Bringing clarity.

Starian's coming out of a circle

BI-løsninger – Oppnå bedre rapportering og økonomisk planlegging

Informasjon som angår forretningsbeslutninger, ligger ofte spredt i flere systemer og Excel-ark. Dette gjør det vanskelig for bedrifter å få full oversikt over hvordan det faktisk går med virksomheten. De strategiske og driftsmessige beslutningene som tas i en bedrift, kan ikke være basert på gjetting – og derfor trenger bedriften Business Intelligence (BI).

Business Intelligence er løsningen på databehandlingsutfordringene. Business Intelligence har som mål å utvikle og optimalisere bedriftens beslutningstakingsprosesser. I selve hjertet av Business Intelligence ligger behovet for ledelse og mål.

Relevante data samles inn fra ulike systemer til datalagre til rapporteringsformål. Disse dataene kombineres, redigeres og behandles for å tilfredsstille bedriftens rapporteringsbehov. BI-løsninger åpner for samtidig visning og dataanalyse fra ulike kilder gjennom ett grensesnitt.

Planlegging og prognostisering

Økonomisk rapportering og behovet for dette har endret seg. Der tradisjonell rapportering fokuserte på fakta fra tidligere perioder, stoler den moderne rapporteringen mer og mer på oppdatert informasjon og forutsigbarhet. I dagens økonomistyring ligger fokuset på å forutse fremtiden. Ved å involvere flere folk i budsjetteringen og prognostiseringen med skytjenester og ulike brukerrettigheter, blir disse prosessene enklere. I tillegg blir det viktigere og viktigere med nye verktøy.

Forecasting
Starians

Fordeler med BI-løsninger

  • Enkle å bruke
  • Betydelig reduserte feilfrekvenser
  • Lar en kombinere bedriftsprognoser og underbudsjetter
  • Mindre tidkrevende budsjettering og prognostisering
  • Designer beste praksis
  • Modellering og skalerbarhet
  • Flere folk kan enkelt involveres
Staria BI & Planning, Huubia

Staria BI & Planning

Staria BI & Planning er en skybasert business intelligence- og planleggingsløsning som gjør det lettere å drive virksomhet gjennom data. Med den samme plattformen kan du også budsjettering på en fleksibel måte.

LES MER
Staria BI & Planning, Huubia

Bestill en gratis Staria BI & Planning-demo

BESTILL EN GRATIS DEMONSTRASJON >>>

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan du kan få skikk på den økonomiske planleggingen

Vi hjelper dere med å identifisere og velge de beste verktøyene for informasjonsbasert ledelse. Vi kan også utføre ledelsesrapportering på vegne av bedriften. Sammen utarbeider vi rapporterings- og budsjetteringsprosesser som er skreddersydd for bedriftens behov.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259