INFlow SuiteApp

Inngående fakturaløsning for NetSuite

Automatiser prosess for fakturagodkjenning i NetSuite

INFlow er en innebygd AP-automatiseringsløsning for NetSuite.  Det gjør det mulig for brukere å være mer produktive ved å eliminere unødvendig manuelt arbeid.  Ved å bruke løsningen vet du at poster alltid er riktige, og du får umiddelbar GL-påvirkning.  INFlow er en innebygd løsning for NetSuite, og godkjennerne trenger ikke en NetSuite-lisens. INFlow er en del av StariaFlow-løsningen.

Legg igjen kontaktforespørsel >>>

Viktige fordeler:

 • Mottak av leverandørregninger direkte til NetSuite som e-fakturaer eller skannede dokumenter.
 • Søkemuligheter og mulighet for drill-down på dokumentnivå
 • Mekanisme for matching av faktura mot PO eller artikkelmottak
 • Støtte for leverandørkreditt
 • INFlow-portal for lavkostbrukere
  • Ikke behov for ytterligere NetSuite-brukerlisenser
  • Evne til å vise/godkjenne/avvise
  • Transaksjonshistorikk
 • Forbedringer med godkjenningsmatrise:
  • Godkjenninger på linjenivå
  • Flere godkjenningsdimensjoner (tilpasset transaksjonstype/prosjekt)
 • Akkumulert leverandørreskontro (rask lukking)
  • Automatisk kontering av ikke-godkjente fakturaer til GL under periodeavslutning
 • Støtte for KID (Norge)
 • Støtte for EHF (Norge)
 • Direkte knyttet til PEPPOL nettverk, og registering i ELMA registeret

Built for NetSuite SuiteApp Verifisering

BfN (Built for NetSuite) er et kvalitetsstempel for NetSuite Apps. Dette betyr at alle løsningene levert av en SDN-partner (SuiteCloud Developer Network) oppfyller NetSuites krav, både når det gjelder sikkerhet og kvalitet.

Built for NetSuite Hybrid SuiteApp

INFlow-utgivelser og brukerveiledning

Vi har bygget en egen støtteside som inneholder all viktig informasjon om INFlow SuiteApp. Siden består av:

 • Utgivelser
 • Brukerhåndbok
 • Installasjon og oppsett
 • Artikler om feilsøking
 • "How-to"-artikler
Gå inn på støttesiden (på engelsk) >>>
StariaFlow screen

Native AP Automation-løsning for NetSuite

Arbeidsflyt

 • AP-profesjonelle og -godkjennere kan jobbe praktisk i én programvare.
 • Godkjenning og arbeidsflyter kan konfigureres etter bedriftens preferanser.
 • Effektive og friksjonsfrie flerlagsgodkjenninger som håndhever selskapets retningslinjer.
 • AP-eksperter kan filtrere fakturaer med flere parametere, gjennomgå fakturadetaljer og dele opp fakturaen.
 • Popup- eller delt skjermvisning for å visualisere den originale pdf-fakturaen.
 • Godkjenningshistorikk innebygd i NetSuite.

Regning til PO- og IR-matching

 • 2/3-veis PO-tilpasning tillater en berøringsfri og automatisert AP-prosess.
 • Regningsvalidering mot forhåndsdefinerte kriterier.
 • PO-tilpasningsjusteringer kan håndteres i INFlow.
 • Tilpassede regler for å samsvare med selskapets retningslinjer.

Sanntidsdata

 • Kontinuerlig teknisk og utviklingsstøtte
 • Som en innebygd NetSuite-applikasjon, blir alle transaksjoner og endringer registrert umiddelbart.
 • Gjør det mulig å få en umiddelbar GL-påvirkningssynlighet.
 • Støtte for Fast Close-funksjonalitet som gjør at ikke-godkjente regninger kan sendes automatisk til GL under periodeavslutning.

Velg modulene du trenger

INFlow er en del av StariaFlow-løsningen som består av ulike moduler. Avhengig av behovene dine, kan du velge hvilke moduler som best vil komplimentere organisasjonens AP-behov. De mest dyptgripende resultatene kan imidlertid oppnås med hele StariaFlow-pakken, som inkluderer Staria Capture, Staria Posting AI, INFlow og Staria Banking.

StariaFlow

Revolusjonerende AP-løsning

Staria Capture

Seamless vendor bill reception.

Staria Posting AI

Berik leverandørfakturadataene dine med Staria AI.

Staria Banking

Automatiser bankprosessen din med Staria Banking.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å modernisere virksomheten din og forbli konkurransedyktig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Kjell_Grönberg

Kjell Grönberg
Sales Executive

kjell.gronberg@staria.com
+46 70 497 7428

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Kjell_Grönberg

Kjell Grönberg
Sales Executive

kjell.gronberg@staria.com
+46 70 497 7428