För att lyckas som tillväxtföretag idag är många överens om att det handlar om att:

 • Hitta sin nisch där man kan skapa ett unikt värde
 • Bli thought leader i sin nisch
 • Kunna attrahera rätt personal och behålla dom
 • Driva innovation i ett högt tempo
 • Skapa en agil organisation där medarbetarna har stort ansvar och befogenheter
 • Leverera en unik digital kundupplevelse över tid

För svenska företag innebär det ofta att man måste titta utanför den lokala marknaden i Sverige för att kunna driva långsiktig snabb tillväxt. Ett beslut som kanske är lätt att ta men som för med sig många viktiga aspekter som påverkar företags förmåga att växa snabbt, med så litet kapital som möjligt.

För att du ska lyckas är det en självklarhet att dra maximal nytta av digitaliseringens möjligheter på alla plan. Självklart kopplat till sitt eget erbjudande men det är också viktigt att man vågar investera i en modern plattform med molnbaserad programvara för att stötta den operationella verksamheten.

Hur du vet vilka programvaror du ska satsa på och hur de ska hänga ihop är inte lätt. Men det är kritiskt för den med ett övergripande ansvar för verksamheten att lyckas med.

Vilka drivkrafter måste vi ta hänsyn till?

De drivkrafter som påverkar hur vi måste agera har på senare år förändrats. Det beskriver Frost and Sullivan i rapporten “The role of cloud in European business transformation” där 1,425 CEOs, CFOs, CIOs and IT Direktörer i Europa har deltagit i undersökningen.

The role of cloud in European Business - Affärssystem i molnet

Slutsatsen är att följande tre drivkrafter är avgörandet att lyckas hantera:

 • Förändrade behov och köpbeteenden
 • Nya distributionskanaler
 • Nya produkter som lanseras i befintliga branscher

Undersökningen visar också tydligt på att det blir allt mer kritiskt att kunna vara förändringsbenägen och flexibel. Agila metoder, organisationer och system som är flexibla blir därmed allt mer avgörande.

Endast 22% av alla som deltog i undersökningen tror inte att deras organisation behöver kunna förändras snabbare och bli mer flexibel än de är idag.

En molnbaserad teknologistack blir en förutsättning för internationell tillväxt

Globala molnlösningar

Molnbaserade lösningar har i grunden bra förutsättningar att kunna nyttjas internationellt av en distribuerad organisation. Att det är molnbaserat räcker dock inte för att det ska bli en lämplig lösning för ett internationellt tillväxtföretag. Det handlar om att satsa på molnlösningar som i grunden är konstruerade för en global marknad. Många traditionella lösningar inom t.ex affärssystem är inte byggda för detta i grunden, på samma sätt är inte heller alla molnbaserade system det.

Som ansvarig för företagets tillväxt behöver du säkerställa att du har en optimal stack som inte kommer sätta stoppför tillväxten. Ett bra exempel på marknadsledande globala molnlösningar inom viktiga områden är:

 • CRM - SaleForce
 • Marketing Automation - SalesForce
 • Collaboration - Slack, MS Office 365
 • Office Productivity - MS Office 365
 • Content Management - MS Office 365
 • ERP - NetSuite

Marketing Automation är en relativt ny typ av programvara som i princip bara erbjuds som molnlösning.

Av de mer traditionella funktionerna är det mer än 60% av företagen som har implementerat CRM i molnet enligt undersökningen som gjordes av Frost and Sullivan.

Kostnadseffektivitet har tidigare varit den viktigaste drivkraften vis investeringar i molnlösningar, en positiv faktor- men inte längre den viktigaste.

Enligt undersökningen finns de en anledning till framgången för de molnbaserade lösningarna som är viktigare än andra. Det är att det hela tiden kommer nya funktioner och att det inte krävs uppgraderingar för att kunna ta del av nya funktioner och förbättringar.

Hela 2/3 av företagen i undersökningen anser att en molnbaserad programvara är avgörande för att en snabb tillväxt ska kunna bli möjlig. Det eftersom det skapar konkurrensfördelar på olika plan.

En optimal kundupplevelse online

Tydligt är att kundkraven kommer att driva ett allt större behov av att kunna leverera en optimal kundupplevelse digitalt 24/7. Kundupplevelsen behöver hela tiden kunna anpassas och optimeras. Personalisering är en mycket viktig drivkraft vilket ökar komplexiteten, vilket ställer helt nya krav på de system som behövs.

Affärssystem i molnet - en möjliggörare

Affärssystem spelar självklart en mycket viktig roll som möjliggörare inom detta områden. Kan du inte driva detta maximalt utifrån kundbehovet kommer det att bli en kritisk faktor som hindrar din tillväxtpotential. Inom detta område kommer också AI och RPA (Robotic Process Automation) spela en avgörande roll.

