Staria Posting AI

Berik leverandørfakturadataene dine

Staria Posting AI er utviklet som en utvidelse av Starias eksisterende Staria AI-løsning.  Staria Posting AI har blitt integrert som en del av StariaFlow, en revolusjonerende kjøp-til-betal-automatiseringsløsning.

Staria Posting AI er i stand til å lære automatisk fra hver behandlet faktura og forbedrer kvaliteten på pre-postingsprediksjoner. Det gir også et kvalitetsestimat av prediksjonene som brukes i AP Flow for å rute den behandlede fakturaen videre. Det er enkelt å overvåke AI-ytelsen, siden den generelle oversikten over Staria Posting AI er visualisert i NetSuite.

Legg igjen kontaktforespørsel

Beregnede fordeler

70%

Forhåndsutfylling av leverandørfaktura frigjør ressurser for verdiøkende oppgaver.

50%

Automatiseringsnivå, som bidra til tidsbesparelse.

40%

Besparelse ved 2500 månedlige leverandørfakturaer ved bruk av StariaFlow med AI.

Ingen flere manuelle leverandørregninger

Sømløst integrert skybasert AI

En maskinlæringsløsning er gjennomsiktig integrert med Flow-konseptet, som automatiserer leverandørens regning før postering. Som en SaaS-løsning, er det en fullstendig vedlikeholdt tjeneste.

Enterprise-grad

Utviklet og optimalisert med AP-profesjonelle i Starias egne servicesentre og designet for å håndtere store kjøpsfakturavolumer, samtidig som kvaliteten på forhåndsposteringsprognoser optimaliseres.

Fullstendig automatisert

Leverandørregninger sendes automatisk fra FlowAP til Staria Posting AI, og returneres med dimensjonsspådommer til NetSuite.

Autonom læring

Systemet er utformet for å lære automatisk fra hver behandlet faktura og for å forbedre kvaliteten på forhåndsposteringsprognosene raskt med akkumulert volum.

Kontroll

Et estimat på kvaliteten på prediksjonen kan brukes til å utløse ønsket godkjenningsflyt – manuelt eller rett igjennom. Alle servere og data ligger i EU-regionen.

Transparent og visuelt

Transparent visualisering av prediksjonskvaliteten til AI-postene i NetSuite gjør overvåking av AI-ytelsen enkel.

Støtte for flere prediksjonsdimensjoner

Posting AI forutsier vanligvis 3–6 av de mest brukte postingsdimensjonene som:

  • Regnskap
  • Avdeling
  • Klasse
  • Sted
  • Skattekode
  • Prosjektnummer

Kundespesifikke dimensjoner kan fleksibelt legges til som en konfigurasjon eller skreddersydd utvikling.

Staria teamwork

Velg modulene du trenger

Staria Posting AI er en del av StariaFlow-løsningen som består av ulike moduler. Avhengig av behovene dine, kan du velge hvilke moduler som best vil komplimentere organisasjonens AP-behov. De mest dyptgripende resultatene kan imidlertid oppnås med hele StariaFlow-pakken, som inkluderer Staria Capture, Staria Posting AI, INFlow og Staria Banking.

StariaFlow

Revolusjonerende AP-løsning

Staria Capture

Sømløst mottak av leverandørregninger.

INFlow

Godkjenn fakturaene dine naturlig i NetSuite i en AP-funksjonærvisning eller strømlinjeformet sluttbrukerportal.

Staria Banking

Automatiser bankprosessen din med Staria Banking.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria


Ludwig Ekström

Business Development Manager

ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259

Ludwig Ekström, Business Development Manager at Staria

Ludwig Ekström
Business Development Manager
ludwig.ekstrom@staria.com
Tel: +46 70 062 6259