Det står nog klart för de flesta att den moderna ekonomichefen måste vara strategisk. Hur ekonomichefen planerar att hantera de snabba förändringarna relaterat till t ex nya regler och ny teknologi ligger till grund för hur strategin bör utformas.

För att en framgångsrik strategi ska bli verklighet måste modern teknologi och nya arbetssätt införas parallellt med att den vardagliga rapportering och ekonomiadministrationen sköts. Det är inte ett lätt pussel att få ihop. Framför allt för ett mindre eller medelstort företag med höga tillväxtambitioner. I den här bloggposten kan du läsa mer om utmaningar, möjligheter och få några råd på vägen.

Ekonomichefens utmaningar kring snabba bokslut och rapportering

Kraven ökar hela tiden på att kunna göra snabba bokslut och allt snabbare rapportering. För att lyckas med det krävs moderna system som stödjer automatiserade funktioner för t ex:

 • intäktsprognoser
 • kostnads- och intäktsfördelning
 • bokföring av intäkter
 • omklassificering
 • revision.

Om detta inte är möjligt i ert nuvarande system så finns det två saker du kan göra.

 1. Ställ krav på era leverantörer kring den framtida utvecklingen av det nuvarande systemet.
 2. Se dig om efter ett modernare system där det faktiskt är möjligt och ställ tydliga krav kring dessa områden.

Hur ekonomichefen kan hantera regelförändringar

De senaste åren har flera viktiga regler förändras. Dessa förändringar berör de flesta företag med internationella ambitioner. De behöver ta hänsyn till regler såsom:

I vissa fall kan man även behöva flera olika regelverk samtidigt inom samma bolag.

Det blir betydligt lättare om de system man nyttjar stödjer denna typ av förändringar och att det går att jobba med flera olika redovisningsmetoder samtidigt. Generellt handlar det om att satsa på lösningar som är internationella och som snabbt kan anpassas i samband med framtida regelförändringar. Det är framför allt de stora globala affärssystemen som har bäst förutsättningar att kunna hänga med.

BOKA EN ANPASSAD DEMO AV NETSUITE >>>

Hur ekonomichefen kan dra nytta av AI

AI är här för att stanna och det gäller att redan nu förbereda sig och säkerställa att man som ekonomichef kan dra nytta av AI. Frågan är då lite vad man ska leta efter och vad man kan förvänta sig?

Som vi ser det är det främst inom dessa tre områden som du bör efterfråga AI i ett modernt ekonomisystem.

 • Intelligent rapportering
 • Intelligenta interaktioner
 • Intelligent automatisering

Intelligent rapportering

För det första behöver du ställa krav på att det går att skapa dashboards för ditt unika bolag baserat på en “best practise” för din industri. Nästa nivå handlar om att det ska finnas dashboards för olika centrala roller i organisationen.

Utmaningen i framtiden är att förändringar sker så snabbt och datamängderna är så stora att det är svårt att dra rätt slutsatser trots att dessa dashboards finns. Det bör därför finnas en AI-logik bakom dessa dashboards som ger dig upplysning om olika typer av förändringar som du bör agera på på. Analysen görs delvis automatiskt baserat på AI-logik. Det bör även gå att kombinera data från er egen verksamhet med data från andra relevanta källor som tillsammans skapar en logisk koppling som användare behöver agera på.

Intelligenta interaktioner

Det du bör leta efter inom detta område är system som kan ge dig vägledning i hur du bör ta beslut baserat på hur ni eller möjligen andra har agerat tidigare. Systemet bör kunna ändra på hur information matas in och vad som ska matas in baserat på vad ni har gjort sen tidigare för att effektivisera processen och arbetet.

Det är också inom detta område som det kan vara intressant att utnyttja RPA (Robotic Process Automation) lösningar som ett komplement till affärssystemet. Processer som behöver automatiseras innefattar ofta andra system. För att skapa automation behövs då denna typ av programvara.

Intelligent automatisering

Vissa affärssystem har idag funktioner för att skapa automatiserade arbetsflöden. Intelligent automatisering är att ta det hela ett steg längre så att systemet själv lär sig olika arbetsflöden baserat på vad som gjorts tidigare och föreslår uppgifter själv som kan utföras automatiskt.

New call-to-action

Hur påverkas jag som ekonomichef av Blockchain?

Blockchain är en relativt ny teknik som börjat ta fart och nyttjas i allt fler sammanhang. Allt började med Bitcoin och kryptovalutor men det finns plattformar baserade på blockchain teknik som redan idag tillåter att man skapar andra tillämpningar där det är avgörande att en transaktion är säker.

Från ett ekononomiadmistrativt perspektiv kommer Blockchain framför allt att användas inom områden som:

 • Leverantörsbetalningar
 • Kundfordringar
 • Leasing
 • Anläggningstillgångar

När du ställer krav på framtida affärssystem bör du leta efter system som har en integration med olika plattformar som kan skapa blockchain applikationer. Exempel på sådana system är Oracle eller IBM.

Sammanfattning

Som ekonomichef gäller det att hela tiden hålla sig uppdaterad inom dessa områden. Mycket bygger dock på att säkerställa att man har moderna system och en partner i framkant. Dessa kan aktivt stötta er i att driva utvecklingen framåt. Som alltid är det också en fråga om resurser och en vilja att investera i både tid och system.

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?