70% av deltagarna i undersökningen anser att RPA- och AI området innebär stora utmaningar. För startups och moderna tillväxtföretag finns möjligheten att dra fördelar av detta genom att skapa sig rätt förutsättningar från början.

Mycket av investeringarna har gjorts i de system som syns för kunden, men allt fler förstår att det bakomliggande system blir allt mer avgörande över tid.

Framför allt är det inom dessa områden man ser de största utmaningarna:

 • Prissättning
 • Fakturering
 • Orderhantering
 • Ekonomisk redovisning
 • Följa standardiserade processer korrekt
 • Hantera indirekt affärer via olika kanaler

DOWNLOAD PDF

Systemfunktionalitet

llt fler chefer som inser vikten av att kunna skapa en komplett bild av kunden för att en optimal upplevelse ska kunna skapas. Det ställer höga krav på att systemen ska innehålla mycket funktionalitet och data om kunden eller vara väl integrerade. Allt det data som en organisation kan samla om sina kunder kan i sin tur skapa helt nya värden som kan utveckla företagets affär och sätt att bearbeta sina kunder. Vad säljer vi till vem och digitalisera processen för mer- och uppförsäljning. Data om kunden kan också öppna upp för möjligheter att skapa helt nya erbjudanden.

Det skapar också möjligheten att bygga Omnichannel-lösningar som ger en enhetlig upplevelse för kunden i olika kanaler. Enligt allt fler är det att lyckas med detta som kommer skapa långsiktiga vinnare, oavsett bransch.

Undersökningen visar dock att 25% av respondenterna tycker att man har en tillräckligt god kontroll på sin kunddata.

Problem med grunddata leder också till att det blir svårt att få fram bra underlag. Det gör att det blir svårare att fatta kortsiktiga och långsiktiga beslut om verksamhetens utveckling. Affärssystem är därmed grundförutsättningen för att lyckas.

Utan digitalisering blir internationell tillväxt omöjlig för små företag

Om vi som relativt små tillväxtföretag inte gör allt rätt för att utnyttja digitaliseringen kommer internationell tillväxt i vår respektive bransch endast att kunna uppnås genom att de stora drakarna kliver in på våra domäner.

Låt oss jobba tillsammans för att skapa nya svenska tillväxtbolag i nya spännande branscher. Vi är ett av de mest framstående startup länderna i världen, är det inte fantastiskt? Med rätt förutsättningar och en bra affärside kommer de att lyckas.

KONTAKTA OSS

För att lyckas som tillväxtföretag idag är många överens om att det handlar om att:

 • Hitta sin nisch där man kan skapa ett unikt värde
 • Bli though leader i sin nisch
 • Kunna attrahera rätt personal och behålla dom
 • Driva innovation i ett högt tempo
 • Skapa en agil organisation där medarbetarna har stort ansvar och befogenheter
 • Leverera en unik digital kundupplevelse över tid

För svenska företag innebär det ofta att man måste titta utanför den lokala marknaden i Sverige för att kunna driva långsiktig snabb tillväxt. Ett beslut som kanske är lätt att ta men som för med sig många viktiga aspekter som påverkar företags förmåga att växa snabbt, med så litet kapital som möjligt.

För att du ska lyckas är det en självklarhet att dra maximal nytta av digitaliseringens möjligheter på alla plan. Självklart kopplat till sitt eget erbjudande men det är också viktigt att man vågar investera i en modern plattform med molnbaserad programvara för att stötta den operationella verksamheten.

Hur du vet vilka programvaror du ska satsa på och hur de ska hänga ihop är inte lätt. Men det är kritiskt för den med ett övergripande ansvar för verksamheten, att lyckas med.

Vilka drivkrafter måste vi ta hänsyn till?

De drivkrafter som påverkar hur vi måste agera har på senare år förändrats. Det beskriver Frost and Sullivan i rapporten “The role of cloud in European business transformation” där 1,425 CEOs, CFOs, CIOs and IT Direktörer i Europa har deltagit i undersökningen.

Slutsatsen är att följande tre drivkrafter är avgörandet att lyckas hantera:

 • Förändrade behov och köpbeteenden
 • Nya distributionskanaler
 • Nya produkter som lanseras i befintliga branscher

Undersökningen visar också tydligt på att det blir allt mer kritiskt att kunna vara förändringsbenägen och flexibel. Agila metoder, organisationer och system som är flexibla blir därmed allt mer avgörande.

Endast 22% av alla som deltog i undersökningen tror inte att deras organisation behöver kunna förändras snabbare och bli mer flexibel än de är idag.

