Digital redovisning är ett begrepp som börjar bli allt vanligare. Det innebär att redovisningsprocessen digitaliseras och automatiseras så att det går att följa hur det går för företaget i realtid.

Resultatet av en lyckad digitalisering av redovisningen blir att du löpande kan få svar på dessa frågor och kunna lita på de siffor du får:

 1. Hur går det för företaget just nu?
 2. Räcker pengarna?
 3. Når och följer vi våra uppsatta mål?
 4. Kan jag lita på mina siffror?

Det är ofta en mycket attraktiv lösning för mindre och medelstora tillväxtföretag. Det eftersom det kan minska den administrativa tiden för ägare och ledning samt bidra till att ni får kontroll i realtid vilket ofta behövs för att rätt beslut ska kunna tas i en snabbväxande organisation.

Det här kan digital redovisning sköta åt dig

Det är denna typ av arbetsuppgifter som man vill digitalisera för att skapa en digital redovisning:

 • Hantering av kundfakturor
  • Avtalshantering
  • Skapa fakturor
  • Skicka fakturor
  • Skicka Påminnelser
  • Inkassohantering
 • Hantering av leverantörsfakturorna
  • Ta emot leverantörsfakturor digitalt
  • Tolkning av pappersfakturor
  • Kontering
  • Processen för attestering
  • Betalning
 • Hantering av utlägg och kvitton
  • Ta emot kvitton digitalt
  • Bokföra digitalt då kvitton skapas
  • Lägga in pappers kvitton digitalt via app som nyttjas av användare
  • Stämma av kortfakturor mot redovisningen
 • Bokföring
  • Olika typer av bokföring görs automatiskt baserat på mallar eller algoritmer för maskininlärning.
 • Periodiseringar
 • Automatisk skapa korrekt periodisering beroende på typ av transaktion
 • Avskrivningar
 • Betalningsflöden
 • Månadsbokslut
 • Deklaration och moms
 • Skapa färdiga rapporter automatiskt i realtid

För att lyckas med att digitalisera processen krävs verktyg som stödjer denna typ av funktioner. Om du har investerat i moderna verktyg och nyttjar funktionerna för digitalisering av redovisningen blir det också enklare att outsourca hela eller delar av din ekonomiadministration.

Verksamhetens komplexitet ställer högre krav på digital redovisning

Vissa leverantörer erbjuder idag en komplett tjänst för digital redovisning som innefattar de affärssystem som krävs. De system som då används erbjuder oftast relativt grundläggande funktioner för mindre verksamheter med enkla krav. Om företaget har en mer komplex verksamhet och har behov av funktioner inom områden som tillverkning, logistik, lager, e-handel och konsultverksamhet behöver man oftast använda ett separat och mer avancerat system.

Kraven på hur digital redovisning ska göras effektivt ökar då och mer komplexa och flexibla funktioner krävs för att en optimal lösning ska kunna skapas och förändras över tid.

Hantering av digital redovisning som internationellt tillväxtföretag

Om ditt företag har internationella ambitioner eller redan idag är internationellt med lokala dotterbolag ökar komplexitet att lyckas införa en effektiv digital redovisning. Lokala regler måste följas och hur olika processer som kan digitaliseras varierar länder emellan.

En del av de funktioner som krävs kan ni läsa mer om i detta blogginlägg.

Du kan också ladda ner vår Guide Ekonomi Administration för internationell tillväxt

DOWNLOAD PDF

Läs mera om våra kunder