Staria and Visionbay Solutions Oy

På bildet fra venstre: Lauri Vornanen (Sales Director & Partner, Visionbay), Artti Aurasmaa (CEO, Staria), Simo Vesterinen (CEO & Partner, Visionbay), Noora Vesterinen (Operations Director & Partner, Visionbay) og Jani Jääskeläinen (CTO, Staria).

Staria Oyj kjøper Visionbay Solutions Oy for å tilby enda sterkere Business Intelligence-tjenester globalt

HELSINGFORS 4. oktober 2022: Staria Oyj fortsetter vekstreisen. Oppkjøpet som ble gjennomført i september, styrker Starias teknologiteam og gjør selskapet i bedre stand til å tilfredsstille kundenes Business Intelligence-behov både i Finland og internasjonalt. Alle de 15 medarbeiderne i Visionbay Solutions Oy vil bli med over til Staria i forbindelse med oppkjøpet.

Staria Oyj, et selskap som i Finland er kjent som en innovatør innen finansadministrasjonsprosesser, kjøper opp Visionbay Solutions Oy, et programvare- og informasjonsteknologiselskap som fokuserer på Business Intelligence-tjenester. Staria ble grunnlagt i 2003 og tilbyr internasjonale informasjonssystemer, finans-, HR- og lønnstjenester, så vel som robotisert prosessautomasjon. Oppkjøpet vil supplere Starias utvalg av tjenester og strategier.

«Staria er en navigatør for kundenes vekst, og jeg kan se at BI-løsningene som tilbys av Visionbay, fungerer som et kompass i dette konseptet. Staria fokuserer på produksjon av omfattende finanstjenester av høy kvalitet. Gjennom oppkjøpet åpner vi også for et større utvalg tjenester til Visionbays eksisterende kunder.»

- Artti Aurasmaa, CEO, Staria Oyj

Starias tjenester bygger på bruken av moderne teknologi, slik som det skybaserte NetSuite-systemet, automasjon, robotisert prosessautomasjon og kunstig intelligens. Starias gjeldende Business Intelligence-tjenester har skapt mye interesse, og det betraktes derfor som et viktig strategisk fokusområde som selskapet ønsker å investere i. Tjenestene åpner for å bruke data som en sentral del av selskapenes planlegging og rapportering av finansstyring. Oppkjøpet vil øke antallet eksperter som Staria har på dette området.

Visionbay Solutions Oy ble etablert i 2014 og hadde i finansperioden 2021 en netto omsetning på 1,3 millioner euro. Selskapet gjør betydelige investeringer i produktutvikling og den kontinuerlige tjenestevirksomheten. Som en følge av oppkjøpet vil alle medarbeiderne gå over til å jobbe for Staria.

«Forretningsvirksomhet i en raskt omskiftelig verden krever kontinuerlig kunnskap om selskapets situasjon, så vel som hver medarbeiders bidrag til selskapets suksess. Vår visjon har derfor vært å åpne for bruk av relevante data på alle nivåer i organisasjonen til rapportering, prognostisering og planlegging. Det er flott å kunne tilby disse tjenestene til Starias nåværende og fremtidige kunder, også internasjonalt.»

- Simo Vesterinen, CEO, Visionbay Solutions Oy
Simo vil stå ansvarlig for den tekniske produktutviklingen for BI-løsningen i fremtiden.

Tar sikte på sterk internasjonal vekst

Starias langsiktige mål er å tredoble nettoomsetningen. Selskapets kunder omfatter både finske og internasjonale vekstselskaper. Den fremtidige veksten forventes hovedsakelig å komme utenfor Finland.

Starias internasjonale finanstjenester bruker Oracles NetSuite-plattform. Med dette unike tjenestekonseptet kan Staria tilby finanstjenester til flere enn 40 land. Det er det eneste selskapet i Europa som tilbyr så omfattende internasjonale finansstyrings- og ERP-tjenester.

«Visionbays BI-løsning gjør det mulig å utvikle Starias tjenester fra finansstyringstjenester til merverdiskapende finansrådgivningstjenester. Den åpner for fleksibel prognostisering og rapportering, som legger grunnlaget for svært gode beslutninger. Staria er allerede NetSuite-partneren med flest utmerkelser i Norden, og med denne forsterkningen vil vi kunne tilby bredere og bedre tjenester til ulike kundeselskaper også på det internasjonale markedet.»

- Jani Jääskeläinen, CTO, Staria Oyj

Mer informasjon:

Artti Aurasmaa
CEO | Staria Oyj
artti.aurasmaa@staria.com
+358 45 186 1775

Jani Jääskeläinen
CTO | Staria Oyj
jani.jaaskelainen@staria.com
+358 40 502 8790

Simo Vesterinen
CEO & Partner | Visionbay Solutions Oy
Head of Development, BI & Planning | Staria Oyj
simo.vesterinen@visionbay.fi
+358 40 637 3314

Staria er et selskap som tilbyr informasjonssystemer og finansadministrasjonstjenester og som har som mål å gi sine kunder de mest effektive tjenestene og verktøyene for moderne forretningsvirksomhet. Starias tjenester omfatter lokale og internasjonale informasjonssystemer, finans-, HR- og lønnstjenester, så vel som fagrettede tjenester og robotisert prosessautomasjon.

Visionbay Solutions er et programvare- og informasjonsteknologiselskap som fokuserer på Business Intelligence-tjenester. Det er det første finske selskapet som tilbyr kundene en bruksklar tjenestepakke som omfatter hele BI-prosessen, inkludert bruken og livssyklusen