Talousjohtaja, millaiselta näyttää yrityksen taloudesta ja rahoituksesta vastaavan työ tulevaisuudessa? Se on ainakin varmaa, että työ on yhä enemmän datapohjaista ja yhä tarkempaan analytiikkaan nojaavaa päätöksentekoa.

Menestyvät organisaatiot ovat kuin elävä organismi, jotka kehittyvät lakkaamatta. Yritysten ja konsernien rakenteet muuttuvat kasvun ja uusien liiketoimintayksiköiden vaikutuksesta. Digitaalisuuden myötä yritysten talousjohtaminen on murroksessa, kun lisääntyvistä tietovarannoista murskataan uudenlaista ymmärrystä tulevaisuuden kassavirtoihin vaikuttavista tekijöistä data-analytiikan avulla.

Lähivuosien aikana talousjohtajien tulee omaksua uutta teknologiaa, kehittää analyyttista datan lukutaitoa sekä ottaa aktiivinen rooli liiketoimintojen tukemisessa:

  • Se on välttämätöntä, jotta talousfunktio voi olla todellinen kasvun kumppani liiketoiminnalle ja organisaatio saa luvuista enemmän irti.
  • Liiketoimintaympäristön muuttuessa myös taloustoiminnon on pysyttävä kehityksessä mukana.

On tutkittu, että jopa 80 % talousosaajien ajasta menee yhä edelleen pitkälti perustekemiseen eli numeroiden keräämiseen ja raportointiin. 

Perinteinen osaaminen on laskentaa ja kirjanpitoa, millä toki on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa. Yrityksiin syntyy kuitenkin uudenlaisia työnkuvia datamahdollisuuksien kasvaessa, kun tietoa aletaan systemaattisesti käyttää päätöksenteon tukena ja jakaa läpinäkyvästi organisaation sisällä eri sidosryhmille.

Tämän myötä johtamisessa käytettävät yhdessä sovitut käsitteet ja yhteinen tietovarasto ovat organisaatiolle elintärkeitä. Tämä edellyttää puolestaan, että kasvavia datapääomia hallitaan oikeilla työkaluilla ja järjestelmillä sekä tarkkaan valittujen kumppanien kanssa.

Lue myös: Top 3 asiaa, joihin talousjohtajat investoivat juuri nyt

Datapohjaiset päätökset yhä tärkeämpiä – tuo muutoksen tulevaisuuden työympäristöille

On ilmeistä, että vuoteen 2030 mennessä monet nykypäivän manuaaliset raportointitehtävät voidaan automatisoida joko robotiikan tai yksinkertaisesti parempien sovellusratkaisujen avulla, jotta tiedot voivat virrata entistä saumattomammin järjestelmästä toiseen. Tavoitteena on siirtyä pelkästä numeroiden ilmoittamisesta sen ymmärtämiseen, mitä numerot meille kertovat.

Myös eri sidosryhmät odottavat tulevaisuudessa kehittyneempiä analyysejä, jotka ovat helposti saatavalla ymmärrettävällä tavalla. Kommunikointi tulee tavalla tai toisella siirtymään virtuaalisiin työtiloihin, joihin on integroitu analyysit, havainnot sekä tehtyjen päätöksien vaikuttavuuden arviointi. Tämä on keskeinen ajuri tiedolla toimimisen kulttuurille.

Nopea raportointi, tarkat ennusteet ja hyvä kassavirta ovat avainasemassa

Kasvavien tietovaatimusten vuoksi on tärkeää, että niin järjestelmät kuin ihmisetkin voivat kommunikoida entistä sujuvammin ja tietoturvallisesti keskenään. Nopea raportointi ja tarkat ennusteet antavat mahdollisuuden toimia aidosti numeroiden perusteella - ymmärtäen, mistä niissä on kyse.

Raportoinnin ja ennusteprosessien liittäminen yhdeksi eläväksi organismiksi luo talousjohtajalle olosuhteet, joissa tulevaisuuden kassavirtojen johtaminen on ennustettavaa, ymmärrettävää ja automatisoitu niin pitkälle, että aikaa jää tiedon työstämisestä tiedolla johtamiseen.

Opas: Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen – Parempia päätöksiä ja parempaa liiketoimintaa

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka mietit, miten tiedolla johtamista voisi hyödyntää paremmin päätöksentekoon ja matkalla kohti yrityksenne dataohjautuvaa liiketoimintaa.

Tiedolla johtaminen mielletään helposti pelkäksi datan keräämiseksi ja raporttien koostamiseksi. Tuloksellinen tiedolla johtaminen kuitenkin edellyttää, että tiedolla johtamista seuraa koko organisaation läpäisevä tiedolla toimiminen.

Lataa opas >>>

Ps. Oppaat-sivultamme löydät myös lukuisia muita oppaita.

Starian asiantuntija tekstin takana:

Lauri Vornanen on tavoiteorientoitunut myynnin tekijä, satunnainen aktiivikuntoilija ja perheenisä, joka omaa laajat ammatilliset verkostot. Vornasella on kokemusta BI- ja Planning- sekä ERP-ohjelmistojen käyttöönotoista erityisesti kasvuyritysten tarpeisiin. Tutustu myös muihin asiantuntijoihimme.

Lauri Vornanen

Lauri Vornanen
Senior Sales Executive, BI & Planning
lauri.vornanen@staria.com
+358 40 770 9219