BI-løsninger

Rapportering og økonomisk planlegging

BI-løsninger – Oppnå bedre rapportering og økonomisk planlegging

Informasjon som angår forretningsbeslutninger, ligger ofte spredt i flere systemer og Excel-ark. Dette gjør det vanskelig for bedrifter å få full oversikt over hvordan det faktisk går med virksomheten. De strategiske og driftsmessige beslutningene som tas i en bedrift, kan ikke være basert på gjetting – og derfor trenger bedriften Business Intelligence (BI).

Business Intelligence er løsningen på databehandlingsutfordringene. Business Intelligence har som mål å utvikle og optimalisere bedriftens beslutningstakingsprosesser. I selve hjertet av Business Intelligence ligger behovet for ledelse og mål.

Relevante data samles inn fra ulike systemer til datalagre til rapporteringsformål. Disse dataene kombineres, redigeres og behandles for å tilfredsstille bedriftens rapporteringsbehov. BI-løsninger åpner for samtidig visning og dataanalyse fra ulike kilder gjennom ett grensesnitt.

Planlegging og prognostisering

Økonomisk rapportering og behovet for dette har endret seg. Der tradisjonell rapportering fokuserte på fakta fra tidligere perioder, stoler den moderne rapporteringen mer og mer på oppdatert informasjon og forutsigbarhet. I dagens økonomistyring ligger fokuset på å forutse fremtiden. Ved å involvere flere folk i budsjetteringen og prognostiseringen med skytjenester og ulike brukerrettigheter, blir disse prosessene enklere. I tillegg blir det viktigere og viktigere med nye verktøy.

BI-solutions

Fordeler med BI-løsninger

  • Enkle å bruke
  • Betydelig reduserte feilfrekvenser
  • Lar en kombinere bedriftsprognoser og underbudsjetter
  • Mindre tidkrevende budsjettering og prognostisering
  • Designer beste praksis
  • Modellering og skalerbarhet
  • Flere folk kan enkelt involveres

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan du kan få skikk på den økonomiske planleggingen

Vi hjelper dere med å identifisere og velge de beste verktøyene for informasjonsbasert ledelse. Vi kan også utføre ledelsesrapportering på vegne av bedriften. Sammen utarbeider vi rapporterings- og budsjetteringsprosesser som er skreddersydd for bedriftens behov.

Vedlikehold av BI-løsninger

Med en vedlikeholdstjeneste kan du sikre at BI-løsningene og prosessene fungerer optimalt. BI-løsninger inneholder kritisk bedriftsledelsesinformasjon, så det er viktig at løsningen utvikles og vedlikeholdes.

Kontakt oss direkte eller fyll i formularet.

Få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å modernisere virksomheten din og forbli konkurransedyktig.

Mads Nedrehagen


Mads Nedrehagen

Business Development Director

mads.nedrehagen@staria.com
+47 957 36 496

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Mads Nedrehagen

Mads Nedrehagen
Business Development Director

mads.nedrehagen@staria.com
+47 957 36 496

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545