Det är ingen lätt match för företag att hantera och underhålla ett affärssystem samtidigt som man ökar kraftigt i tillväxt. Men det finns ett par tecken att hålla ett extra öga på. Vi berättar mer om hur du kan identifiera dessa tecken - innan det är för sent.

En stor majoritet av svenska företag använder sig av något typ av affärssystem. Hos mindre och medelstora tillväxtbolag är systemen av relativt enkel karaktär. Det är smidigt att använda och har grundläggande funktioner till ett lågt pris. Dessa system är även enkla att införa och därmed attraktiva att använda som ett första eller andra system.

Nyckeln till framgång

Men i takt med att bolaget växer och förändras så uppstår begränsningar i de enklare systemen, vilket gör att många börjar nyttja separata kalkylprogram och andra tillägg i allt större omfattning. Detta leder till att allt mer tid behöver läggas på manuell ekonomiadministration och att data sprids i olika silos.

Nyckeln till framgång handlar om att vara steget före sina egna behov. Det gäller att förstå kommande behov, och säkerställa att affärssystemet har rätt förutsättningar, innan de ens har uppstått. Det här är absolut ingen lätt uppgift, men ytterst nödvändig för att undvika växtvärk.

Så vet du att du växt ur affärssystemet

Vi har identifierat fyra tydliga tecken på att ditt affärssystem börjar bli för litet. Om du känner igen två eller flera av dessa tecken kan det vara dags att börja se över vilken typ av system som verksamheten verkligen har behov för, så att ett eventuellt byte kan genomföras i tid. De fyra tecknen på att ni håller på att växa ur ert affärssystem är:

  • Utmaningar med att hantera koncernredovisning
  • Ökade krav på interna rapporter
  • Kostnaden för att skapa och underhålla anpassningar ökar
  • Utmaningar med att hantera internationella lagar och regler

Vill du läsa mer och få ökad förståelse för hur du kan identifiera dessa tecken i god tid? Ladda ner vår guide nedan.

Staria-4-tecken-på-att-ett-nytt-affärssystem-behövs