Project Description

Alina-ketju

Alina yhtenäistää taloushallintonsa Starian avulla

Franchising-ketju Alina yhtenäistää taloushallinnon Starian avulla

Alina on valtakunnallinen franchising-ketju, joka parantaa ikääntyvien, lapsiperheiden tai muuten huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia kotiin tuotettavilla palveluilla. Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä etälääkäripalveluja. Jokainen alinalainen on oman alansa ammattilainen, taitava ja ystävällinen. Alina kehittää jatkuvasti uusia palveluja parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.

Alina ja Staria ovat tehneet sopimuksen ketjun taloushallintopalvelujen keskittämisestä Starian palvelukeskukseen. Staria hoitaa jatkossa kaikkien Alinan ketjuyritysten kirjanpito- ja palkkapalvelut kokonaisuudessaan ketjulle rakennettavalla asiantuntijatiimillä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa raportoinnin oikeellisuutta, ajantasaisuutta ja vertailukelpoisuutta. Palvelut tuotetaan täysin sähköisesti Netvisor-järjestelmällä, jonka avulla franchising-yrittäjät voivat hoitaa talouteen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteistyöntavoitteena on myös jatkuvasti kehittää toimintaprosesseja ja automatisoida manuaalisia työvaiheita. Näin varmistetaan, että Alina saa nykyaikaista palvelua ja tukea liiketoimintansa kehittämiseen nyt ja jatkossa.

Yhteistyöllä tukea ja asiantuntevaa palvelua ketjuyrityksille

Kumppanin valintaan vaikuttivat useat seikat. ”Starian hyvä maine ja erikoistuminen mm. franchising-ketjujen taloushallintoon oli selkeä etu. Myös Netvisor-järjestelmä painoi valinnassa, sillä meillä on toiminnanohjausjärjestelmästämme valmiiksi rajapinnat Netvisoriin”, kertoo Alinan toimitusjohtaja Satu Jäntti.

Odotukset yhteistyöhön liittyen kohdistuvat erityisesti Starian vahvaan ammattitaitoon ja asiakaspalveluun.

”Odotan sujuvaa ja ammattitaitoista kumppanuutta. Oletan, että saamme kumppaniksi taloushallinnon ammattilaisen, joka osaltaan vahvistaa Alina-yrittäjille annettavaa tukea ja palvelua”, Jäntti kertoo. Palvelusopimuksen neuvottelut ja aloitustoimenpiteet ovat onnistuneet Alinan ja Starian kesken erinomaisesti. ”Vuorovaikutus ja tekeminen on ollut hyvin mutkatonta ja selkeää. Myös halu palvella ja mennä asioissa eteenpäin on selkeä Starian etu”, Jäntti jatkaa.

Perustettu
2005

Toimiala
Hoivapalvelut, kotihoito ja kotisiivous

Yrittäjiä ketjussa
30

Liikevaihto
7,6 miljoonaa (2018)

Palveluratkaisu:
Taloushallinnon palvelukeskus

Kotisivut
www.alinahoivatiimi.fi

Lue lisää ulkoistetun taloushallinnon asiakastarinoita

Haluatko kuulla lisää?

Staria tarjoaa ketjuyrittäjälle optimoidut toimintamallit, nimitetyn asiakastiimin, modernin järjestelmän ja luotettavan kumppanin.


Anu Hemmilä
Talous- ja palkkapalvelut, Robotiikka ja prosessikehitys, Franchising- ja ketjuratkaisut

anu.hemmila@staria.com
+358 (0)50 501 5315