BI-ratkaisut

Raportointi ja taloudellinen suunnittelu

BI-ratkaisut – Tehosta raportointia ja taloudellista suunnittelua

Johtamiseen ja liiketoiminnanohjaukseen liittyvä tieto on usein hajallaan useissa eri järjestelmissä ja Exceleissä. Tämän vuoksi yrityksillä on vaikeuksia muodostaa kokonaiskuva liiketoiminnan nykytilasta. Yrityksen strategiset ja operatiiviset päätökset eivät voi perustua arvailuun, joten avuksi tarvitaan tiedolla johtamista.

Business Intelligence eli tiedolla johtaminen on ratkaisu datan käsittelyn haasteisiin. Tiedolla johtamisen tavoitteena on kehittää ja optimoida yrityksien päätöksentekoprosesseja. Kulmakivinä ovat liiketoiminnan johtamisen tarpeet ja tavoitteet.

Raportointia varten kerätään eri järjestelmistä oleellinen tieto tietovarastoihin. Niissä olevaa dataa yhdistetään, muokataan ja jalostetaan vastaamaan yrityksen raportointitarpeita. BI-ratkaisut mahdollistavat eri lähteistä kerätyn tiedon yhtäaikaisen tarkastelun ja analysoinnin yhden näkymän kautta.

Suunnittelu ja ennustaminen

Taloushallinnon raportointi ja sen tarpeet ovat käyneet läpi muutosten tuulia. Perinteinen raportointi keskittyi menneisyyden lukuihin, kuten päättyneen kauden lukuihin, kun taas modernissa raportoinnissa huomioidaan entistä enemmän ajantasaista tietoa ja ennustettavuutta. Nykypäivän taloushallintotyössä painopiste on tulevaisuuden ennakoinnissa. Pilvipalveluiden ja käyttäjärajauksien kautta useampien henkilöiden osallistaminen budjetointi- ja ennustamisprosessiin onnistuu vaivatta. Lisäksi uusien työkalujen merkitys kasvaa.

BI-solutions

BI-ratkaisujen hyötyjä:

  • helppo käyttää
  • virheiden määrä vähenee merkittävästi
  • voidaan koota yrityksen ennusteet ja osabudjetit yhteen
  • budjetointi- ja ennustamisprosessi tehostuu
  • parhaiden käytäntöjen suunnittelu
  • mallintaminen ja skaalautuvuus
  • useampien henkilöiden osallistaminen onnistuu vaivatta.

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten saamme taloudellisen suunnittelun kuntoon

Autamme kartoittamaan ja valitsemaan parhaat työkalut tiedolla johtamiseen. Voimme myös toteuttaa johdon raportoinnin yrityksen puolesta. Luomme yhdessä raportoinnin ja budjetoinnin prosessit juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

BI-ratkaisujen ylläpito

Ylläpitopalvelun avulla varmistat BI-ratkaisujen häiriöttömän toiminnan ja turvaat prosessien toimivuuden. BI-ratkaisut sisältävät liiketoiminnan johtamisen kannalta kriittisiä tietoja, joten on tärkeää, että ratkaisua kehitetään ja ylläpidetään.

Ota yhteyttä täyttämällä oheinen lomake.

Haluatko kuulla lisää BI-ratkaisusta?

Mikko Kurki


Mikko Kurki

Manager, Reporting and BI-services

mikko.kurki@staria.com
Tel: +358 50 301 1184