Tjenester for Franchise- & Detaljhandels kjede

Aktiver kjedens suksess med enhetlig rapportering,
optimaliserte prosesser og et tildelt team av fagfolk.

Sammenhengende og sammenlignbar informasjon fra alle enheter

Starias franchisetjenestekonsept hjelper kjedeledelse med å lede de enkelte gründere mot de økonomiske målene som er satt av ledelsen. Et tildelt team gir sammenhengende og sammenlignbar informasjon fra alle enheter. Aktiv tjeneste for hver enkelt gründer fra en navngitt kontaktperson er en viktig del av vårt servicekonsept.

Fra et kjedeadministrasjonsperspektiv er det en tidkrevende utfordring å samle økonomiske data fra forskjellige kilder. Dette gjelder spesielt hvis franchisetakerne bruker forskjellige lokale regnskapskontorer. Med riktige verktøy og kompetanse kan du bli mer tidseffektiv og enklere danne helhetsbildet av kjedenes økonomiske situasjon.

Staria Franchising

Administrasjon i samsvar med dine mål

Med vårt tjenestekonsept franchise- og butikk kjeder vil du få sammenlignbar informasjon i sanntid om kjedens økonomiske situasjon.

Hver kjedeentreprenør har en tildelt finansekspert som jevnlig kontakter gründeren, går gjennom den siste periodens økonomi og svarer på spørsmålene deres. Dette sikrer at finansadministrasjonen fungerer i samsvar med kjedens mål.

Kjedeentreprenører blir aktivt informert om endringene i lovgivning og mål for kjedeadministrasjon. Kjedeledelsen kan få tilgang til informasjonen om kjedens økonomiske situasjon når som helst og hvor som helst.

Som Franchise- & Detaljhandels kjede får du:

  • Enhetlige prosesser og rapportering
  • Tildelt team og navgitt kontaktperson
  • Moderne kostnadseffektiv system
  • Pålitelig og aktiv partner
Staria Franchising

Sikre konsistens og sammenlignbarhet

Ved å sentralisere økonomi- og lønnsstyring til Starias tildelte serviceteam, vil du sikre konsistens og sammenlignbarhet av kjedens økonomiske informasjon. Sanntids, pålitelige og konsistente økonomiske beregninger gjør det mulig for kjedens ledelse å sammenligne resultater, motta mer detaljert og nøyaktig informasjon angående kjedens forretningsutvikling og reagere raskt på endringer.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å modernisere virksomheten din og forbli konkurransedyktig.

Jimmy Lofstrom


Jimmy Löfström

International Growth Director

jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Kjell_Grönberg

Kjell Grönberg
Sales Executive

kjell.gronberg@staria.com
+46 70 497 7428

Jimmy Lofstrom

Jimmy Löfström
International Growth Director
jimmy.lofstrom@staria.com
+46 73 376 5545

Kjell_Grönberg

Kjell Grönberg
Sales Executive

kjell.gronberg@staria.com
+46 70 497 7428