Ekonomichefens prioriteringar för 2017

Tillväxt är kul, men det ställer stora krav på hela verksamheten. Inte minst en CFO som hela tiden måste se till att bolaget drivs effektivt, rapporter skapas och att alla finansiella regler följs.

The Hacket Group har nyligen gjort en undersökning “The Hacket Group´s annual key issues study 2017” som tydligt visar på de utmaningar som finns och vad det leder till för prioriteringar. Undersökningen visar att det är hela 9% som planerar att satsa mer på att investera i innovation och organisk tillväxt.

Ekonomichefens utmaningar

Det är fyra utmaningar som framför allt är tydliga och leder till ekonomichefens prioriteringar.

Hur ska en modern CFO:

 • Stötta bolagets övergripande strategin mer aktivt?
  Lägg mer fokus på att skapa enklare verktyg för gemensam planering och mer avancerade analys som organisationen kan nyttja själva. För det krävs affärssystem med bra grunddata i realtid samt möjligheten att titta på mer avancerade prognoser.
 • På ett effektivare sätt hantera kostnader inom ekonomifunktionen 
  Mer personal som arbetar inom ekonomi funktionen behöver lägga mer tid på mer avancerat arbete. För att kunna skapa utrymme för det behöver enklare arbetsuppgifter outsourcas för att kunna genomföras effektivare till lägre kostnader.
 • Förbereda för att stötta verksamhetens strävan mot digitalisering
  Ett högt tempo kring innovation kopplat till digitaliseringstrenden ställer krav på att kunna mäta nya affärsmodeller och skapa business case som beslutsunderlag för digitalseringsinititv.
 • Skapa rätt kompetens inom ekonomifunktionen
  Analysera den nuvarande kompetensen inom ekonomifunktionen och jobba målmedvetet med att vidare utveckla nya kompetenser som kommer krävas för att stötta bolagets verksamhets krav på ekonomifunktionen.

Ett nytt mönster i hur vi bedömer affärsrisker

Det sker också stora förändringar i hur företagen ser på affärsrisk enligt undersökningen jämför med 2015 och 2016. De områden som anses öka från ett riskperspektiv är:

 • Cyber security
 • Ökad konkurrens
 • Ny konkurrens som förändrar spelreglerna på vår marknad
 • Tillgång till kritisk kompetens
 • Förändringar av regler och förordningar
 • Den som sticker ut mest är cyber security. Det drivs så klart av att allt större och mer affärskritiska delar av verksamheten digitaliseras och antal incidenter hela tiden ökar där företag blir drabbade på olika sätt.

Ett exempel på förändringar av regler som ändras som drabbar alla bolag framför allt i Europa är de nya regler som kommer införas från och med maj 2018 som handlar om företags skyldigheter och rättigheter att hantera Personinformation. De nya reglerna heter GDPR. För många är det ett krävande arbetet att säkra att man lagrar personinformation i linje med reglerna. Det kommer också kunna påverka vilken typ av data som kan lagras på ett smidigt sätt i framtiden. Personinformation är avgörande för att olika typer av erbjudanden ska kunna fungera.

Hur ska ekonomifunktionen hantera utmaningen med digital transformation?

Undersökning tar upp detaljer i hur alla de 4 utmaningarna ska hanteras. Själv tycker jag att det är mest intressant att titta på de som handlar om den digitala transformationen och hur ekonomifunktionen ser på hur den påverkas.

De saker som kommer att påverka ekonomifunktionen mest:

 • Små stegvisa förbättringar (ett agilt arbetssätt)
 • Förändra sättet som tjänster levereras
 • Vilken kompetens som kommer krävas
 • Skapa nya roller som specifikt stöttar digital transformation av verksamheten som helhet.
 • Ha en egen strategi för hur digital transformation ska stöttas samt att den är i linje med bolagets övergripande strategi
 • En ny ekonomifunktion behöver uppstå

Min egen sammanfattning är att det känns som att det till stora delar är en ny ekonomifunktion som behöver uppstå. Framför allt om bolaget har höga ambitioner att försvara eller ta marknadsandelar.

Vill du läsa mer så hittar du Hacket Groups intressanta rapport här.

Var gärna med på våra events där vi tar upp hur moderna affärssystem blir möjliggörare för den moderna ekonomifunktionen. Du hittar dom här.