Franchising-ja ketjuyritykset

Mahdollista ketjusi menestyminen Starian ketjupalvelukonseptin avulla.

Yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa koko ketjun taloudesta

Starian ketjupalvelukonsepti auttaa ketjujohtoa ohjaamaan yrittäjiä kohti yhteisiä tavoitteita. Oma, nimetty palvelutiimisi varmistaa samaan ketjuun kuuluvien yritysten tietojen yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden. Palvelusopimukseesi kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito yrittäjiin heille nimettyjen kontaktihenkilöiden kautta.

Johdon näkökulmasta tietojen yhdistely eri lähteistä on hidas prosessi, etenkin jos ketjuyrittäjillä on omat tilitoimistonsa. Raportointiprosessien pirstaleisuus ja laadun vaihtelu vaikeuttavat ketjun taloudellisen tilanteen hahmottamista.

Oikeiden työkalujen ja asiantuntemuksen avulla aika voidaan käyttää tehokkaammin ja kokonaiskuvan muodostaminen ketjun tilanteesta helpottuu.

Katso videolta Kiinteistömaailman kokemuksia:

Hallinnoi tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

Ketjupalvelukonseptissa voit seurata ketjun taloudellista tilannetta reaaliajassa ja tieto on vertailukelpoista ketjuyritysten välillä. Jokaiselle ketjuyrittäjälle on nimetty talousasiantuntija, joka pitää säännöllisesti yhteyttä yrittäjään, käy läpi viimeisen tilikauden luvut ja vastaa kysymyksiin. Näin varmistetaan, että ketjun taloushallinto toimii koko yrityksen johdon tavoitteiden mukaisesti. Ketjuyrittäjiä tiedotetaan aktiivisesti heitä koskettavista lainsäädännön muutoksista ja johdon tavoitteista. Koko ketjun talouden seuranta onnistuu modernien työkalujen avulla helposti missä ja milloin vain.

Varmista johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

Keskittämällä talous- ja palkkahallintosi Starian nimettyyn palvelutimiin varmistat ketjun taloustietojen yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden. Reaaliaikaiset, luotettavat ja johdonmukaiset talousluvut mahdollistavat tulosten vertailun ja nopean reagoinnin muutoksiin, sekä antavat parempaa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Ketjupalvelukonseptissa ketjuyrittäjät saavat:

  • Optimoidut toimintamallit
  • Nimetyn asiakastiimin
  • Modernin järjestelmän
  • Luotettavan kumppanin

Haluatko kuulla lisää?

Staria tarjoaa ketjuyrittäjälle optimoidut toimintamallit, nimitetyn asiakastiimin, modernin järjestelmän ja luotettavan kumppanin.

Ratkaisut Franchising- ja ketjuyrityksille


Anu Hemmilä
Talous- ja palkkapalvelut, Robotiikka ja prosessikehitys, Franchising- ja ketjuratkaisut

anu.hemmila@staria.com
+358 (0)50 501 5315