatkuu, mutta suurimmat investoinnit tehdään käytettävyyden kehittämiseksi. Viime syksyn ja alkutalven aikana Netvisor-käyttäjien harmina oli käyttökatkot ja palvelun hitausongelmat.

Näiden korjaamista varten tuotekehitykseen muodostettiin erityinen työryhmä, joka keskittyi koko alkuvuoden ongelmien löytämiseen ja ratkaisemiseen. Helmikuun puoleen väliin mennessä katkosten syyt oli löydetty ja korjattu.

– Se vaati investointeja teknologiaan ja työskentelytapoihin. Netvisorissa käytettyä teknologiaa uudistettiin niin, että sen toimintavarmuus pystytään takaamaan myös jatkossa, kertoo Netvisorin Product Director Jarkko Iitiä.

Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia

Netvisorin taustalla toimivan teknologian uudistamisella rakennetaan pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Uusi teknologia mahdollistaa tuotteen sujuvamman käytön, mutta myös sen ketterämmän kehittämisen ja markkinatilanteisiin reagoinnin.

Jatkossa uudistukset voidaan julkaista heti niiden valmistuttua, eivätkä ne ole kiinni viikottaisista julkaisuaikatauluista. Uusia ominaisuuksia sekä asiakkaiden toivomia korjauksia voidaan tehdä siis paljon aikaisempaa joustavammin. Uusi teknologia varmistaa myös uusien julkaisujen paremman laadun.

– Tärkeät ideat saadaan nopeammin työn alle ja pystymme reagoimaan myös asiakas- ja markkinatarpeisiin nopeammin, sanoo Netvisorin Chief Product Owner Jarmo Annala.

Parempaa talouden hallintaa

Teknologisella uudistuksella tavoitellaan myös parempaa suorituskykyä. Taloushallinnon prosesseja voidaan suoraviivaistaa entisestään ja saada siitä entistä reaaliaikaisempaa. Tavoitteena on tarjota käyttäjille oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja niihin välineisiin, joita he haluavat käyttää. Se tarkoittaa, että mm. Netvisorin mobiilisovelluksesta tehdään entistä monipuolisempi työkalu yrityskäyttäjille.

– Yksi keino tehdä taloushallinnosta entistä reaaliaikaisempaa on tarjota käyttäjälle enemmän notifikaatioita hänelle tärkeistä asioista. Mobiili on yksi keino tuoda notifikaatiot asiakkaan arkeen, Iitiä selittää.

Toinen merkittävä uudistus tapahtuu ohjelmiston selainversiossa jo kevään aikana. Huhtikuussa asiakkaiden saataville julkaistiin täysin uudistettu Controller-palvelu. Uusi Controller sisältää erilaisia valmiita raportteja ja mittareita sekä budjetoinnin ja ennustamisen. Se mahdollistaa myös omien raporttien laatimisen.

– Viime vuodet ovat osoittaneet, että budjetoinnin ja ennustamisen merkitys tulee yrityksissä kasvamaan. Siksi haluamme tarjota niiden tekemiseen erinomaiset työkalut suoraan Netvisorin sisällä, Jarkko Iitiä kertoo.

Varaa ilmainen Netvisor-demo

Automaation käyttö helpottaa sen kehittämistä

Netvisorin ideana on, että mahdollisimman paljon rutiinikirjanpidosta tapahtuisi automaattisesti. Tämän mahdollistavat sähköiset yhteydet pankkeihin, viranomaisiin, kumppaneihin ja asiakkaisiin. Ideaalitilanteessa yhteydet toimivat reaaliajassa, ihmisen tarvitsee puuttua laskujen käsittelyyn mahdollisimman vähän ja raportointi kertoo juuri tämän hetken todellisen tilanteen.

Automaation ansiosta tarpeeton manuaalinen työ ja esimerkiksi laskukierron aiheuttama viive poistuvat. Tänä vuonna Netvisor tarjoaa asiakkalle jälleen uusia työkaluja, joiden avulla yhä useammat taloushallinnon prosessit voidaan automatisoida kokonaan.

– Automaation kehittäminen on itseään ruokkiva prosessi. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä pidemmälle menevää automaatiota ohjelmistoon voidaan rakentaa, Jarmo Annala kertoo.

Uutta automaatiota tulee tänä vuonna mm. saatavien hallintaan. Automaattista saatavien hallintaa on toivottu ja se tulee helpottamaan erityisesti paljon laskuttavien asiakkaiden arkea automatisoimalla muistutukset, huomautukset ja perinnän. Saatavien hallinnan automaatiolla pyritään entisestään parantamaan Netvisorilla laskuttavien yritysten rahojen nopeampaa kotiuttamista.

Tänä vuonna myös yritysasiakkaiden saataville tulee viime vuonna tilitoimistoille lanseerattu uusi automaatioalusta. Sen avulla jokainen voi rakentaa taloushallinnon prosesseihinsa täysin omanlaistaan automaatiota. Sen avulla automaation tasoa voi nostaa nykyisestä jopa niin, että kirjanpidon tosite muodostuu laskusta kokonaan ilman manuaalista työtä tai edes lopputuloksen tarkastamista.

Integraatioilla lisää automaatiota

Netvisorilla on yksi alan laajimmista integraatiokumppaniverkostoista. Sen liitettävyys muihin ohjelmistoihin on tehty mahdollisimman helpoksi. Netvisorilla on tällä hetkellä noin 800 integraatiokumppania, joista noin 200:een on olemassa valmis, testattu integraatio.

Netvisorissa myös integraatioiden tavoitteena on mahdollisimman pitkälle viety automaatio. Laadukas liittymä ohjelmistojen välillä takaa sen, että esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä tuntikirjaukset ja laskutiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon Netvisoriin ja sieltä edelleen mahdolliseen raportointijärjestelmään.

Netvisorin tuotekehityksessä on aina lähtökohtana käyttäjien kokemus ja mielipiteet. Olemassa olevan parantamisen tai täysin uuden tekemisen perustana on aina käyttäjän ääni ja näkemys.

Vieraskynä

Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.

Ani Rumpu

Ani Rumpu
Content Specialist, Visma Solutions

Tutustu Netvisor-asiakkaiden kokemuksiin