Business Solutions

Ett koncept för internationella tillväxtföretag

Väx med oss

Vi erbjuder tillväxt och Business Excellence. Vi vet vet vilka utmaningar företag står inför i samband med snabb tillväxt och internationell expansion. Vår portfölj av moderna affärssystem, i kombination med våra tjänster, stödjer din resa från startup till global gigant. NetSuite är den globala ERP-plattformen som snabbt kan modernisera din verksamhet. Vårt tjänstekoncept möjliggör den tillväxt du eftersträvar. Du kan fokusera på att faktiskt bygga din verksamhet och att nå ut till dina kunder. Vi tar ett helhetsansvar för att dina dotterbolag hanteras regelrätt enligt varje lands specifika behov och krav. UiPath och våra RPA-tjänster hjälper dig att bli en sann digital ledare inom din industri.

#1 cloud-based ERP är framtidens plattform

NetSuite uppfyller de växande kraven moderna tillväxtföretag ställer. NetSuite är en global ledare inom cloud-based ERP/financials, CRM och applikationer för E-handel. Därför utgör det grunden i vårt koncept för One-Stop-Globalization.

Från lokal till global

Det är ett faktum att ett företags brister och utmaningar växer exponentiellt under perioder av kraftig tillväxt. När antalet faktorer att ta hänsyn till ökar, försvåras arbetet med att förvalta och bibehålla kontroll.

Av den anledningen är det vanligt att många företag upplever stora utmaningar vid en internationell expansion.

BI-ratkaisut

Få en kostnadsfri och anpassad demonstration som belyser fördelarna med NetSuite.

Läs mer

Staria ONE STOP® Globala Tjänster

Många moderna tillväxtföretag är entreprenörsdrivna, att hantera utmaningar när de uppstår har varit en styrka och den egna passionen för produkten eller tjänsten (eller båda) har varit en avgörande nyckelfaktor för framgång. Många tillväxtföretag är innovativa och nyskapande, deras styrka ligger inte i att hantera den komplexitet som uppstår vid internationell expansion, det är varken deras styrka eller passion.

Alla internationellt växande måste dock på något sätt knäcka koden för hur de skall lyckas hantera den komplexitet och administration som tillkommer, där regler och rutiner kring personalfrågor alltid är olika och där förmågan att följa gällande skattelagstiftning och strategi kring redovisning kan vara helt avgörande för ens potentiella framgång. Med vår internationella tjänster kan du med trygghet fokusera på det du gör bäst.

"Truly Digital" med UiPath RPA

Vi vill aktivt hjälpa dig att vara konkurrenskraftig över tid. RPA (Robotic Process Automation) skapar helt nya förutsättningar för företag att löpande automatisera och effektivisera interna och externa affärsprocesser.

Med den marknadsledande RPA programvaran UiPath hjälper vi våra kunder att automatisera olika typer av affärsprocesser, oavsett dess komplexitet. Många gånger som ett tillägg till den processeffektivisering som kan uppnås med moderna affärssystem. Det leder konkret till högre effektivitet och skalbarhet.

Mer om RPA

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret.

Få mer information kring hur vi kan hjälpa dig att modernisera din verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftig.


Robin Kurtén

NetSuite ERP Solutions, Financial Services | Staria AB

robin.kurten@staria.com
Tel: +46 (0)703 45 52 68