Taloushallinnon tiimille kertyy monesti paljon tehtäviä loppuvuoden puolelle, ja usein vuotuinen budjetointi- ja suunnitteluprosessi luo vaikeimmat haasteet. Tarkalla suunnitelmalla luodaan tukeva pohja tulevan vuoden taloudelliselle johtamiselle. Prosessien ja työkalujen aiheuttamat talouslukujen epätarkkuudet ja virheet vaikuttavat suunnitteluun ja budjetointiin.

Staattiset prosessit ja työkalut ovat riskialttiita yrityksille

Monissa yrityksissä suunnittelu ja budjetointi vievät liian paljon aikaa ja kuluttavat liikaa resursseja. Taloushallinnon tiimi päätyy käyttämään enemmän aikaa prosesseihin liittyviin hallinnollisiin tehtäviin, kuten tietojen keräämiseen, yhdistämiseen ja täsmäyttämiseen. Tämän vuoksi aikaa ei jää analysointiin, strategian kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Taulukkolaskentaohjelmat ja sähköpostit ovat työkaluja, joita käytetään yleensä suunnittelussa ja budjetoinnissa. Nämä työkalut jättävät kuitenkin liian paljon tilaa virheille, sekä oleellisten tietojen päivittäminen niihin kuluttaa entistä enemmän aikaa.

Taloudellista suunnittelua hidastavia tekijöitä ovat mm.

  • useilta erillisiltä osastoilta kerättyyn dataan ja sen päivittämiseen hukattu aika
  • todentaminen
  • heikosti toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa
  • hitaat toimet markkinoiden muutoksiin ja uusiin mahdollisuuksiin
  • kyvyttömyys tehdä tehokkaita päätöksiä nopeasti.
VARAA STARIA BI & PLANNING -DEMO >>>

Välttääksesi kyseiset ongelmatilanteet voit hyödyntää neljää käytännönvinkkiä:

1. Aseta jatkuvat ennusteet ja budjetit

Tasaisesti virtaavilla ennusteilla yritykset voivat välttää virheellisiä ennusteita, jotka luontaisesti syntyvät yrityksien tehdessä staattisia olettamuksia liiketoiminnan tuloksesta kuukausia etukäteen. Näin taloushallinto-osasto voi seurata suunnitelmia säännöllisesti ja tarvittaessa päivittää ennusteita uusien tietojen perustella. Tarkemmin sanottuna tasaisesti virtaavat ennusteet tukevat jatkuvaa suunnittelua tuleville kausille.

2. Kommunikoi avoimesti organisaation osastojen kanssa

Yleinen harhakäsitys budjetoinnissa on se, että taloushallinnon tiimit keksivät numeroita päästään. Todellisuudessa budjetointi on organisaation osastojen kanssa rakennettu raportti, josta poimitaan elintärkeää tietoa. Kun yritykset omaksuvat niin sanotun ”avoimien ovien politiikan”, jossa taloushallinnon tiimi on yhteydessä osastonjohtajiin koko budjetointiprosessin ajan, he tulevat taatusti saamaan tarkempia lukuja.

3. Toivo parasta, mutta varaudu pahimpaan suunnittelemalla

Taloushallinnon tiimi ei voi olla varautunut jokaiseen negatiiviseen (tai positiiviseen) skenaarioon. Kuitenkin heillä tulisi olla yleinen käsitys siitä, mitkä toimialan muutokset saattavat vaikuttaa yritykseen tulevien kuukausien aikana.

4. Jätä taulukkolaskentaohjelmat taaksesi

Taloushallinnon tiimi käyttää useimmiten budjetointiin ja ennustamiseen staattisia taulukkolaskentaohjelmia. Näitä ei ole kuitenkaan todellisuudessa luotu kyseiseen tarkoitukseen.

Staria BI & Planning on pilvipohjainen business intelligence- ja suunnitteluratkaisu, jonka avulla johdat helpommin liiketoimintaasi dataan perustuen.

Opas: Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen – Parempia päätöksiä ja parempaa liiketoimintaa

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka mietit, miten tiedolla johtamista voisi hyödyntää paremmin päätöksentekoon ja matkalla kohti yrityksenne dataohjautuvaa liiketoimintaa.

Tiedolla johtaminen mielletään helposti pelkäksi datan keräämiseksi ja raporttien koostamiseksi. Tuloksellinen tiedolla johtaminen kuitenkin edellyttää, että tiedolla johtamista seuraa koko organisaation läpäisevä tiedolla toimiminen.

Lataa opas >>>

Ps. Oppaat-sivultamme löydät myös lukuisia muita oppaita.

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Mikko Kurki

Mikko Kurki
Head of Product Management, BI & Planning
mikko.kurki@staria.com
+358 50 301 1184