Kun yrityksellä on käytössä useita irrallisia järjestelmiä, voi tarkan ja selkeän kuvan saaminen liiketoiminnasta olla haaste. Tiedot ovat pirstaleisia ja hajallaan eri siilojen välillä, jolloin aikaa kuluu useiden eri tietolähteiden yhdistämiseen. Yksi integroitu ohjelmisto tarjoaa liiketoimintadatan ja avaintiedot asiakkaista, auttaen trendien tunnistamisessa ja voiton maksimoinnissa.

Alla olevassa listauksessa on vertailtu useamman ohjelmiston ja yhden integroidun järjestelmän eri osa-alueita.

SIILOUTUNEET OHJELMISTOT VS.  YKSI INTEGROITU JÄRJESTELMÄ

INTERGRAATION MONIMUTKAISUUS JA KUSTANNUKSET

Ohjelmistosiilojen hallinnointi vie aikaa ja rahaa, kun resurssit ovat sidoksissa erillisten sovellusten ylläpitämiseen ja päivittämiseen – ilman yhtenäisen asiakasnäkymän hyötyä.

Yksi täysin integroitu järjestelmä tarjoaa yhtenäisen asiakasnäkymän ja vähentää lisenssi- ja ohjelmointikustannuksia.

YHTENÄINEN ASIAKASNÄKYMÄ

Ilman yhtenäistä näkymää asiakkaista, työntekijät ponnistelevat voidakseen tarjota asiakkaille juuri heille sopivan ratkaisun helposti ja nopeasti.

Integroituneet järjestelmät tarjoavat asiakkaille ja työntekijöille reaaliaikaista tietoa, parantaen palvelu- ja myyntikokemusta.

ASIAKASSUHTEIDEN HOITAMINEN

Ohjelmistosiilojen hallinnointi vie aikaa ja rahaa, kun resurssit ovat sidoksissa erillisten sovellusten ylläpitämiseen ja päivittämiseen – ilman yhtenäisen asiakasnäkymän hyötyä.

Yksi täysin integroitu järjestelmä tarjoaa yhtenäisen asiakasnäkymän ja vähentää lisenssi- ja ohjelmointikustannuksia.

TYÖNTEKIJÖIDEN TEHOKKUUS

Tehottomat ja hajanaiset prosessit voivat olla aikaa vieviä, mikä häiritsee työntekijöitä heidän tehtävissään jotka auttaisivat yritystä kasvamaan.

Seuraamalla, automatisoimalla ja tuottamalla tietoa jokaiselle kosketuspisteelle, integroitu järjestelmä poistaa manuaaliset virheet ja vapauttaa työntekijät keskittymään korkeamman tason toimintoihin.

Pilvi-ERP: Ostajan opas

Ostajan opas käsittelee liiketoiminta-alustan 9 tärkeintä ominaisuutta ja sitä, kuinka oikea ratkaisu auttaa yritystäsi pysymään nopeasti muuttuvassa businessmaailmassa mukana. Lue lisää.

Staria-liiketoiminta-alustan-onnistunut-hankinta