Yrityksen, joka tähtää kansainvälistymiseen, kannattaa varautua matkalla vastaan tuleviin kompastuskiviin. Kansainvälistymistä aloittavien yrityksien kannattaakin ottaa mallia yrityksistä, jotka ovat jo saavuttaneet globaalit markkinat ja hyödyntää heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Haastattelimme 10 kansainvälisen yrityksen talouspäättäjää kansainvälistymisen haasteista ja niiden ratkaisemisesta. Voit lukea näistä lisää aiemmista blogeistamme: Kansainvälinen kasvu ja sen haasteet sekä Miten ratkaista kansainvälisen kasvun haasteet?

Tässä blogissa kerromme talouspäättäjien 10 vinkkiä kansainvälistymiseen. Kokosimme haastatteluiden pohjalta myös kattavan raportin, jonka voit tallentaa itsellesi täältä.

Vinkki 1: Markkinatutkimus

On olennaista, että liiketoimintatapa vastaa ulkomaille laajentumisen haasteisiin, vastoinkäymisiin ja hyötyihin. Markkinatutkimuksen tekeminen auttaa ymmärtämään markkinoiden erityisominaisuuksia, kuten mm. kuluttajakäyttäytymistä, taloudellista toteutettavuutta, markkinoiden kehitystä, rahoituskustannuksia ja markkinaennusteita, jotka ovat tärkeitä tietoja kansainvälistyttäessä.

Vinkki 2: Due diligence -analyysi

Ennen kansainvälistymisaskelia on kriittistä ymmärtää, miten kohdemarkkina tulee vaikuttamaan yritykseen. Seuraavana askelia, joita kannattaa selvittää:

• markkinoiden segmentointianalyysi
• tuotevajeanalyysi
• SWOT-analyysi kilpailusta markkinoilla
• tuotteiden hinnoittelun tarkistaminen
• markkinoiden mahdollisuudet laajentumisstrategiaan peilattuna
• markkinoiden koko ja estimaatit myyntilukuihin.

78% talouspäättäjistä on sitä mieltä,
että teknologiaosaaminen on olennaista organisaation tulevaisuuden kannalta

Vinkki 3: Strategia ja liiketoimintasuunnitelma

Jokaisella markkinalla on omat vivahteensa mm. taloudellisten-, kulttuuristen- ja hallitusolosuhteiden vuoksi. On tärkeää kehittää lokalisoitumistrategia ja liiketoimintasuunnitelma, jotka ohjaavat paikallista menestystä samalla kun ne ovat integroituneet yrityksen yleiseen strategiaan ja tavoitteisiin. Seuraaville kohdille kannattaa uhrata aikaa:

• määritellään strategia
• asetetaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan tavoitteet, päämäärät ja menestyksen mittarit
• liiketoimintamallin ja rakenteen valitseminen
• laaditaan vuosibudjetti ja taktinen projektisuunnitelma
• laaditaan 3 vuoden ja 12 kuukauden budjetit ja liiketoimintasuunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset avainindikaattorit
• suoritetaan neljännesvuosittaiset toimintakatsaukset
• laaditaan reaaliaikainen budjetti varsinaiseen raportointiin.

51% talouspäättäjistä sanoo, että uusien tapojen miettiminen yrityksen taloudellisten asioiden tueksi on heidän työnsä haastavin osa.

Raconteur - The Future CFO sponsored by Sage: CFO leads the path to succes
Lähde: https://insights.raconteur.net/the-future-cfo

Vinkki 4: Vero- ja talousvalmiudet

Oikeat vero- ja talousinfrastruktuurit on perustettava jo varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa, että ulkomainen yksikkö noudattaa paikallisia yrityslakeja ja liiketoimintatapoja. Ohessa muutamia harkittavia asioita:

• kirjanpidon, palkanlaskennan ja verojen ulkoistaminen
• paikallisten pankkisuhteiden luominen
• riskinhallintasuunnitelman kehittäminen
• siirtohinnoittelututkimuksen laadinta
• käteispalautussuunnitelman kehittäminen
• myynti- ja alv-verojen ilmoittaminen.

