I KPMG undersökningen “The view from the top” söker man svar på hur VD:ns kravbild på CFO:n utvecklas. Hela 63% av alla VD:ar som deltog i undersökningen uppgav att CFO:n’s relevans för bolaget kommer öka under kommande tre år, detta i jämförelse med andra c-level roller. Enligt undersökningen så är det den teknologiska utvecklingen som då kommer att ha störst inverkan på den framtida utformningen av CFO-rollen.

Väldigt förenklat kan man säga att ny teknologi såsom molnbaserad ERP och andra former av digitalisering och automatisering drastiskt har ökat graden av insikt den moderna CFO:n kan ha kring sin organisation. Vad är då nytt för rollen? CFO’s behöver då dels kunna veta vilka tekniker och teknologier som skall appliceras och de behöver även agera på de nya insikterna som sedan finns till hands.

Framtidens CFO

CFO:er nu och i framtiden måste alltså vara den i organisationen som ligger i framkant vad gäller den teknologiska utvecklingen och de måste sedan också ta ett större strategiskt ansvar för att säkerställa att dessa nya insikter faktiskt ligger till grund för hur organisationen agerar och navigerar. De måste helt enkelt bredda sitt expertområde och höja sin röst.

Vad behöver den moderna CFO:n utveckla för att leva upp till dessa nya krav?

I KPMGs studie framgick 4 områden som särskilt viktiga:

  • Global Reach - Global erfarenhet är ett viktigt attribut för den nye CFO:n
  • Tech Savvy - Teknisk kompetens ses som ett måste
  • Big Data - Förmågan att samla och analyser data kommer vara avgörande
  • People Skills - Social förmåga och kompetens är ett krav för att säkra och utveckla kompetens

Detta känns för mig som logiskt och rätt, CFO:n skaffar sig rätt verktyg för jobbet och kompetenser och erfarenheter för att sälja in och och översätta insikter till strategier. Är det dock så enkelt? Kan alla CFO:s göra denna resa? Vissa kommer säkerligen klara denna utveckling med bravur, andra kanske inte. KPMG’s studie är väldigt intressant, då den belyser hur teknologin förändrar kraven på individen. Om vi då frångår att individen skall förändras så tycker jag det vore väldigt intressant att förstå vem som från grunden passar att axla den nya rollen. Kommer vi över tid se en förändring i vilka “typer” av människor som blir CFO’s?

Vem är CFO 1.0 och vilken väg har hen vandrat?

CFO:n har alltid haft någon mystisk status, som om att han eller hon vet någonting vi andra helt enkelt inte gör, CFO:n är lite smartare, har lite högre moral och är lite mer pålitlig än “gemene man”. Siffror ljuger inte, så är det kanske så att den som är logiskt lagd söker sig till ekonomi i ett behov av att jobba med absoluta sanningar? Eller är det så att ett jobb där man konstant arbetar med absoluta sanningar skapar ett behov av regelefterlevnad?

Den vanliga schablonbilden av CFO:n innehåller också en uppfattning om en strikt personlighet som motsätter sig förändring och som kanske inte trivs i rampljuset. Detta är såklart grova generaliseringar, men tanke på den förändring som nu pågår inom ekonomifunktionen är det ett intressant område att spekulera i.

Hängivenhet

Unikt för rollen tror jag är den totala hängivenheten till sitt område. En CEO eller t.ex. marknadschef är svårare att kategorisera, känslan är att de kan ha mer varierande bakgrunder och erfarenheter, medan en CFO mest troligt har studerat just ekonomi, de har fördjupat sig i revision och de har börjat sin karriär på en ekonomiavdelning eller en revisionsbyrå. Detta i sig är kanske inte en komplex iakttagelse, men det kan ändå vara en viktigt komponent i att förstå “vem” dagens CFO är och “vem” som blir framtidens CFO.

Kanske är det så att det finns grundläggande personlighetsdrag som nu idag är åtråvärda som den forne CFO:n inte har och inte behövde, men kanske är det också CFO:ns utstakade väg till makten som historiskt också bidragit till att skapa de CFO:s vi idag har.

CFO 2.0

CFO:n är och har alltid varit en trygg klippa, jag tror inte vi är villiga att offra dessa delar till förmån för andra attribut. De nya kraven på CFO:n har inte avlöst de gamla. CFO:n måste fortsatt vara kompassen i mörkret, för med utvecklingen kommer också nya krav och möjligheter till att göra fel. Regulatoriska krav har faktiskt nu t.o.m blivit en grund för att skaffa sig konkurrensfördelar. Den modern CFO:n får inte bli en CFO med mindre kontroll.

Tekniskt lagd

Det är alltså ett faktum att en modern CFO måste vara mer tekniskt lagd än tidigare. Detta kan nästan tolkas som att den moderne CFO:n skall besitta ingenjörskvalitér och intressen, enligt mig är detta är lite överdrivet. Ja, det är CFO:n som är intresserad av den data som de nya teknologierna kan skapa, det är därför också dennes roll att förstå vad som finns och vad som behövs. Men de tekniska aspekterna av lösningen är egentligen ointressanta för rollen. Den nya CFO:n behöver inte bygga om sitt DNA för att intressera sig för vad teknologin kan utveckla inom deras område. De måste dock ta ägarskap kring frågan och förstå vad som passar just deras verksamhet.

Utveckla kompetens

Att vara mer strategiskt operativ och att växa socialt för att utveckla kompetens tror jag kommer vara områden där CFO:er inte så enkelt bara kan “ställa om” och bemästra från en dag till en annan. Detta kan tänkas vara områden där individens grundläggande värderingar och individens erfarenheter påverkar framgången. Det kan också tänkas vara någonting som skulle kunna påverkas av individens väg till att bli CFO.

Jag tror att det är naivt att tro att de nya kraven på rollen snabbt kommer påverka vem som faktiskt intresserar sig för ämnet och slutligen blir en CFO, men jag tror också att vi kommer se ett skift i personan för rollen.

Det som är säkert är att framgångsrika CFO:er måste kliva fram och ta en större roll. Om detta kommer revolutionera “vem” CFO:n är eller om det kommer revolutionera “hur” CFO skapas får framtiden utvisa.

Staria-4-tecken-på-att-ett-nytt-affärssystem-behövs

Läs om våra kunder