Tekoäly taloushallinnon tehostamisessa

Tekoäly on yksi moderneimmista työkaluista talousprosessien tehostamisessa. Siitä usein puhutaan ohjelmistorobotiikan yhteydessä, mutta käytännössä kyseessä on kuitenkin kaksi toisistaan erillistä teknologiaa. Molempia voidaan kuitenkin hyödyntää prosessien automatisoinnissa yhdessä ja erikseen.Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka – kaksi toisistaan erillistä teknologiaaOhjelmistorobotiikka soveltuu muuttumattomien ja rutiininomaisten työvaiheiden automatisointiin, joissa tarvittava päätöksenteko perustuu esimerkiksi tietojen vertailuun keskenään. Ohjelmistorobotit eivät itsessään osaa [...]

2020-01-16T07:07:57+00:0016 tammikuun, 2020|Blogi, Ohjelmistorobotiikka, Talouspalvelut|

Liikkeen luovutus – vastuullinen tapa ulkoistaa

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle toimijalle. Käytännössä se toteutetaan yrityskauppana, jossa organisoitu taloudellinen kokonaisuus luovutetaan uudelle omistajalle. Liikkeen luovutus on tapa hoitaa ulkoistus vastuullisesti siten, että nykyisen henkilöstön työsuhteet säilyvät ennallaan. Liikkeen luovutuksella on mahdollista tavoitella merkittäviä kustannussäästöjä, mutta samalla välttää irtisanomisia. Vastuullisuus on tärkeää työnantajan maineenhallinnan kannalta. Sillä [...]

2019-12-13T09:15:25+00:0013 joulukuun, 2019|Blogi, Talouspalvelut|

Palkkahallinnon ulkoistaminen – tehokas ja turvallinen vaihtoehto yrityksesi palkanlaskentaan

Palkkahallinto on yleensä muusta taloushallinnosta hieman erillinen osa-alue, joka hoidetaan itsenäisesti ja vaatii tekijältään erityistä ammattitaitoa. Palkkahallintoon sisältyy paljon salassa pidettävää tietoa ja sellaista erikoisosaamista, johon ei Suomen korkeakoulututkinnoissa ole kattavaa opetusta. Koko hallinnon prosessi mielletään usein yrityksissä palkanlaskennaksi, mutta palkkojen laskeminen on vain yksi osa isompaa kokonaisuutta. Palkkahallinnossa käsitellään palkkojen lisäksi myös paljon [...]

2019-12-19T06:52:36+00:0010 joulukuun, 2019|Blogi, HR- & Palkkapalvelut, Talouspalvelut|

Taloushallinnon ulkoistaminen ja modernisointi

Talouden kasvavat automatisaatiovaatimukset, robotit, tekoäly ja digitalisoituva toimintaympäristö tuovat paineita digimurroksen kärjessä pysymiseen. Yrityksen kehittämispanostukset on usein keskitetty asiakasrajapintaan ja hallinnon toiminnot jäävät helposti kehityksessä jälkeen. Yrityksen hoitaessa itse kaikki taloushallintoonsa liittyvät toiminnot, tekemiseen käytetty aika ja kustannukset nousevat helposti kohtuuttoman suuriksi. Tekemiseen käytetty henkilötyövuosimäärä nousee entisestään, kun uusia muutostarpeita ilmenee ja näiden järjestämiseen [...]

2019-12-16T12:21:10+00:0027 marraskuun, 2019|Blogi, Talouspalvelut|

Digitaalinen taloushallinto – Näin saat siitä lisäarvoa

Digitaalinen taloushallinto on useimmille yrityksille jo arkipäivää. Se tarkoittaa nykyisin digitalisoinnin lisäksi taloushallinnon prosessien automatisointia niin, että yrityksen tilannetta voidaan seurata reaaliaikaisesti. Pelkän papereiden poistamisen lisäksi on huolehdittava, että käytössä on optimaaliset integroidut työkalut ja prosesseja automatisoidaan myös robotiikan ja tekoälyn avulla. Taloushallinnon digitalisoinnin onnistuessa saatuihin lukuihin voidaan luottaa ja seuraaviin kysymyksiin voidaan vastata: [...]

2019-10-07T05:02:15+00:007 lokakuun, 2019|Blogi, Talouspalvelut|

Kansainvälisen konsernin raportointi – painajaista vai unelmaa?

Taloushallinnon on aina oltava luotettavaa – oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Kansainvälisen konsernin raportointi tuo omat haasteensa, kun tarvitaan luvut useilta tytäryhtiöiltä ympäri maailmaa. Hidas ja laadultaan vaihteleva raportointi onkin monen kasvuyrityksen painajainen. Osa talousjohtajista haaveilee ajallaan saatavasta vertailukelpoisesta datasta, mutta miten muutetaan unelmat todellisuudeksi? Pohdimme tässä blogissa muuttuneita raportoinnin vaatimuksia ja tarjoamme ratkaisun tehokkaaseen [...]

2019-10-12T09:34:53+00:002 syyskuun, 2019|Blogi, Talouspalvelut|

Kansainvälistyvän kasvuyrityksen neljä kompastuskiveä

Kansainvälisellä konsernilla on muistettavanaan monta määräpäivää, veropykälää, asetusta, työehtosopimusta ja prosessia. Yrityksen on hallittava päivittäisten rutiinien lisäksi myös nopeasti muuttuvat kansalliset lainsäädännöt. Yrityksellä on kolme vaihtoehtoa: tehdä itse, ostaa ulkoa tai etsiä itselleen kumppaneita. Helpotusta saa ulkoistamalla taloushallinnon useassa maassa toimivalle palveluntarjoajalle. Taloushallinnon ulkoistamisen myötä muutkin prosessit helpottuvat kuten henkilöstön kouluttaminen, rekrytointi ja sijaisjärjestelyt. [...]

2020-01-10T10:50:06+00:0027 elokuun, 2019|Blogi, Talouspalvelut|

Moderni taloushallinto franchising- ja ketjuyrityksille

Franchising on liiketoimintamallina erinomainen tapa monistaa toimivaa liiketoimintakonseptia ja laajentaa palvelun tai tavaran saatavuutta itsenäisten yrittäjien innolla laajemmalle asiakasjoukolle. Itsenäisten yrittäjien määrän kasvaessa haasteet ketjukokonaisuuden talousohjauksen kasassa pitämiseksi kuitenkin kasvavat ja ketjun johdolta vaaditaankin erinomaisia hallinnollisia taitoja. Kasvun ja toiminnan hallinnoimisen ytimessä ovatkin yhtenäiset toimintamallit, läpinäkyvä moderni taloushallinto ja eri yksiköiden vertailukelpoisuus. Myös yritysten [...]

2019-12-16T12:31:33+00:0021 elokuun, 2019|Blogi, HR- & Palkkapalvelut, Talouspalvelut|
Load More Posts