Ohjelmistorobotiikalla voit tehostaa merkittävästi yrityksesi prosesseja ja työn tuottavuutta. Parhaimmillaan autat asiantuntijaasi säästämään jopa 90 % suorittaviin ja rutiininomaisiin tehtäviin käytetystä työajasta. Tässä blogissa kerromme, millaisiin tehtäviin ohjelmistorobotit sopivat parhaiten.

Lataa myös oppaamme, josta saat monipuolista tietoa ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä yrityksesi virtuaaliassistenttina.

Onko yrityksellänne automaatiostrategia?

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yrityksen toiminnan tehostamiseen. Tänä päivänä kilpailuetua rakennetaan digitalisaatiolla ja moderneilla innovatiivisilla ratkaisuilla. Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään jo lukuisilla eri toimialoilla. Onko sinunkin yrityksesi kiinnostunut kokeilemaan uusia ratkaisuja työn organisoimiseksi?

Mitä ohjelmistorobotiikka eli RPA on?

Ohjelmistorobotti on työasemalle tai palvelinympäristöön asennettava ohjelmisto, johon voidaan opettaa erilaisia työnkulkuja yrityksen käyttämiin järjestelmiin. Lue täältä tarkemmin ohjelmistorobotin toimintaperiaatteista.

Robotti riemuitsee rutiineista

Robotin työskennellessä toistuvien ja säännönmukaisten tehtävien parissa vapauttaa se asiantuntijoiden työaikaa kriittisimpiin tehtäviin, kuten suunnittelu- ja kehitysprojekteihin, asiakaspalveluun tai vaikkapa oman osaamisen kehittämiseen. Sääntöpohjaiset, samana toistuvat prosessit ovat mitä parhainta työsarkaa robotille. Ohjelmistorobotti työskentelee tauotta 24/7 kaikkina viikonpäivinä rutiininomaisten prosessien työvoimana. Robotti hoitaa paitsi tiedonsiirrot formaatista toiseen ja järjestelmästä toiseen, myös kaikki muut manuaaliset tietotyötehtävät, jotka eivät edellytä erityistä päättelykykyä.

VARAA ILMAINEN ROBOTIIKAN KONSULTOINTI >>>

Ohjelmistorobotiikka sopii kaikille toimialoille

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation eli RPA) sopii kaikille yrityksille ja toimialoille, joissa henkilöstö suorittaa rutiininomaisia, toistuvia ja säännönmukaisia manuaalisia tehtäviä. Lähes jokaisesta yrityksestä löytyy manuaalista työtä, joka voidaan automatisoida. Robotteja käytetään mm. taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, asiakashallinnan, tuotannon, tietohallinnon, myynnin ja logistiikan prosessien kehittämiseen.

Myyntitilausten käsittelijä

Ohjelmistorobotti toteuttaa lukuisia erilaisia tehtäviä. Robotti voidaan ohjelmoida vastaamaan tuotehinnoittelusta tai asiakastilausten laskuttamisesta. Tehtävien automatisointi tehostaa merkittävästi myynnin prosessia suurivolyymisissa tuotetilauksissa.

Asiakasdatan organisoija

Virtuaaliassistentilla voit tehostaa myös yrityksesi asiakasviestintää. Robotin voi ohjelmoida vaikkapa päivittämään CRM-järjestelmän asiakastiedot nykytilanteen tasalle. Massiivista asiakasrekisteriä on tehotonta ja jopa mahdotonta organisoida ihmisvoimin, koska järjestelmään syntyy koko ajan uutta dataa ja sitä mukaa myös uutta tarvetta tietojen yhdistämiseen.

HR- ja IT-assistentti

Robotti voi suorittaa monia erilaisia työtehtäviä HR- ja IT-toiminnoissa. Robotti voi vastata vaikkapa HR- ja IT-tiimien yhteisestä automaatioprosessista, jossa robotti luo tunnukset ja oikeudet uusille työntekijöille eri järjestelmiin. Ajansäästö kertautuu moninkertaisesti esimerkiksi konsernissa, jossa henkilöstö suorittaa valtavan määrän näitä toimintoja vuositasolla.

Taloushallinnon ylimääräinen käsipari

Robotit eliminoivat inhimilliset virheet ja vähentävät siten riskejä, joita ihminen voisi työssään tehdä. Robottien lisäämä laadun paraneminen näkyy kaikissa työtehtävissä, joissa tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää. Robotti hoitaa virheettömästi niin tilinumeroiden vertailun kuin laskutietojen tallentamisen. Ohjelmistorobotti käsittelee ostolaskuja, tallentaa muistiotositteita ja tekee raportteja.

Roboteilla voidaan hoitaa esimerkiksi nämä taloushallinnon rutiininomaiset työt:

  • Erilaiset maksutapahtumat: matkalaskut, ostolaskut ja valuuttamaksut
  • Kirjanpidon täsmäytykset: pankkitilit, reskontrat yms.
  • Kirjanpidon jaksotukset ja muut kirjaukset
  • Palkkojen laskenta
  • Lakisääteisten palkkoihin vaikuttavien muuttujien päivittäminen

Robottien käyttöön liittyy usein ennakkokäsityksiä, jotka voivat estää yrityksen prosessien kehittämisen ja seisoa helpomman arjen tiellä. Lue täältä 3 robotiikkaan liittyvää myyttiä, joita ei kannata uskoa.

Lisätietoja – Tutustu maksuttomaan ohjelmistorobotiikan oppaaseen

Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat monipuolista tietoa RPA:n hyödyntämismahdollisuuksista sekä tietoa siitä, miten yritys pääsee alkuun ohjelmistorobotiikan käytössä. Oppaassa kerromme

  • Millaisiin yrityksen toimintoihin ja tehtäviin ohjelmistorobotiikka sopii?
  • Milloin yrityksen kannattaa harkita ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa?
  • Mitä hyötyä ohjelmistorobotiikka tuo yritykselle?
  • Millainen investointi ohjelmistorobotiikka on?
Staria-ohjelmistorobotiikan-ostajan-opas

Oletko valmis ottamaan ensimmäiset askeleet manuaalisen työn vähentämiseen? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Juha Oja

Juha Oja
Partner Ecosystem Manager
juha.oja@staria.com
+358 44 7609 419

Tutustu ohjelmistorobotiikan asiakastarinoihin