Vuonna 2022 oli valmisteilla YEL-uudistus, joka aiheutti varsinkin pienyrittäjien keskuudessa paljon keskusteluja. Uudistus astui voimaan vuoden alusta 2023, mutta ei sellaisena kuin alun perin suunniteltiin. Eduskunta otti huomioon ennen päätöstään pienyrittäjien huolen liian korkeista maksujen nostoista ja muutti osittain uudistusta ennen hyväksyntäänsä.

Mikä sitten lopulta muuttui?

Eläkelaitokset määräävät YEL-maksut yrittäjän työtulon perusteella. YEL-maksuja määräävä työtulon määrä muuttui vuoden vaihteessa niin, että työtulo arvioidaan ns. kokonaisarviona. Työtulon arvioinnissa otetaan huomioon mediaanipalkka, mutta tasapuolisesti myös muut seikat, kuten:

  • yrittäjän työpanoksen määrä
  • yrittäjätoiminnan laajuus
  • yrittäjän ammattitaito
  • yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Näin YEL-työtulo voi asettua mediaanipalkkaa pienemmälle tai suuremmalle tasolle yrittäjätoiminnan laadun ja laajuuden mukaan. Aloittavien yritysten kohdalla huomioon otetaan myös liiketoiminnan kannattavuus ja maksukyky. Aiemmin YEL-maksuja tarkistettiin lähinnä yrittäjien itsensä pyytämänä, mutta jatkossa eläkelaitoksilla on velvollisuus tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein. Eläkelaitokset saavat korottaa kerralla max. 4 000 eurolla ja tarkastelujakson aikana enintään kaksi kertaa, yhteensä siis 8 000 euroa. Näin ollen YEL-maksujen korotukset jäävät ainakin pienyrittäjillä pieniksi, tosin niiden positiivinen vaikutus yrittäjien eläkkeeseenkin on näin ollen pieni. YEL-uudistus on siis lähinnä voimassa olleen lain täsmennys, ei uudistus.

HUOM! Huomasithan myös, että TyEL-yhtiöiden laskuihin tulee muutoksia vuoden 2023 alussa; jatkossa kukin työeläkeyhtiö määrittää oman hoitokustannusmaksunsa, joka vaikuttaa kuukausittaiseen TyEL-laskutukseen. Hoitokustannusmaksu on työeläkkeiden toimeenpanoon ja vakuutusten hoitoon vaikuttava TyEL-maksun osa, joka perustuu eläkeyhtiön omiin liikekuluihin, eli käytännössä ilmaisee sen, kuinka tehokkaasti eläkeyhtiö toimii. Isoja muutoksia maksuihin ei ole luvassa, mutta eroja syntyy eri työeläkeyhtiöiden ja asiakasryhmien välille.

Haluaisitko tietää:

  • Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa?
  • Milloin on oikea hetki ulkoistukselle?
  • Mitä taloushallinnossa kannattaa ulkoistaa, ja millä tavoin?
  • Miten valita sopiva kumppani?
Lataa taloushallinnon ulkoistusopas

Starian asiantuntija tekstin takana:

Satu Perämäki on verotuksen ja kirjanpidon asiantuntija, joka myös kouluttaa Starialla molempia aihealueita. Sadun tavoitteena on työssään opastaa monimutkaisia asioita toisille niin, että ne olisivat helpommin ymmärrettäviä ja selkeitä. Tutustu myös muihin asiantuntijoihimme.

Satu Perämäki

Satu Perämäki
Financial Consultant, KLT, Staria