Mitä haasteita kansainvälistyvät yritykset kohtaavat hakiessaan uutta kasvua ulkomailta ja miten Starian kansainväliset talouspalveluilla voidaan ratkaista näitä haasteita? Artikkelissa käsitellään aihetta asiakascasen avulla ja annetaan hyödyllisiä vinkkejä kansainvälistyville yrityksille. 

Tämän päivän start-up yritykset syntyvät kansainvälisiksi, niiden ajatusmaailma ja bisnes ovat suoraan globaaleja ja näin ollen ei tarvita erillistä päätöstä kansainvälistymisestä. Me muut sen sijaan joudumme pohtimaan ja tekemään aktiivisen päätöksen lähteä hakemaan kasvua ulkomailta. Toimivan yritysidean monistaminen kansainväliseksi kannattaa, koska uusilla aluevaltauksilla saadaan aikaan aivan eri luokan liikevaihtoa ja näkyvyyttä.

Kansainvälistyminen on siis nykypäivän arkea, mutta hallinnollisesti prosessissa on paljon huomioitavia asioita kuten sopivan yritysmuodon pohtiminen, yrityksen perustaminen, erilaiset viranomaisrekisteröinnit ja kohdemaan lainsäädäntö. Nämä ovat haasteita, jotka voivat viedä yllättävän paljon yrityksen aikaa ja rahaa. Sopivan ja laadukkaan yhteistyökumppanin löytäminen on todella tärkeää, jotta hallintoon tai viranomaisiin liittyviltä ongelmilta vältyttäisiin. Tässä haasteena voi olla paitsi sopivan kumppanin löytyminen, myös yrityksen uuden, pienen yhtiön asioiden priorisointi kumppanin isompien nykyasiakkaiden hoidon keskellä. Usein yritykset ovatkin kertoneet kokeneensa olevansa liian pieniä yksittäisenä yrityksenä saadakseen hyvää palvelua paikalliselta kumppanilta.

Ratkaisu kansainvälistyvien yritysten haasteisiin

Starian kansainvälisillä talouspalveluilla on pyritty helpottamaan juuri näitä edellä mainittuja haasteita. Hiljattain Asiakkaamme halusi laajentaa toimintaansa uusiin kohdemaihin. Heille perustettiin tytäryritykset Baltian maiden lisäksi mm. Puolaan ja Hongkongiin. Yritys sai kauttamme tiedot uusien maiden käytännöistä ja heille tehtiin kaikki perustamiseen liittyvät hallinnolliset aloitustoimet valmiiksi. Selvitimme ja ohjeistimme asiakkaalle, mitä muutoksia tarvittiin työsopimuksiin ja matkustusohjeisiin sekä mitkä ovat paikallisen lainsäädännön mukaan mahdolliset luontoisedut. Pankkitilien avaamisprosessi on viimeaikaisten rahanpesulainsäädännön muutosten jälkeen tullut merkittävästi hitaammaksi ja vaatii vastuuhenkilön käyntiä paikan päällä, mutta tämä on useimmissa maissa ainoa hallintoon liittyvä asia, jonka hoitamiseksi tarvitaan matkustusta kohdemaahan. Asiakkaan mielestä hallinto- ja kirjanpitoasiat on kätevää hoitaa sellaisen tiimin kanssa, joka puhuu samaa kieltä ja toimii Suomessa, mutta hallitsee kohdemaiden lainalaisuudet sekä kirjanpitotavat.

Asiakkaamme pääsi aloittamaan toimintansa kohdemaissa turvallisesti, lainmukaisesti ja tehokkaasti, yritys voi jatkossa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja saa palvelunsa eri maiden paikallisten toimistojen sijaan yhdestä paikasta kotimaassaan. Kannattaa siis miettiä miten oman yrityksensä kansainvälistymisen haluaa alkavan ja mihin itsellä riittää osaamista ja resursseja. Parhaimmillaan uuden kohdemaan toiminnan voi saada alkamaan todella nopeasti ja hyvän yhteistyökumppanin kanssa toimiessa on helpottavaa tietää, että asiat sujuvat hallinnollisesti joustavasti ja oikein.

Haluatko lisätietoja? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Staria-talousjohtajan-tietopaketti

Kansainvälistyminen on monivaiheinen kokonaisuus, jonka suunnittelu etukäteen varmistaa parhaan lopputuloksen. Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin kansainvälistymissuunnitelmasi laadintaan. Oppaassa kerromme:

  • Miten kansainvälistyminen muuttaa taloustiimin toimintaa?
  • Millaisia uusia rekisteröinti- ja raportointivelvoitteita kirjanpidossa on huomioitava?
  • Millaisia talousprosesseja on tärkeää kehittää kansainvälistymisen yhteydessä?
  • Miten kansainvälistyvän yrityksen taloustoiminnot kannattaa organisoida?
  • Miksi ulkoistaminen talouspalvelukumppanille on hyvä ratkaisu?
  • Mitä talouspalvelukumppanin valinnassa kannattaa huomioida?

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Terhi Kilpeläinen

Terhi Kilpeläinen
Client Executive, International Financial Services
terhi.kilpelainen@staria.com
+ 358 40 827 5576

Tutustu asiakastarinoihin