Vinkki 5: Lakiasiat ja säädökset

Liiketoiminnan harjoittaminen ulkomaisilla markkinoilla on mahdollista vain, jos liiketoiminta on riittävän joustavaa toimiakseen paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tarkasteltaessa paikallisia lakisääteisiä asioita, on riskien tunnistamisen kannalta erittäin suositeltavaa hakea kokenutta juridista ulkomaisten liiketoimintakäytäntöjen neuvonantajaa. Ennakoiva toiminta vaatii rahaa, mutta se hyödyttää vähentämällä riskejä ja vastuuta.

Vinkki 6: Automatisointi

Automatisointi on manuaalisten aikaa vievien tehtävien koneellistamista ohjelmistoroboteilla, tekoälyllä (AI) ja muilla digitaalisilla työkaluilla. Ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla yritykset voivat automatisoida rutiininomaiset tehtävät ja asiantuntijat voivat näin keskittyä asiantuntijuutta vaativiin sekä tuottavampiin työtehtäviin. Automaation tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa organisaation päivittäin, viikoittain tai kuukausittain tekemiä toistuvia tehtäviä.

Automaatio on tällä hetkellä suosituin taloustoimintojen teknologia

Raconteur -The Future CFO sponsored by Sage: CFO leads the path to success
Lähde: https://insights.raconteur.net/the-future-cfo

Vinkki 7: Organisaatiovalmius

Kansainvälinen laajentuminen vaatii joustavuutta ja sitoutuneita työntekijöitä, jotta yritys voi varmistaa laajenemisstrategian toteutuksen kulttuuri-, kieli, säännös- tai tapaeroista huolimatta. Onnistuneen strategian toteuttamiseen tarvitaan oikeanlainen organisaatio. Paikallisten vaatimusten mukaisia käytäntöjä, menettelytapoja ja ohjeistuksia tulee laatia samalla kun ylläpidetään yrityksen yleisiä käytäntöjä.

Vinkki 8: Skaalautuvat järjestelmät

Kansainvälistymiseen tähdättäessä kaikki järjestelmäratkaisut tulee tehdä hieman laajempana kuin mitä sen hetkinen tarve on. Siten nopean kasvun hetkellä järjestelmät taipuvat kasvaviin vaatimuksiin. Oikeanlainen skaalautuva toiminnanohjausjärjestelmä auttaa kansainvälisessä kasvussa.

77% talouspäättäjistä ovat sitä mieltä, että he eivät pysty muodostamaan kokonaiskuvaa liiketoiminnasta, jos he eivät investoi taloushallinnon teknologiaan.

Vinkki 9: Paikallisen tiimin perustaminen

Monet globaalit yritykset yrittävät käynnistää paikallista tiimiä tyhjästä. Tämä on aikaa vievää, riskialtista ja hidasta. Käytännössä on todettu, että yrityksen kannattaa lähettää omaa osaavaa henkilökuntaa kentälle avaamaan toimintaa uudella markkinalla - näin brändin jalkauttaminen ja yrityskulttuuri voidaan implementoida suoraan uuteen organisaatioon.

Vinkki 10: Innovatiivisuus

Innovaatio on tärkeää, jotta liiketoiminta pysyy kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvässä maailmassa. Vaikka vallitseva globaali pandemia tuo haasteita, monet yritykset ovat jo huomanneet, että pysymällä innovatiivisina he tulevat olemaan edelläkävijöitä myös tulevina vuosina. Siksi on tärkeää, että yritysten päättäjät vaalivat uusia tapoja toimia ja hyödyntävät uusinta teknologiaa pysyäkseen innovatiivisina.

Jäikö jokin mietityttämään? Lue raportti

Raportti: Mitkä ovat kansainvälisen kasvun suurimmat haasteet ja ratkaisut?

Haastattelimme 10 kasvuyrityksen talouspäättäjää saadaksemme selkeän koosteen heidän kohtaamiin kansainvälisen kasvun vaatimuksiin. Tuomme esiin myös heidän vinkkejään ja eri lähestymistapoja näiden haasteiden voittamiseksi.

Raportissa syvennymme mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • kansainvälisten kasvuyritysten suurimmat haasteet
  • keinot haasteiden ratkaisemiseen
  • talouspäättäjien 10 kansainvälistymisen vinkkiä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä julkaisuista: