Project Description

Flowrox

Roxia - NetSuite pumppaa dataa kasvun johtamiseen

Roxialla on pitkä ja monivaiheinen historia teollisuuden alalla. Roxia tunnettiin aiemmin nimellä Larox Oy, josta myöhemmin eriytettiin omaksi yhtiökseen Larox Flowsys Oy ja jonka nimi puolestaan muutettiin vuonna 2011 Flowrox Oy:ksi. Vuonna 2021 tarina sai jatkoa, kun Flowrox Oy:n liiketoiminta sekä Flowrox-brändi myytiin Neles Finland Oy:lle. Uudelle Roxia-nimellä tunnetulle yhtiölle jäi kolme liiketoimintoa – vedenpoisto, ympäristötekniikka ja teollisuusautomaatio.

Flowrox™ venttiilit ja -pumput ovat vaativiin prosessiolosuhteisiin luotuja ratkaisuja, jotka vastaavat erityisesti kaivos- ja mineraaliteollisuuden, rakennusalan, energia- ja ympäristöteollisuuden sekä kemianteollisuuden tarpeisiin. Ratkaisut ovat maailmalla tunnettuja luotettavuudestaan. Flowrox-brändi on kuulunut Nelekselle 1.11.2021 lähtien. 1.4.2022 alkaen Neles on Valmetin Flow Control -liiketoimintalinja.

Starian ja Roxian yhteistyö on alkanut jo monia vuosia ennen yllämainittuja yrityskauppoja. Asiakastarina kertoo NetSuite-projektista, joka tehtiin asiakkaalle aikana, jolloin yritys tunnettiin nimellä Flowrox. Asiakkaan nimi on myöhemmin päivitetty vastaamaan uutta yhtiötä.

Globaali näkyvyys kaikkeen tietoon

Petteri Taavitsainen, Development Manager, Operative Model and Architecture, ja Teppo Kiuru, Head of Business Control, kuvailevat, miksi Roxia päätyi hankkimaan NetSuiten liiketoiminnan ohjaamisen alustaksi.

”Kasvustrategia oli ajava voima tässä: liiketoiminta ja sen johtaminen muuttuu koko ajan kompleksisemmaksi. Käytännössä tämä näkyy niin, että erilaisia tuotteita tulee tarjoomaan lisää, palveluliiketoiminta kasvaa, uusia tytäryhtiöitä perustetaan, myyntiverkosto kasvaa ja monimuotoistuu, toimitusketjujen hallinta ja niiden laadunhallintatyö lisääntyvät. Vanhalla IT-arkkitehtuurilla kaiken tämän hallinta olisi ennen pitkää ollut käytännössä lähes mahdotonta”, Taavitsainen kertoo.

”Lähtötilanteessa meillä oli yksi CRM-järjestelmä ja viisi paikallista ERP:iä eri maissa. Oli selvää, että meidän kannattaa siirtyä yhteen globaaliin liiketoiminta-alustaan. Tiedon hallinnan ja käytettävyyden, ja sitä myöten työn tehokkuuden kannalta, on oleellisen tärkeää, että kaikki toiminta on tuettu yhdellä alustalla ja koko alustalla toimitaan yhteisellä master datalla", Kiuru täydentää.

Päätöksiä ei tehty hätiköiden. Koko vuosi 2016 käytettiin esiselvitysvaiheeseen. Johtoryhmä oli mukana kartoittamassa vaihtoehtoja liiketoiminta-alustaksi. Lopullinen valinta tehtiin kolmen vaihtoehdon välillä. ”Voimme todeta jälkeenpäin, että teimme kolmesta hyvästä vaihtoehdosta oikean valinnan”, Taavitsainen kertoo. ”Toimittajavalinnan osalta, loppuneuvotteluissa, valinta kääntyi lopulta Starian hyväksi. Kyse oli viime kädessä siitä, miten projekti ja sen riskit nähtiin ja haluttiin hallita molemmin puolin. Staria vakuutti meidät siitä, että kyseessä oli yhteinen projekti, jossa molempien piti onnistua ja jonka riskejä oli hallittava yhdessä.”

Kiuru jatkaa: ”NetSuiten osalta kansainväliset referenssit ja niiden määrä vakuuttivat ja loivat uskoa. Se, että tiesimme NetSuiten toimivan muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, painoi myös valinnassa.”

