Starialaiset vastasivat toisena vuonna peräkkäin The Significant Companyn teettämään Siqni-kyselyyn, jossa mitataan työntekijäkokemusta arvioimalla, kuinka hyvin työntekijöiden kannalta merkitykselliset tekijät toteutuvat työpaikalla. Future Workplaces -sertifioinnin ansaitsevat työnantajat, joilla on yrityskulttuuri johtajuuden ytimessä. Tämä näkyy erinomaisena työntekijäkokemuksena ja poikkeuksellisen korkeina Siqni-kyselyn pisteinä.

Future Workplaces 2021 Certification

Siqnin kyselyyn vastatessaan kaikki Starialaiset valitsivat itselleen viisi työssä merkityksellisintä asiaa. Alla oleva TOP 10 -lista näyttää Starialaisille merkittävimmät tekijät tänä vuonna:

 1. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
 2. Työn ja vapaa-ajan tasapaino
 3. Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut
 4. Mielekkäät työtehtävät
 5. Oikeudenmukainen ja kyvykäs esihenkilö
 6. Työpaikan vahva yhteishenki
 7. Työpaikan varmuus ja jatkuvuus
 8. Omia kiinnostuksia vastaavat kehitysmahdollisuudet
 9. Mahdollisuus edetä uralla
 10. Ammattitaitoiset kollegat

Vinkki: lue Starian Future Workplaces 2022 -sertifikaatista täällä.

Olimme poikkeuksellisen vahvoja seuraavilla alueilla:

Työn joustavuus ja työn ja vapaa-ajan tasapaino

”Aidosti joustavat etätyömahdollisuudet, luottamus, vastuunantaminen, mahdollisuus itsenäiseen työnkuvaan, kollegojen välinen arvostus ja ymmärrys, selkeä ja hyvin koostettu etätyövälinebudjetti.”

”Hybridityömalli toimii hyvin ja tämä edistää myös työstä palautumista ja omaa hyvinvointia. Etätyö säästää aikaa ja vähentää aamustressiä, kun työmatkustaminen ei vie päivästä energiaa. Kuitenkin toimistolle voi halutessaan mennä ja ajoittain se onkin hyväksi tiimityön kannalta.”

Vahva tiimihenki ja osaavat esihenkilöt

”Tuntuu, että kaikki starialaiset ovat ylpeästi starialaisia (minä itse myös). Lisäksi huolimatta siitä, että on selvää se ketkä ovat esihenkilöitä ja kenelle kukin vastaa työstään, vaikuttaa vahvasti siltä, että silti kaikki ovat samalla viivalla ja ketä vain johtoa myöten on helppo lähestyä tarvittaessa.”

Kasvua luodaan yhdessä

Staria työllistää jo yli 350 henkilöä kuudessa maassa. Vuoden 2021 aikana Staria-perheeseen toivotettiin tervetulleeksi 100 uutta kollegaa.

Kasvuyrityksenä Starian vauhti jatkuu nopeana ja haluamme pitää työntekijämme sitoutuneina ja aktiivisesti osallisina siihen, millainen työpaikka Staria on. Kulttuurin luominen, jossa kaikki ovat valmiita menestymään, ei ole ylhäältä alaspäin tapahtuvaa jokaisessa organisaatiossa, ja siksi Staria on rakennettu matalahierarkiseksi yritykseksi.

Liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on 28 miljoonaa euroa. Pitkän aikavälin tavoitteena on kolminkertaistaa liiketoiminnan koko ja panostaa vahvasti kansainväliseen kasvuun. Starian vuosikasvu on ollut viime vuosina 20-40 % ja odotamme vastaavaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Työntekijäkokemuksemme ei ole (vielä) täydellinen, ja jatkamme Starialaisille tärkeiden asioiden työstämistä.

Tänä vuonna panostamme erityisesti seuraaviin asioihin:

 • Ammatillisen kasvun ja urakehityspolkujen rikastuttamiseen
 • kulttuurimme ja organisaatiomme hengen mukaiseen, modernin johtajuuden kehittämiseen
 • tehostamme yhteistyötä ja tiedon jakamista kasvavissa tiimeissä.
Sanni Koskela Chief People & Culture Officer

"Kasvumme on seurausta tiimityöstä, uteliaisuudesta ja Starialaisten vahvasta kunnianhimosta oppia ja omaksua uutta – kasvaa yhdessä!"

Sanni Koskela, Chief People & Culture Officer, Staria

Liity joukkoomme!

Jos pidät työskentelystä

kasvuyrityksessä

kasvavien asiakkaiden ja

kasvuhenkisten kollegoiden kanssa

haluaisimme kuulla sinusta.

LUE LISÄÄ STARIASTA TYÖNANTAJANA >>>

Staria Oyj

Staria Oyj on tietojärjestelmä- ja talouspalveluyhtiö, jonka missiona on mahdollistaa asiakkailleen tehokkaimmat palvelut ja työkalut moderniin liiketoimintaan. Starian palveluihin kuuluvat paikalliset ja kansainväliset tietojärjestelmä-, talous-, HR- ja palkkaratkaisut sekä asiantuntijapalvelut ja ohjelmistorobotiikka. Starian kansainväliset talouspalvelut ovat saatavilla yli 40 maahan. Staria on myös eniten kansainvälisiä palkintoja saanut NetSuite-kumppani. Yritys on perustettu vuonna 2003 ja se on kokonaan henkilöstön ja Vaaka Partnersin omistama.

The Significant Company Oy

Siqni on The Significant Company Oy:n teettämä henkilöstökysely, jossa työntekijä valitsee ensin viisi itselleen merkityksellisintä asiaa ja kertoo sitten, miten ne toteutuvat ja miten niiden pitäisi toteutua. Vastausten avulla ymmärrät työntekijöistä ja työyhteisöstä kaikkein merkityksellisimmän ja priorisoit kehitystoimenpiteet oikein. Lue lisää: https://www.siqni.fi/