Å gå på børs er en viktig milepæl for en hvilken som helst hurtigvoksende virksomhet. Det kan ofte være en lang og komplisert prosess å forberede seg til en børsnotering, men det kan være svært nyttig å ha de riktige verktøyene til å støtte prosessen.

63 % av børsnoterte teknologiselskaper bruker NetSuite siden 2011IPO on NetSuite, 2021

Sjekk ut disse 7 måtene NetSuite kan hjelpe selskapet ditt med å lykkes med børsnoteringen.

1. Sørg for et solid økonomisk grunnlag

Når du planlegger å ta selskapet på børs, er det helt avgjørende å ha et sterkt og omfattende økonomisk grunnlag før du starter prosessen. Du bør velge en felles forretningsplattform, da det kan bli kostbart og arbeidskrevende å bruke flere separate systemer. Et selskap som ikke har fått på plass et system som gir hensiktsmessig tilgang til viktige økonomiske data i sanntid, vil få det vanskeligere med å lykkes med børsnoteringen.

Selskaper som ønsker å gå på børs, må være forberedt på å legge frem reviderte regnskap for tre år, noe som krever et system som håndterer dette.

Investorer vil gjerne se:

  • et solid forhold mellom egenkapital og gjeld
  • tilstrekkelig markedsverdi
  • forutsigbare inntektsstrømmer

Børskandidater må også kunne håndtere moderne regnskapsutfordringer, redusert aktivaverdi, utfordringer med konsernregnskap og inntektsførsel.

NetSuite ERP er en skybasert forretningsplattform som tilbyr alle kjernevirksomhetsfunksjonene i samme system. Den gir deg et situasjonsbilde på økonomien og driften i selskapet, så vel som verktøy og muligheter til å håndtere komplekse utfordringer.

2. Gjør deg klar for strenge regnskapskrav

Det blir betydelig enklere å gå på børs med nøyaktig og effektiv produksjon av regnskap. Det betyr at det lønner seg å investere i systemer og automasjon som støtter global konsolidering og regnskapsavleggelse. Ved å eliminere manuell dataregistrering kan man skalere mer effektivt etter hvert som virksomheten øker i volum eller kompleksitet. Ved å sikre at rapporteringsprosessene er gjennomsiktige og støttes av revisjonsspor vil dette komme selskapet til gode under og etter børsnoteringsprosessen.

Det er også viktig at selskaper som starter børsnoteringsprosessen, har gode rapporteringsfunksjoner. Dette krever evnen til å analysere tidligere ytelse og forutse fremtidig ytelse, noe som igjen krever investeringer i virksomhetsetterretning og -analyse.

NetSuite ERP tilbyr den robuste rapporteringen og analysen som selskaper trenger for å etablere en praksis med automatiserte rapporter rundt viktige nøkkeltall, rollebaserte dashboards og mulighet til å analysere per avdeling, sted eller datterselskap med en plattform.

3. Etabler en god selskapsledelse

En børsnotering krever god selskapsledelse. Selskaper som vurderer å starte børsnoteringsprosessen, bør derfor etablere en ledelsesstruktur som holder styremedlemmer og toppledelsen ansvarlige med tanke på deres roller og ansvarsområder. Tiden og innsatsen som kreves til denne prosessen, bør ikke undervurderes, og det bør heller ikke betydningen den har for å lykkes på lang sikt.

Når et selskap går offentlig, vil lovgivere og investorer kreve koordinering, transparens og konsistens, i motsetning til de tilfeldige policyene og den uformelle atmosfæren man finner i mange private selskaper. På de offentlige aksjemarkedene er det ikke valgfritt med ledelse, og hver leder og direktør må være klar over hvordan de forholder seg til hverandre, til selskapet og til interessentene.