En molnbaserad teknologistack blir en förutsättning för internationell tillväxt

Globala molnlösningar

Molnbaserade lösningar har i grunden bra förutsättningar att kunna nyttjas internationellt av en distribuerad organisation. Att det är molnbaserat räcker dock inte för att det ska bli en lämplig lösning för ett internationellt tillväxtföretag. Det handlar om att satsa på molnlösningar som i grunden är konstruerade för en global marknad. Många traditionella lösningar inom t.ex affärssystem är inte byggda för detta i grunden, på samma sätt är inte heller alla molnbaserade system det.

Som ansvarig för företagets tillväxt behöver du säkerställa att du har en optimal stack som inte kommer sätta stoppför tillväxten. Ett bra exempel på marknadsledande globala molnlösningar inom viktiga områden är:

 • CRM - SaleForce
 • Marketing Automation - SalesForce
 • Collaboration - Slack, MS Office 365
 • Office Productivity - MS Office 365
 • Content Management - MS Office 365
 • ERP - NetSuite

Marketing Automation är en relativt ny typ av programvara som i princip bara erbjuds som molnlösning.

Av de mer traditionella funktionerna är det mer än 60% av företagen som har implementerat CRM i molnet enligt undersökningen som gjordes av Frost and Sullivan.

Kostnadseffektivitet har tidigare varit den viktigaste drivkraften vis investeringar i molnlösningar, en positiv faktor- men inte längre den viktigaste.

Enligt undersökningen finns det en överhängande anledning till framgången för de molnbaserade lösningarna. Det är att det hela tiden kommer nya funktioner och att det inte krävs uppgraderingar för att kunna ta del av nya funktioner och förbättringar.

Hela 2/3 av företagen i undersökningen anser att en molnbaserad programvara är avgörande för att en snabb tillväxt ska kunna bli möjlig. Det eftersom det skapar konkurrensfördelar på olika plan.

En optimal kundupplevelse online

Tydligt är att kundkraven kommer att driva ett allt större behov av att kunna leverera en optimal kundupplevelse digitalt 24/7. Kundupplevelsen behöver hela tiden kunna anpassas och optimeras. Personalisering är en mycket viktig drivkraft vilket ökar komplexiteten, vilket ställer helt nya krav på de system som behövs.

Affärssystem i molnet - en möjliggörare

Affärssystem spelar självklart en mycket viktig roll som möjliggörare inom detta områden. Kan du inte driva detta maximalt utifrån kundbehovet kommer det att bli en kritisk faktor som hindrar din tillväxtpotential. Inom detta område kommer också AI och RPA (Robotic Process Automation) spela en avgörande roll.

70% av deltagarna i undersökningen anser att RPA- och AI området innebär stora utmaningar. För startups och moderna tillväxtföretag finns möjligheten att dra fördelar av detta genom att skapa sig rätt förutsättningar från början.

Mycket av investeringarna har gjorts i de system som syns för kunden, men allt fler förstår att det bakomliggande system blir allt mer avgörande över tid.

Framför allt är det inom dessa områden man ser de största utmaningarna:

 • Prissättning
 • Fakturering
 • Orderhantering
 • Ekonomisk redovisning
 • Följa standardiserade processer korrekt
 • Hantera indirekt affärer via olika kanaler

Allt fler chefer som inser vikten av att kunna skapa en komplett bild av kunden för att kunna skapa en optimal upplevelse. Det ställer höga krav på att systemen ska innehålla mycket funktionalitet och data om kunden eller vara väl integrerade. Datat om kunden kan i sin tur skapa helt nya värden som kan utveckla affären eller till och med skapa helt nya erbjudanden.

Det skapar också möjligheten att bygga Omnichannel-lösningar som ger en enhetlig upplevelse för kunden i olika kanaler. Enligt allt fler är det att lyckas med detta som kommer skapa långsiktiga vinnare, oavsett bransch.

Undersökningen visar dock att 25% av respondenterna tycker att man har en tillräckligt god kontroll på sin kunddata.

Problem med grunddata leder också till att det blir svårt att få fram bra underlag. Det gör att det blir svårare att fatta kortsiktiga och långsiktiga beslut om verksamhetens utveckling. Affärssystem är därmed grundförutsättningen för att lyckas.

Utan digitalisering blir internationell tillväxt omöjlig för små företag

Vi, som relativt små tillväxtföretag, måste göra allt rätt för att utnyttja digitaliseringen. Annars kommer internationell tillväxt i vår respektive bransch endast att kunna uppnås genom att de stora drakarna kliver in på våra domäner.

Låt oss jobba tillsammans för att skapa nya svenska tillväxtbolag i nya spännande branscher. Vi är ett av de mest framstående startup länderna i världen, är det inte fantastiskt? Med rätt förutsättningar och en bra affärside kommer de att lyckas.

Är du nyfiken på hur Staria kan göra skillnad för ditt företag? Prata med en av våra experter.

KONTAKTA OSS