Project Description

Muistilista

Kuinka toteutan ERP-projektin onnistuneesti – 14 muistettavaa asiaa

Onnistnut-ERP-projekti

Muistilista: Kuinka toteutan ERP-projektin onnistuneesti – 14 muistettavaa asiaa

Tässä tarkistuslistassa käymme läpi ERP-hankkeen onnistumisen kannalta merkittävimmät tekijät:

  • Mitä kannattaa huomioida esiselvitysvaiheessa
  • Mitä onnistunut kilpailutus vaatii
  • Mitkä asiat pitää ottaa huomioon projektivaiheessa
  • Miten ylläpito- ja jatkokehitys huomioidaan
  • Miten varmistetaan, että järjestelmä otetaan tehokkaasti käyttöön organisaatiossa.

Täytä lomake saadaksesi ERP-projektin muistilistan:

Onnistnut-ERP-projekti

14 kohdan muistilista onnistuneeseen ERP-projektiin

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on merkittävä projekti, johon saatetaan lähteä hyvinkin erilaisista syistä. Hankkeen tavoitteena voi olla organisaation tai prosessien toiminnan tehostaminen, kustannustehokkuuden lisääminen, modernimpien käytäntöjen tuominen organisaatioon tai vaikkapa asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Olipa syy ERP-projektille mikä tahansa, projektin onnistuminen vaatii etukäteen tehtyä huolellista analyysia organisaation toiminnasta ja prosesseista. Onnistumisen kannalta tärkeää on hankkeen aikainen muutosjohtaminen, jotta uudet toimintatavat ja prosessit jalkautetaan pysyvästi organisaatioon.

Tässä tarkistuslistassa käymme läpi ERP-hankkeen onnistumisen kannalta merkittävimmät tekijät:

  • Mitä kannattaa huomioida esiselvitysvaiheessa
  • Mitä onnistunut kilpailutus vaatii
  • Mitkä asiat pitää ottaa huomioon projektivaiheessa
  • Miten ylläpito ja jatkokehitys huomioidaan
  • Miten varmistetaan, että järjestelmä otetaan tehokkaasti käyttöön organisaatiossa.

Täytä lomake saadaksesi ERP-projektin muistilistan.

Lataa opas täyttämällä lomake