Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto

Tämä lyhyt opas kertoo ohjelmistorobotiikan käyttöönoton vaiheista

Kun olet päättänyt investoida ohjelmistorobotiikkaratkaisuun, on seuraava vaihe sen käyttöönotto. Starian RPA-asiantuntijatiimi ohjaa sinua prosessin joka vaiheessa, ja varmistaa, että käyttöönotto hoidetaan tarkasti ja ammattimaisesti.

Onnistuneessa käyttöönotossa automatisoitava prosessi on määritelty, toteutettu ja dokumentoitu niin hyvin, että se toimii tuotantoympäristössä luotettavasti ja virheettömästi tuoden maksimaalisen hyödyn asiakasorganisaatiolle. Asiakkaan organisaatiossa on nimetty henkilö, joka tuntee automatisoidun prosessin ja robotin toiminnan ja tunnistaa mahdolliset muutostarpeet tai virheet robotin suorituksessa ja raportoi niistä automaation kehittäjälle.

Asiakasorganisaation työntekijät voivat luovuttaa yksitoikkoiset, manuaaliset rutiinitehtävät roboteille ja käyttää vapautuvan ajan esimerkiksi asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, oman osaamisen kehittämiseen tai entistä parempaan asiakkaiden palveluun.

Lähestymistavat ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon yrityksessäsi

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon on olemassa kaksi eri lähestymistapaa. Voit joko kehittää Starian tuella omia kykyjäsi, tai jättää kehityksen meidän asiantuntijoillemme. Tällöin me valitsemme yhdessä automatisoitavat prosessit, ja rakennamme automatisoinnin seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Starian RPA-käyttöönoton vaiheet:

Käyttöönoton ensimmäinen askel on henkilökunnan koulutus siitä, mitä RPA on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Työntekijöiden on myös totuttauduttava ajatukseen siitä, että heidän työkaverinaan toimii robotti.

RPA:n käyttöönotto yritykseen johtaa usein myös roolien muutoksiin. Yksi uusista rooleista on “Robot Owner”. Robot Owner on henkilö, joka tuntee prosessin ennen ja jälkeen automaation, ja joka pystyy huomaamaan mahdolliset toimintahäiriöt ja robotin uudelleenkouluttamistarpeet. Jokaiselle automaatiolle tulee olla määritelty Robot Owner.

Seuraava vaihe on prosessityöpajojen järjestäminen. Työpaja on suunniteltu automaatioon sopivien prosessien tunnistamiseksi. Tämä toteutetaan yhdessä Starian RPA-konsulttien ja asiakasyrityksen työntekijöiden kanssa, jotka ovat omien prosessiensa asiantuntijoita.

Prosessityöpajan päätteeksi on valittu potentiaalisin automatisoitava prosessi.

Tässä vaiheessa kehitämme automaatiota testausympäristössä. Tämän askeleen tavoite on kouluttaa robotti suorittamaan prosessi kuten suunniteltu, ja valmistaa se mahdollisiin poikkeuksiin prosessissa. Tämä vaihe vie normaalisti noin 5-7 työpäivää, riippuen automatisointiin valitusta prosessista.

Tuotantoversion kehityksen aikana robotin toimintavarmuutta kasvatetaan huomattavasti ja robotti opetetaan palautumaan ongelmatilanteista ja järjestelmävirheistä. Lisäksi robotille lisätään raportointitoiminnallisuudet. Raportoinnin sisältö on täysin asiakkaan määriteltävissä.

Tuotantoversion kehittäminen vie keskimäärin 5-10 työpäivää.

Pilotointivaiheessa robotti työskentelee tuotantoympäristössä valvotuissa olosuhteissa. Tämän vaiheen aikana varmistamme, että automatisointi toimii oikein, ja tarkistamme mahdolliset, määrittämättömät, poikkeukset. Automatisointia muokataan tarvittaessa. Tämän vaiheen jälkeen automatisointi toimii luotettavasti, ja kaikki sen toiminta on seurattavissa.

Pilotointivaihe on käyty läpi ja asiakas on hyväksynyt toteutuksen. Robotti viedään kokonaisuutena tuotantoon. Kun tämä vaihe on suoritettu, robotti on valmis ja toimii asiakkaan tuotantoympäristössä.

Asiakkaalle toimitetaan robotiikkaprojektiin liittyvä dokumentaatio.

Tarjoamme jatkuvan tuen robottien ylläpitoon, jatkokehittämiseen ja uudelleenkouluttamiseen. Tehokas ja hyvin koordinoitu käyttöönottoprosessi auttaa saavuttamaan ohjelmistorobotiikan hyödyt nopeammin sekä vähentää ylläpito- ja uudelleenkouluttamisen tarvetta.

Onko sinulla kysyttää ohjelmistorobotiikasta?


Matias Tiala
Robotiikka & AI

matias.tiala@staria.com
+358 40 749 6176