Staria stepper opp ekspansjonen på det norske markedet, og ansetter Mads Nedrehagen som forretningsutviklingsansvarlig. Mads har lang erfaring som konsulent innen forretningssystemer og har i en årrekke jobbet aktivt med å selge forretningssystemer på det norske markedet.

Mads har utdanning og bakgrunn fra regnskap. I 2007 begynte han som forretningssystemkonsulent med fokus på MS Dynamics-produkter, som den gang het MS Axapta og MS Navision.

Etter hvert ble det mer fokus på salg og forretningsutvikling, og i 2017 fikk Mads oppdraget med å hjelpe CGI med å etablere et ERP-team i Stavanger, basert på Microsofts produkter.. Som en del av satsingen jobbet Mads med en stor kontrakt som CGI mistet til NetSuite, noe som resulterte i at CGI valgte å satse på NetSuite i fortsettelsen.

Man kjøpte senere opp Acando, som allerede hadde et samarbeid med NetSuite. Det var da Mads ble kjent med Jimmy Löfström, som i dag er ansvarlig for Starias virksomhet i Sverige. Jimmy var med og drev Acandos satsing på NetSuite før oppkjøpet av CGI. Nå kommer de sammen igjen i Staria, der Mads kommer inn som forretningsutviklingsansvarlig for det norske markedet.

Hvordan ser du på det norske markedet og selskapets utfordringer knyttet til forretningssystemer?
– Det er mange små og mellomstore bedrifter med sterke koblinger til olje-, gass- og fiskeindustrien, samt mange spennende selskaper som driver med teknologi og programvareutvikling som opplever internasjonal suksess og ekspansjon. Markedet er modent, og mange bedrifter stiller tydelige krav til moderne forretningssystemer. Det skaper utfordringer for oss som leverandører, da vi må kunne levere avanserte systemer til rimelige priser.

– Kompleksiteten som internasjonalisering og modne kravstore kjøpere medfører, skaper muligheter for et moderne system som NetSuite. Vi ser tydelig at NetSuite blir godt mottatt av de norske bedriftene og vokser raskt.

Hvorfor er NetSuite så interessant for moderne vekstselskaper?
– NetSuite blir ofte det eneste realistiske alternativet for bedrifter som stille store krav. De store systemene, som SAP, blir ofte for dyre å implementere og eie. NetSuite har støtte for ca. 200 ulike lokale markeder, og du kan skape et konsernregnskap med et klikk.

– Et annet viktig aspekt er at NetSuite er helt skybasert. Du kan bygge ut systemet med ulike moduler og gjøre tilpasninger etter hvert som du vokser. Det er samme kildekode som brukes av alle kundene, og dine egne tilpasninger følger faktisk med under de to årlige oppgraderingene. Dette gir enorme fordeler over tid.

Hvorfor har du valgt å jobbe med Staria og NetSuite?
– Staria har kunnskap til både å implementere NetSuite i en internasjonal virksomhet og tilpasse systemet for å tilfredsstille de lokale kravene. Det er ikke bare lovkravene du må ha kontroll på. Du må også kunne tilpasse systemet til kravene som stilles i det lokale markedet og bransjen du jobber i.

– Mange som ikke har erfaring med internasjonal vekst, undervurderer kompleksiteten i dette. Når det gjelder markedet her hjemme, kan man reglene, og tar for gitt at systemet skal støtte måten man vil drive forretninger på i Norge. Staria har kompetansen, og NetSuite er systemet til å løse disse viktige utfordringene.

– Det norske markedet er et langsiktig viktig marked for NetSuite, og Staria har styrken til å bli en sterk og langsiktig samarbeidspartner for de norske bedriftene. Jeg er stolt over å få være med å bidra til å utvikle det norske næringslivet.

Hvordan skal vi tenke rundt forretningssystemer i krisetider som dette?
– I en høykonjunktur øker alle aktivitetene i en bedrift, og det stiller høye krav til prosesser, systemer og ansatte. Vi pusher hele tiden grensene for hva vi kan håndtere.

– I mer krevende tider har en gjerne ressurser tilgjengelig og mulighet til å forbedre prosessene og kanskje til og med bytte systemer. Mange bedrifter må bli fleksible og tilpasse virksomheten til en ny hverdag. For å lykkes med dette må forretningssystemene kunne tilpasses til nye forretningsmodeller, produkter og tjenester som skal selges og leveres etter krisen.