KATRE eli kansallinen tulorekisteriuudistus astui voimaan vuoden 2019 alussa. Uudistuksen myötä kaikki yritysten maksamat palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viisi päivää niiden maksupäivän jälkeen. Rekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla ja tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset tai joille tiedot on toimitettu tarvittaessa. Mitä rekisterin käyttöönotto on vaatinut käytännössä ja miten muutos on vaikuttanut palkanlaskijan työnkuvaan?

Rekisterin massiiviset vaikutukset eri toimijoihin

Tulorekisterin valmistelutyötä tehtiin eri toimijoiden parissa jo pitkään vuonna 2018. Rekisterin käyttövalmiuden saavuttamiseksi, käytännössä kaikkia käytössä olevia palkkalaskentaohjelmia piti muuttaa ja päivittää uusien toimintojen soveltamiseksi. Ohjelmantoimittajat päivittivät järjestelmiään ja tilitoimistot varautuivat muutoksiin jo pitkään ennen vuoden vaihtumista. Palkanlaskijat päivittivät manuaalisesti hurjan määrän asiakasyritystensä tietoja sekä koodistoja palkkajärjestelmiin. Lukuisia työtunteja tehtiin eri osaamisalueilla, jotta asianmukaisia ilmoituksia päästäisiin lähettämään ajallaan vuoden vaihtuessa.

Kaikesta valmistautumisesta huolimatta, ongelmilta alkuvuonna 2019 ei ole vältytty. Ohjelmantoimittajien päivitykset ohjelmistoissa eivät valitettavasti ole kaikilta osin pysyneet muutosten mukana, joten lisäpäivityksiä ja korjauksia on tehty kaiken aikaa. Usein toistuvat ohjelmistopäivitykset ovat syöneet ohjelmiston käyttöaikaa ja aiheuttaneet palkanlaskijoille lisätyötä. Lisäksi verottaja on muistanut asiakasyrityksiä kirjavilla muistutuksilla ja lisäselvityspyynnöillä, joita tilitoimiston palkanlaskijankin on ollut välillä hankala tulkita. Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä, ongelmia ratkotaan edelleen ja uusia haasteita ilmenee sitä mukaa kun erilaisia tilanteita palkanlaskennassa tulee vastaan. Kaikkiin muutoksiin ei hyvästä ennakoinnista huolimatta ole osattu varautua.

Muutos hämmentää asiakkaita

Tilitoimistoille on ollut paikka paikoin haasteellista saada myös asiakasyrityksensä mukaan muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin. Uudistus on vaatinut siis myös asiakkailta uusia toiminta- ja raportointimalleja. Matka jatkuu tältä osin edelleen ja tilanteiden eläessä saattaa myös asiakas olla ihmeissään, että mitä häneltä asian tiimoilta odotetaan. Asiakkaan suurin huoli on tietysti se, että onko kaikki palkkoihin liittyvä materiaali ilmoitettu oikein ja ovatko oman yrityksen asiat palkkojen osalta kunnossa. Verottajan lähettämät, osin aiheettomatkin huomautuskirjeet, ovat voineet huolestuttaa turhaan myös asiakkaita. Tärkeä luottamussuhde palkanlaskijan ja asiakasyrityksen välillä on näissä tapauksissa elinehto, jotta asiakkaan ei tarvitse olla huolissaan asioidensa hoitamisesta. Omassa tiimissäni Starialla olemme selvittäneet mahdolliset verottajan kirjeet asiakaskohtaisesti ja tiedottaneet asiakaskuntaamme säännöllisesti rekisteriuudistuksen aiheuttamista muutoksista.

Hatunnosto palkanlaskijoille

Suurin muutos tulorekisterin käyttöönotossa on ollut ehdottomasti palkanlaskijoiden työmäärässä ja heidän tekemässään käytännön työssä. Rekisterin alkukankeuteen liittyvä selvitystyö on tuonut monia, uudenlaisia työtehtäviä palkanlaskijoiden arkeen ja lisännyt huomattavasti oman työn lisäksi tehtävää selvitystyötä. Palkanlaskijoilta on vaadittu erityistä paineensietokykyä ja teknistä osaamista, mutta myös maltillisuutta asiakaspalautteissa ja asioiden selvittelytyössä. Iso projekti on käynnissä edelleen ja jatkuu varmasti vielä kuluvan vuoden loppuun. Uudet toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen ja toivottavasti alkuvaikeuksien selvittyä, uudistus selkeyttää ja helpottaa kaikkien osapuolien työtehtäviä. Positiivinen asenne tekijöiden joukossa on auttanut jaksamaan muutosten keskellä. Hatunnosto on siis jo nyt paikallaan palkanlaskijoille. Hienoa työtä, te kaikki projektin todelliset sankarit!

Starian palkkapalvelut soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille ja kaikille aloille. Jätä palkkahallinto osaavan asiantuntijan hoidettavaksi!

Mervi Tuominen

Mervi Tuominen
Service Manager, Payroll & HR
mervi.tuominen@staria.com
+ 358 50 4661 861