Yritysten eri toimintojen ulkoistamiset ovat usein esillä mediassa, ja niitä perustellaan tavallisesti ydintoimintoihin keskittymisellä ja kustannussäästöillä. Mutta mitä jos juuri nämä perinteiset ydintoiminnot ovat niitä, joiden delegoiminen ja ulkoistaminen olisi järkevää?

Toimitusjohtajille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia vastanneista ilmoitti osallistuvansa talousjohtoon; sama määrä ilmoitti käyttävänsä vähintään 20 prosenttia ajastaan talousjohtamiseen, vaikka yrityksessä oli erillinen talousjohtaja. Vaikka tulokset eivät olekaan yllättäviä, hämmästyttivät toimitusjohtajien ajalliset taloushallintopanostukset, sillä tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat kooltaan vain askeleen päässä suurista yrityksistä.

Erikoistumisen kautta tehokkaammaksi

Talousosaamista ja talousasioihin keskittymistä tarvitaan toki koko yrityksen johtoportaassa, mutta onko lopulta tarkoituksenmukaista, että johtoryhmässä istuu pelkkiä talousjohdon ammattilaisia? Tehokkuuden kannalta olisikin paras vaihtoehto, että yrityksen henkilöstö, johto mukaan lukien, tekisi erityisesti niitä tehtäviä jotka he itse parhaiten osaavat. Tämä ajatus on tuttu jo klassisesta taloustieteestä: David Ricardo esitti 1800-luvulla ajatuksen siitä, kuinka kokonaistehokkuus on parhaimmillaan, kun eri maat erikoistuvat tuottamaan niitä tuotteita joita niissä osataan parhaiten tuottaa. Suositeltavaa olisi siis, että myös johtoportaassa olisi eri osaamisalueet edustettuna.

Esimerkin avulla voidaan havainnollistaa yrityksen taloushallinnon elinkaarta aloitusvaiheesta lähtien. Yleensä kun yritys käynnistää liiketoiminnan, pääasia on keskittyä asiakashankintaan – antamaan lupauksia. Kun yritys saa hankittua asiakkaita, toinen painopiste on synnyttää tarvittavat toimenpiteet – pidetään tehdyt lupaukset. Hyvin nopeasti myös kolmas painopistealue vaatii huomiota – lupausten seuranta ja toiminnan organisointi siten, että liiketoiminta on järkevää, kestävää ja kannattavaa.

Kokemuksemme mukaan yritysten omistajat, johtoryhmä ja toimitusjohtaja ovat arvokkaimmillaan yrityksille silloin, kun he keskittyvät tekemään lupauksia ja pitämään lupauksensa. Yritys menettää arvoa, kun omistajat, johtoryhmä ja toimitusjohtaja jakavat aikaansa ja keskittyvät liiaksi lupauksien seurantaan, laskemaan kassavirtaa ja kannattavuutta sekä tekemään muita raportointiin, laskentatoimeen, rahoitukseen tai hallintoon liittyviä tehtäviä.

Varaa ilmainen talouspalveluiden konsultointi >>>

Sopivan talousorganisaation voi myös ostaa palveluna

Yleensä kun yrityksen taloushallinnon rutiinit on saatu kuntoon, on huomattu, että myös talousasioiden johtamiseen ja organisointiin olisi syytä tehdä päivitys. Helpoin ratkaisu olisi palkata kokenut talousjohtaja hoitamaan kasvaneet talouden ja hallinnon tehtävät, mutta tämän tason rekrytoinnin kustannukset muodostuvat usein esteeksi. Kokemattoman talousvastaavan palkkaus taas on kompromissi rekrytoinnissa, eikä se hyvästä tarkoituksesta huolimatta siirrä taloushallinnon työmäärää pois toimitusjohtajalta

Ammattitaitoisen ja kokeneen talousjohdon palvelut voi kuitenkin saada käyttöön myös ilman aikaa vieviä ja kalliita rekrytointeja: yritys voi siirtää koko talousjohtamisen CFO-palvelun, eli nykyaikaisen talousjohtaja-palvelun, hoidettavaksi. Palvelussa vastuullinen talousjohtaja rakentaa palvelumallin yrityksen tarpeeseen, toimialaan ja kokoluokkaan sopivaksi, ja varmistaa yrityksen talousasioiden jatkuvan hoitamisen. CFO-palvelulla voidaan kytkeä yhteen korkeatasoinen kerroksellinen ammatillinen osaaminen ja vankka senioritason kokemus.

Ulkoistettu CFO keskittyy työssään yksinomaan yrityksen talousjohtamisen tehtäviin, ja oman ammattitaitonsa lisäksi hänellä on käytettävissään oman tiiminsä erikoisosaaminen. CFO-palvelun suurin etu onkin siinä, että se mahdollistaa yrityksen johdon keskittymisen ydinosaamiseensa, yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Annetut lupaukset ja niiden pitäminen ovat toimitusjohtajan ja johtoryhmän ydintehtävä. Lupausten ja niiden pitämisen seuranta on kokeneiden talousjohdon ammattilaisten tehtävä. Kun siirretään talousjohdon tehtävät talousjohtajan hoidettavaksi, niin muu johto voi keskittyä 100 %:sti yrityksen liiketoimintaan. Takaan, että se on kannattava siirto.

Saattaisit olla kiinnostunut myös tutustumaan maksuttomaan oppaaseemme

Staria-opas-taloushallinnon-ulkoistamiseen

Olemme laatineet maksuttoman oppaan, josta saat kattavan infopaketin talouspalvelujen kehittämiseen ja ulkoistushankkeen suunnitteluun. Oppaassa kerromme:

  • Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa?
  • Milloin on oikea hetki ulkoistaa taloushallinto?
  • Mitä taloushallinnossa kannattaa ulkoistaa, ja millä tavoin?
  • Miten valita sopiva kumppani?

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Juha Kiljunen

Juha Kiljunen

Director, CFO Services

juha.kiljunen@staria.com
Puh: +358 50 546 9367

Tutustu asiakastarinoihin