Project Description

Sjekkliste

14 tips til vellykket implementering av et ERP-prosjekt

ERP Checklist

Sjekkliste: 14 tips til vellykket implementering av et ERP-prosjekt

Denne sjekklisten inkluderer de viktigste elementene i et vellykket ERP-prosjekt:

  • Hva må man fokusere på i den interne forundersøkelsesfasen?
  • Hvordan sikre vellykkede anbud?
  • Hva må man ta i betraktning når prosjektet starter?
  • Hvordan sikre vedlikeholdsoperasjoner og videre utvikling?
  • Hvordan sikre effektiv innføring av systemet i organisasjonen.

Fyll ut skjemaet for å få den engelske sjekklisten med 14 tips til vellykket implementering av et ERP-prosjekt.

ERP Checklist

En sjekkliste med 14 trinn til et vellykket ERP-prosjekt

Å implementere et ERP-system er et omfattende prosjekt som det kan være mange årsaker til. Målet med prosjektet kan være å øke effektiviteten til en organisasjon eller dens prosesser, øke kostnadseffektiviteten, modernisere prosesser eller forbedre kundetilfredsheten. Uansett årsak vil en vellykket ERP-implementering kreve en grundig analyse av gjeldende operasjoner og prosesser. For å lykkes er det også viktig med endringsledelse under prosjektet for å sikre at de nye prosessene og arbeidsmetodene implementeres i organisasjonen.

Denne sjekklisten inkluderer de viktigste elementene i et vellykket ERP-prosjekt:

  • Hva må man fokusere på i den interne forundersøkelsesfasen?
  • Hvordan sikre vellykkede anbud?
  • Hva må man ta i betraktning når prosjektet starter?
  • Hvordan sikre vedlikeholdsoperasjoner og videre utvikling?
  • Hvordan sikre effektiv innføring av systemet i organisasjonen.

Fyll ut skjemaet for å få den engelske sjekklisten med 14 tips til vellykket implementering av et ERP-prosjekt.

Fyll ut skjemaet for å få sjekklisten