VARAA ILMAINEN NETSUITE-DEMO >>>

Merkittäviä hyötyjä raportoinnissa

NetSuite siirtyi Roxialla tuotantoon lokakuussa 2018 Suomessa, marraskuussa Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa, joulukuussa Australiassa ja tammikuussa 2019 Kiinassa sekä Venäjällä. Vuoden 2019 aikana NetSuite otetaan käyttöön myös Chilessä osana Etelä-Amerikkaan panostamista.

NetSuiten avulla Roxia pystyy hoitamaan raportoinnin globaalisti yhdenmukaisella ja kaikista lokaatioista saatavalla datalla. Yhdenmukaiseksi määritelty data tarjoaa suuria etuja etenkin sisäisen raportoinnin alueella. Esimerkiksi myynnin johtaminen on jo nyt helpottunut, kun kaikki myyntiin liittyvä tieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä raportointiin. Sama pätee toimitusketjun hallintaan; globaalit varastonäkymät ja kapasiteetin hallinta mahdollistavat nopeammat toimitukset asiakkaille.

”Aiemmin viikko-, kuukausi- ja vuosiraportointi olivat aikamoista excelien pyörittelyä. Varsinkin konserniraportointia NetSuite helpottaa todella paljon; enää ei tarvitse käyttää henkilöresursseja datan keräämiseen, kun taas aiemmin jouduttiin lukuja keräämään erillisillä tiedostoilla jokaisesta lokaatiosta. Pääsemme huomattavasti helpommalla, kun kaikki yhtiömme käyttävät samaa järjestelmää”, Taavitsainen toteaa.

Edessä vielä paljon mahdollisuuksia

Roxian noin 160 työntekijästä lähes kaikki käyttävät jo nyt NetSuiten ansiosta samoja työkaluja, oli työ sitten ostamista, tilausten käsittelyä, työnsuunnittelua tai työmääräimien toteuttamista tehtaalla.

Nykyisten hyötyjen lisäksi Taavitsainen ja Kiuru näkevät NetSuitessa tulevaisuudessa paljon lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi hinnastojen hallinnan, tarjoustoiminnan ja asiakasportaalien alueilla.

”Tulevaisuudessa myös ylimmällä johdolla säästyy paljon aikaa kun raportointi palvelee heitä entistä paremmin. Tieto on käyttökelpoisemmassa muodossa kuin ennen, niin itse NetSuitessa kuin sen datasta johdetuissa Power BI -raporteissa. Samalla kun katsotaan toteumalukuja, pystytään katsomaan paremmin myös eteenpäin”, Kiuru kiittelee. ”Uskomme saavamme NetSuitesta vielä paljon enemmän hyötyjä irti”, Taavitsainen ja Kiuru toteavat yksituumaisina.

Roxia_logo

Toimiala
Virtauksensäätö-, pumppaus- ja ympäristötekniset ratkaisut ja palvelut (ent. Flowrox)

Korkean teknologian ratkaisuja vedenpoistoon, teolliseen automaatioon ja ympäristötekniikkaan (nyk. Roxia)

Palveluratkaisu:
NetSuite-liiketoiminta-alusta

Kotisivut
https://roxia.com/fi/

Yrityksen ERP-strategian onnistunut toteuttaminen vaatii erilaisiin järjestelmiin tutustumista ja oikean valinnan tekemistä.

Opas: Mikä on NetSuite? #1 Pilvi-ERP

NetSuite on vuosien ajan ollut suosituin ja luotettavin pilvi-ERP -järjestelmä. Tämä opas kuvaa NetSuiten ominaisuuksia ja antaa lisätietoa seuraavista:

  • Miksi NetSuite?
  • NetSuite mukautuu kaikille toimialoille ja erikokoisten yritysten tarpeisiin
  • NetSuiten tarjoamat ominaisuudet ja toiminnallisuudet
  • Asiakaskokemuksia

Lue lisää ja lataa opas.

Lue lisää NetSuite-asiakastarinoita

Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

Kai Kortteinen

Kai Kortteinen
Senior Sales Executive, NetSuite ERP -ratkaisut

kai.kortteinen@staria.com
+358 44 7609 432

Ari Karvola

Ari Karvola
Sales Executive, NetSuite ERP -ratkaisut

ari.karvola@staria.com
+358 44 369 0375

Kai Kortteinen

Kai Kortteinen
Senior Sales Executive, NetSuite ERP -ratkaisut
kai.kortteinen@staria.com
+358 44 7609 432

Ari Karvola

Ari Karvola
Sales Executive, NetSuite ERP -ratkaisut

ari.karvola@staria.com
+358 44 369 0375