En lyckad börsnotering är en stor milstolpe för alla snabbväxande bolag. Men att förbereda en börsnotering kan ofta vara en lång och komplicerad process. Att då ha rätt verktyg på plats för att stödja processen kan vara av stor hjälp och i vissa fall vara avgörande för att lyckas vid börsnotering.

63% av börsnoterade techbolag har varit användare av NetSuite sedan 2011

IPO on NetSuite, 2021

Läs om 7 sätt där NetSuite kan hjälpa ditt företag att lyckas vid börsnotering.

1. Bygg en stabil finansiell grund

När man planerar att börsnotera sitt företag är det viktigt att ha en stabil och omfattande finansiell grund på plats innan man påbörjar processen. Att välja en enhetlig affärsplattform rekommenderas – att använda många olika separata system kan i längden komma att kosta ännu mer och kräver mer manuellt arbete. Ett företag som inte har ett system med  tillgång till relevant information och kritiska finansiella data i realtid kommer att få det tuffare att lyckas med sin börsnotering.

Företag som vill börsnotera sig måste vara beredda på att ta fram och tillhandahålla de tre senaste årens granskade finansiella data. Detta kräver ett system som möjliggör detta.

Investerare vill ha:

  • en stabil skuldsättningsgrad
  • ett tillräckligt marknadsvärde
  • förutsägbara intäkter och kassaflöden

Företag som vill lista sig på börsen måste kunna hantera moderna redovisningsutmaningar, såsom nedskrivningar av tillgångars värde, konsoliderade finansiella rapporter för koncern inklusive dotterbolag och rapportering av intäkter.

NetSuite ERP är en molnbaserad affärsplattform som har alla kärnfunktioner ett företag behöver i ett och samma system. Det förser företaget med finansiella data och insikt om företagets status i realtid, och även med verktyg och kapacitet för att navigera komplexa utmaningar.

2. Förbered företaget för striktare finansiell rapportering

Börsnoteringsprocessen blir betydligt lättare om företaget snabbt och effektivt kan ta fram korrekta finansiella rapporter. Detta innebär att en investering i ett system och i automatisering som stödjer global konsolidering och finansiell rapportering kan tillföra mycket värde. Genom att eliminera manuell datainmatning kan ett företag skala upp mycket effektivare i takt med att verksamheten ökar i volym eller komplexitet. Genom att försäkra att rapporteringsprocesserna är transparenta och stöds av verifieringskedjor kan ett företag få utdelning både under börsnoteringsprocessen och efteråt.

Det är dessutom viktigt att företag som påbörjar börsnoteringsprocessen har bra förutsättningar för korrekt rapportering inom ledningen. Detta kräver att man kan analysera tidigare prestationer och kan förutse framtida prestationer, vilket i sin tur kräver investeringar i affärsintelligens och analysverktyg.

NetSuite ERP förser företaget med de robusta verktyg för rapportering och analyser som behövs för att etablera rutiner med automatiserade rapporter utefter viktiga affärsmått (KPIs), rollbaserade översikter (dashboards) och möjligheten att sortera utefter avdelning, region eller dotterbolag. Plattformen kan även användas av oerfarna användare för att utföra komplexa analyser.

3. Etablera en bra bolagsstyrning

Att börsnotera ett företag kräver en bra bolagsstyrning. Företag som tänker påbörja börsnoteringsprocessen bör etablera ett ramverk för bolagsstyrning som håller både styrelsemedlemmar och ledningen ansvariga för sina roller och ansvarsområden. Vikten av detta steg och dess långsiktiga betydelse för att lyckas bör inte underskattas.

När ett företag tar steget mot att bli publikt kommer tillsynsmyndigheter och investerare att kräva transparens och kontinuitet, till skillnad från de lösa principer och den avslappnande atmosfär som kan finnas i många privata företag. På den offentliga marknaden är en bra bolagsstyrning inte någon frivillighet, och varje person i ledningen måste vara medveten om sin roll och de skyldigheter de har gentemot företaget och intressenterna.

NetSuite ERP förser företaget med verktyg och kapacitet för bolagsstyrning, risk och efterlevnad av reglerna. Detta ger företaget trygghet i rapporteringen och redovisningen från start-up-fasen hela vägen genom börsnoteringsprocessen och efteråt utan att någonsin behöva byta system. Automatiserade kontroller och tillgång baserat på roll skapar också trygghet i det finansiella systemet.

4. Etablera relationer med investerarna och bra företagskommunikation

Relationer med investerare spelar en stor roll i att bevara företagets rykte genom upp- och nergångar. När ett företag blir börsnoterat blir dess information offentlig. Antalet intressenter ökar och det blir viktigt att ha en avdelning som ansvarar för relationerna med investerare och för den information som kommuniceras till dessa. Att ha en sådan avdelning, som dessutom har tillgång till korrekta affärsmått, kan förse investerarna med en tydlig bild av verksamheten. Detta kräver dock ett system på plats som förser företaget med denna information.

NetSuite ERP förser företaget med snabb tillgång till finansiella mått och rapporter. Det förser också företaget med det som behövs för att bygga en stark och välinformerad avdelning för investerarrelationer som är redo att möta offentligheten.

5. Utveckla riskhanteringen

Att bli ett börsnoterat företag introducerar nya risker till företaget. Det får fler och större skyldigheter gentemot fler investerare och tillsynsmyndigheter, särskilt när det går dåligt. Att kunna förutspå potentiella problem innan de uppstår kan vara skillnaden mellan långsiktig framgång och att gå i konkurs. Förutom att se till att den juridiska avdelningen är välutrustad och att skyddande principer finns på plats så måste ett publikt företag kunna ge svar när en revisionskommitté eller styrelsen ifrågasätter olika kostnader och ändamålet de använts till, samt prognoser.

NetSuite ERP förser företaget med tillgång till viktiga affärsmått (KPIs) i realtid, samt automatiserade regelbaserade varningar som identifierar risker innan de blir problem. Med dessa funktioner på plats kan företagets ledning ta välgrundade beslut och bevara företagets integritet.

6. Jobba med rätt personer

Börsnoteringsprocessen kräver ett erfaret team som jobbar bra ihop och vet hur man navigerar den publika aktiemarknaden. Ledningens trovärdighet och erfarenhet kan mycket väl komma att bli den viktigaste icke-finansiella faktorn som påverkar processens framgång. Det viktigaste är den finansiella avdelningen, som måste anpassa sig till stränga rapporteringskrav och andra regler. Allt som tillhör börsnoteringsprocessen kommer att kräva CFO:ns fulla uppmärksamhet i flera månader, vilket gör att den finansiella avdelningen behöver en stark controller som kan hoppa in.

7. Känn till företagets historia och hur den bör berättas

När ett företag blir börsnoterat och dess information offentlig så blir företagets historia viktigare än förut. Att kunna visa allt ifrån en produktkarta till företagets varumärkesidentitet och tillväxtambitioner spelar en viktig roll i att hålla alla intressenter informerade och säkra på att utvecklingen går åt rätt håll. Det är kritiskt att företagets ledning kan berätta företagets historia och kan backa upp denna, vilket görs med en stark avdelning för investerarrelationer och kommunikation.

NetSuite ERP förser företaget med den finansiella information och de affärsmått som ledningen och kommunikationsavdelningen behöver för att berätta företagets historia, svara på frågor och meddela både bra och dåliga nyheter på ett sätt som skapar förtroende på den publika marknaden och ökar det framtida marknadsvärdet.

Läs om våra kunder