Talouden kasvavat automatisaatiovaatimukset, robotit, tekoäly ja digitalisoituva toimintaympäristö tuovat paineita digimurroksen kärjessä pysymiseen. Yrityksen kehittämispanostukset on usein keskitetty asiakasrajapintaan ja hallinnon toiminnot jäävät helposti kehityksessä jälkeen.

Yrityksen hoitaessa itse kaikki taloushallintoonsa liittyvät toiminnot, tekemiseen käytetty aika ja kustannukset nousevat helposti kohtuuttoman suuriksi. Tekemiseen käytetty henkilötyövuosimäärä nousee entisestään, kun uusia muutostarpeita ilmenee ja näiden järjestämiseen tarvitaan useiden eri alojen ammattilaisia. Usein ulkoistusta pohditaan, kun nykyinen hallinnon tiimi ei kykene viemään läpi isoja muutoksia kuten omaan työhönsä liittyvää automatisointia. Tällöin taloushallinnon ulkoistaminen alan kokeneelle kumppanille voi olla sopiva ratkaisu.

Digitaalinen ja automatisoitu taloushallinto

Yrityksen harkitessa ulkoistamista, on hyvä lähteä pohtimaan, minkälaisia konkreettisia hyötyjä ulkoistamisella haetaan? Onnistunut ulkoistamisprosessi vaatii tavoitteiden selkeyttämistä ja huolellista toteuttamista. Tavoitteiden osalta on hyvä huomioida monipuolisuus kuten se, halutaanko järjestelmiä päivittää ja modernisoida taloushallintoa sekä toimintatapoja. Usein prosesseja uudistetaan kokonaisvaltaisesti, myös oman henkilöstön työkaluihin ja toimintamalleihin tulee muutoksia.

Starialla luomme jokaiselle asiakkaallemme heidän omiin tarpeisiinsa sopivan palvelukokonaisuuden kustannustehokkaasti. Takaamme asiakkaidemme laadukkaan palvelukokonaisuuden seuraavasti:

  • Asiakkaalle nimetään oma palvelutiimi, joka huolehtii kirjanpidosta, palkkahallinnosta ja HR-prosesseista. Halutessaan asiakas voi valita palveluun vain jonkin näistä osa-alueista. Asiakkaan omaa henkilöstöä voidaan myös siirtää Starian palvelukseen osaksi nimettyä palvelutiimiä. Palvelukokonaisuutta voidaan laajentaa tarpeen mukaan myös Controlling- ja talousjohtopalveluihin sekä IFRS-raportointiin.
  • Palvelun käyttöönotto hoidetaan hallitulla siirrolla asiakkaan nykyjärjestelmistä uuteen  järjestelmään. Palvelu voidaan myös hoitaa asiakkaalla käytössä olevilla järjestelmillä.
  • Kun uudistamme ja modernisoimme asiakkaan toimintatavat ja järjestelmät, saadaan  palveluun kustannussäästöjen lisäksi läpinäkyvyyttä ja parempaa raportointia.
  • Hyödynnämme tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa manuaalisiin prosesseihin, jolloin palvelu on kustannustehokasta ja asiantuntijamme voivat paremmin keskittyä asiakkaan liiketoiminnan tukemiseen.
  • Sitoudumme kehittämään palvelukonseptia läpinäkyvästi yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Palvelukonseptimme on erityisesti suunniteltu tukemaan asiakkaitamme suurissa muutoksissa kuten voimakkaassa kasvussa sekä kansainvälistymisessä.
Varaa ilmainen talouspalveluiden konsultointi >>>

Luotettava kumppani

Oikeaa kumppania etsiessä onkin tärkeää tiedostaa yhteistyön ja oman organisaation tavoitteet, koska taloushallinnon ulkoistaminen on pohjimmiltaan yhteistyötä. Kumppania valittaessa on tärkeää löytää sellainen toimija, jolla on edellytykset toiminnan kehittämiseen ja asiakkaan toimialan ymmärtämiseen.

Starialla hyvä ulkoistusratkaisu rakentuu tiiviille yhteistyölle ja kumppanuudelle. Sitoudumme yhdessä asiakkaan kanssa jatkuvasti kehittämään prosesseja ja haluamme tukea asiakkaitamme heidän liiketoiminnassaan. Starialla yrityksesi asioista huolehtii taloushallinnon eri osa-alueiden ammattilaiset, joten et tarvitse erikseen useiden erilaisten toimijoiden palveluja. Ohjaamme toimintaa yhteisellä ohjausryhmätyöskentelyllä, johon kuuluvat asiakasyrityksen johto sekä Starian johto. Näin asetettuja tavoitteita voidaan seurata yhdessä ja suunnitella niitä tukevia toimenpiteitä.

Haluatko lisätietoja? Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Staria-opas-taloushallinnon-ulkoistamiseen

Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin talouspalvelujen kehittämiseen ja ulkoistushankkeen suunnitteluun. Oppaassa kerromme:

  • Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa?
  • Milloin on oikea hetki ulkoistaa taloushallinto?
  • Mitä taloushallinnossa kannattaa ulkoistaa, ja millä tavoin?
  • Miten valita sopiva kumppani?

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Anu Hemmilä

Anu Hemmilä
Key Account Manager
anu.hemmilan@staria.com
+ 358 50 501 5315

Tutustu asiakastarinoihin