Kundupplevelse som driver tillväxt

Maximal kundupplevelse driver tillväxt men hur ska du ställa krav på ERP för att det ska bli verklighet?

Att skapa en maximal kundupplevelse är en stor drivkraft för många framgångsrika tillväxtföretag. Det skrivs just nu många böcker i ämnet och det är allt mer på allas läppar. Det finns en stor mängd utmaningar för att lyckas åstadkomma det som alla pratar om.

Det handlar om att förstå saker som:

  • Vem är min köpare?
  • Hur ser köpresan och kundlivscykeln ut för mina köpare?
  • Hur ska vi stödja den köpresan som köparen förväntar sig?
  • Hur kan vi maximera värdet av den för att skapa konkurrensfördelar?

En maximal kundupplevelse kräver att det går att hantera strukturerat data om köparen på ett effektivt sätt. Det är här som ett modernt affärssystem spelar en nyckelroll. De grundförutsättningar som måste finnas på plats är bland annat att affärssystemet ska vara:

  • molnbaserat
  • integrationsvänligt
  • ha en rik funktionalitet
  • kunna hantera internationella affärer
  • flexibelt och kunna anpassas för att stödja affärsprocesserna
  • utformat så att det kan stötta en verksamhets hela behov.

En vanlig fälla man ofta hamnar i är att man investerar i relativt “enkla” system. Med “enkla” så menas system som inte är anpassade till en mer komplex och komplett datahantering för en internationell verksamhet.

Konsekvent kundupplevelse

För företag med internationella tillväxtambitioner blir utmaningen större utan ett enhetligt sätt att hantera kritisk kunddata. Kundupplevelsen ska levereras konsekvent, oavsett vart eller hur kunden interagerar med ditt företag.

Att affärssystemet inte har den grundläggande funktionaliteten kan innebära risker. Du kanske behöver olika system för att ta hand om datan, vilket innebär utmaningar såsom försämrad datakvalitet. En annan konsekvens är att det inte går att kombinera data från olika system och skapa nya tjänster och värdeskapande upplevelser.

Integrerad kunddata

Det centrala datat behöver många gånger integreras med andra system som ska agera på data i relation till kunden. Ett exempel på det är att det idag finns en stor mängd verktyg för att driva digital automatiserad marknadsföring mot existerande kunder. Dessa system kallas ofta för Marketing Automation system. Syftet och mål med ett Marketing Automation system är just att optimera kundupplevelsen baserat på tidigare insamlad data. För att detta ska vara möjligt så måste först korrekt kunddata kunna sorteras och kategoriseras. Sedan måste den göras tillgängligt för system som nyttjas för detta syfte. Det kräver ett centralt integrerbart system med korrekt kunddata.

Har man tillgång till detta går det att göra smarta digitala automatiska marknads- och säljrelaterade aktiviteter. Sådana som dels skapar ett bra upplevelse för köparen men som även blir effektiv för oss som säljande bolag.

DOWNLOAD PDF

Är du nyfiken på hur Staria kan göra skillnad för ditt företag? Prata med en av våra experter.

KONTAKTA OSS