Kilpailuetu syntyy tehokkuudesta, jolla asiakasrajapinnassa toimitaan. Käytännössä se tarkoittaa asiakkaaseen liittyvän tapahtumatiedon nopeaa löytymistä yhdestä järjestelmästä – palveluprosessien tehokkuutta ja niitä toteuttavien resurssien optimointia.

Hyödynnetäänkö tietojärjestelmiä riittävästi? – Parantamisen varaa varmasti löytyy

Liiketoiminnan hallitseminen on jo itsessään haaste ja vaatii yrityksen johdolta jatkuvaa tietojen sekä osaamisen päivittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmissä on yrityksen liiketoiminnan tieto tuotteiden myynnin, logistiikkatapahtumien, ajankäytön ja hankinnan osalta, mutta usein se on hankalasti saavutettavissa ja siten huonosti analysoitavissa. Usein taloushallinto on lisäksi toisessa järjestelmässä, jolloin hyötyä prosessitapahtumien määrästä verrattuna talouslukuihin ei nähdä tai se on hankalasti koottavissa.

Kilpailukyvyn kasvattaminen vaatii ajankohtaista tietoa

Liian usein tieto hukkuu tekniikan sekaan ja raportointi on työlästä tietojenkeräämistä – mahdollisesti jopa manuaalisesti toteutettua. Exceleillä kerätään, analysoidaan ja muokataan tietoa, mutta kuinka moni tietää, onko tieto sen jälkeen enää luotettavaa? Etenkin konsernirakenteisissa yrityksissä manuaalityön määrä voi olla huomattava ja riski tiedon vääristymisestä matkalla lopulliseksi raportiksi on merkittävä. Tämän päivän talousjohtamiselta edellytetään toiminnan analysointia ja ennustettavuutta. Uudet työkalut mahdollistavat asian tuomalla tiedon päivittäisen työskentelemisen tueksi. Yrityksellä ei ole varaa kerätä tietoa takautuvasti, yhdistellä sitä ja yrittää hyödyntää vanhentunutta tietoa päätöksenteon tukena.

Onko yrityksen tuottama raportointi luotettavaa?

Raporteilla saatetaan kuvata toissijaista tai irrelevanttia tietoa, jota kuitenkin käytetään yrityksen ohjaamiseen. Esimerkkini kertoo yrityksestä, jonka myyntiä seurattiin ja ohjattiin myynnin bruttokatteella. Myynti ja logistiikkatapahtumien tiedon tarkemman analyysin perusteella selvisi, että A-luokitelluista asiakkaista, joiden myynti muodosti 50% myynnistä, 60% oli tappiollisia! Bruttokateraportointi ei huomioinut millään tavalla valmistus- ja toimituserän kokoa, joista väärin ohjattuna syntyi yritykselle iso kulu.

Tarkennetun raportoinnin perusteella yritysjohdon ymmärrys asiakas- ja tuotekohtaisesta kannattavuudesta antoi useita ”ahaa-ilmiöitä” ja johti myynnin johtamisen kehitysohjelmaan sekä keskusteluihin pääasiakkaiden kanssa yhä tiiviimmästä yhteistyöstä tuotevalikoiman suhteen.

Raportointi on vain yksi osa-alue kehitettäessä tietojärjestelmän hyödyntämistä. Prosessien tehostaminen, automatisointi sekä sähköisten rajapintojen tehokas käyttö vähentävät manuaalista tietojenkäsittelyä, jota tehdään yrityksissä hämmästyttävän paljon aivan turhaan!

Otetaan askel tulevaisuuteen – digitaalisen liiketoiminta-alustan hyödyt

NetSuite tarjoaa modernit työkalut yrityksen toiminta-, henkilöstö ja taloushallintoprosessien ohjaamiseen. Kertynyt tieto raportoidaan reaaliaikaisesti käyttäjän työpöydälle. Päivittäiseen johtamiseen ja työskentelyyn saadaan oikeaa, reaaliaikaista tietoa yrityksen toiminnasta. Pilvipalvelun ketteryys tuo tiedon jokaiselle käyttäjälle silloin kun tämä tietoa tarvitsee, olipa päätelaite sitten mobiili tai työasema.

Digitaalisuus ja avoimet rajapinnat mahdollistavat tiedon jakamisen sitä tarvitseville – johdolle, asiakkaille, partnereille tai toimittajille. NetSuite pilviERP on modernin yrityksen työkalu – joka lisää kilpailukykyä!

Pilvi-ERP: Ostajan opas

Ostajan opas käsittelee liiketoiminta-alustan 9 tärkeintä ominaisuutta ja sitä, kuinka oikea ratkaisu auttaa yritystäsi pysymään nopeasti muuttuvassa businessmaailmassa mukana. Lue lisää.

Staria-liiketoiminta-alustan-onnistunut-hankinta