NetSuite ERP tilbyr verktøy og funksjoner for ledelse, risiko og overholdelse. Dette gjør selskapene trygge på rapporteringen og revisjonen i oppstartsfasen, gjennom hele børsnoteringsprosessen og i tiden etter uten å måtte bytte systemer. Automatiserte kontroller og tilgang basert på roller gir også sikkerhet i økonomisystemet.

4. Etabler investorrelasjoner og selskapskommunikasjon

Investorrelasjoner er svært viktig for å bevare selskapets omdømme i medgang og motgang. Så snart et selskap går på børs, blir det en åpen bok for alle og gjenstand for offentlig granskning. Antallet interessenter vil øke, og en velfungerende IR-avdeling vil fungere som en portvakt som sørger for at selskapet kommuniserer effektivt med finanskretser. En sterk IR-avdeling med tilgang på presis informasjon, kan gi et tydelig bilde av virksomheten. Dette krever imidlertid at man har en infrastruktur som gir enkel tilgang til denne informasjonen.

NetSuite ERP gir rask tilgang til økonomiske data og rapporter, og gir selskapene funksjonene de trenger for å bygge en sterk IR-avdeling som er godt informert og forberedt på offentlig granskning.

5. Utvikle gode risikohåndteringsprosedyrer

En børsnotering utsetter selskapet for betydelig risiko. Det blir mer ansvarlig overfor investorer og lovgivere, spesielt når det ikke går så bra. Det å kunne se potensielle problemer før de oppstår, kan bety forskjellen mellom langvarig suksess og konkurs. I tillegg til å sikre at juridisk avdeling har en sterk stemme og at man har beskyttende policyer på plass, må et børsnotert selskap kunne svare når en revisjonskomité eller styret stiller spørsmål om administrasjonskostnader, store kostnader, likviditet eller prognoser.

NetSuite ERP gir tilgang til nøkkeltall i sanntid og automatiserte regelbaserte varsler som identifiserer risikoer før de blir et problem. Med disse funksjonene på plass kan selskapets ledelse ta kvalifiserte beslutninger og bidra til å opprettholde selskapets integritet.

6. Sørg for å ha de riktige personene i teamet

En børsnoteringsprosess krever et erfarent team som samarbeider godt og som vet hvordan børsmarkedene fungerer. Troverdighet og erfaring er kanskje de viktigste ikke-økonomiske faktorene for å lykkes med børsnoteringen. Det aller viktigste er den økonomiske organisasjonen, som må tilpasses strenge rapporteringskrav og lover. Børsnoteringsprosessen vil kreve full oppmerksomhet fra finansdirektøren i flere måneder, noe som gjør at den økonomiske organisasjonen trenger en sterk controller bak tømmene.

7. Kjenn selskapets historie og hvordan du forteller den

Når et selskap skal på børs, er det enda viktigere å vite hvordan man forteller selskapets historie. Det er viktig å kunne formidle alt fra produktets veikart til varemerkeidentitet og vekstmål for å kunne holde interessentene informert og trygge på at selskapet går i riktig retning. Det er svært viktig at selskapets ledelse kan fortelle selskapets historie, og at de kan underbygge den, og det er her viktigheten av et sterkt IR- og kommunikasjonsteam kommer inn i bildet.

NetSuite ERP gir historiefortellerne ytelses- og nøkkeltallinformasjonen de trenger for å kunne fortelle selskapets historie, svare på spørsmål og komme med både gode og dårlige nyheter på en måte som styrker tilliten i markedene og den fremtidige markedsverdien.

Find out what NetSuite offers and  why it is the world’s most proven,  trusted and deployed cloud ERP solution.

Veiledning: The #1 Cloud ERP

NetSuite har i flere år vært det mest populære og pålitelige skybaserte ERP-systemet for næringslivet. Denne veiledningen beskriver egenskapene til NetSuite og gir deg innsikt i følgende:

  • Hvorfor NetSuite?
  • NetSuite kan tilpasses en hvilken som helst bransje og bedriftsstørrelse
  • Suksesshistorier fra kunder

Les mer og last ned guide.